Tag: badania pracowników (1)

Badanie 360

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu 360 stopni.

Niniejsza ankieta służy do oceny pracownika X. Prosimy o szczere wypełnienie kwestioanriusza. Wszystkie odpowiedzi są anonimowe a wyniki prezentowane są jedynie w formie zestawień zbiorczych.

 

Jak wypełnić kwestionariusz

Wybieraj odpowiedzi, które w największym stopniu odpowiadają Twojej opinii. Ankieta zawiera stwierdzenia, z którymi można się zgodzić w różnym stopniu. Do wyboru jest 6 możliwości:

 

ZDECYDOWANIE TAK - zgadzam się z danym stwierdzeniem w 100%, tak dzieje się zawsze i bez wyjątków

TAK - zgadzam się z danym stwierdzeniem w 80%, tak dzieje się zawsze lub z nielicznymi wyjątkami

RACZEJ TAK -zgadzam się z danym stwierdzeniem w 60%, tak dzieje się w ponad połowie przypadków

RACZEJ NIE - zgadzam się z danym stwierdzeniem w 40%, tak dzieje się od czasu do czasu

NIE - zgadzam się z danym stwierdzeniem tylko w 20%, tak dzieje się sporadycznie

ZDECYDOWANIE NIE - nie zgadzam się z danym stwierdzeniem całkowicie, nigdy się tak nie dzieje


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań