Tag: badania pracowników (51)


O nas

 

Co nas wyróżnia?

 • 17 lat doświadczenia;
 • ekspercki zespół badawczy;
 • doświadczenia w sferze naukowej i biznesowej;
 • sprawdzona metody i narzędzia badawcze;
 • autorska platforma badawcza
 

Dbamy o satysfakcję naszych Klientów i ich pracowników

Naszym celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych naszych Klientów, pozwalając im na optymalizację sposobów funkcjonowania ich organizacji oraz na wykorzystywanie przez nich do maksimum szans i możliwości, jakie niesie ze sobą efektywne zarządzanie pracownikami. Nasze wsparcie przekłada się na biznesowy sukces naszych Klientów!
 
 

Profesjonalizm, który daje satysfakcję

Na każdym kroku łączymy naszą szeroką wiedzę z jej praktycznym zastosowaniem - pozwala nam to świadczyć usługi badawcze na najwyższym możliwym poziomie oraz wspierać podmioty niezależnie od branży, w której działają. Wśród naszych zadowolonych Klientów znalazły się m.in. przedsiębiorstwa sektora finansowego, badawczo-rozwojowego, doradctwa prawnego czy automotive. Sprawdź program do realizacji badań SurvGo.
 

Kontakt

 

 

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807
 
Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: 32 4221707
Fax: 32 4408564
Tel. kom.: 666 069 831
Email: bsp@biostat.com.pl


Badania pracowników

Badania pracowników są idealnym narzędziem pozwalającym na dokonanie wieloaspektowej diagnozy w poszczególnych obszarach rzeczywistości organizacyjnej związanej z pracownikami.

Diagnoza może zostać przeprowadzona w zakresie:

 • Odczuwalnej satysfakcji,
 • Zaangażowania i motywacji pracowników,
 • Kompetencji pracowników,
 • Potrzeb szkoleniowych,
 • Potencjału i predyspozycji pracowników.

 

Wszystkie te aspekty są istotne ze względu na poprawne funkcjonowanie organizacji, a wszelakie niezauważone problemy mogą prowadzić do obniżenia wydajności, jakości oferowanych produktów lub usług czy niewykorzystania istniejącego potencjału. Możliwy jest także odpływ najbardziej utalentowanych pracowników. 

 

Badania pracownicze mają na celu w najbardziej efektywny sposób wykorzystać potencjał i talenty pracowników, aby dzięki nim mogli lepiej się rozwijać i przynosić korzyści firmie. Zadowolony pracownik, który w pełni może wykorzystać swój potencjał, jest najlepszym zasobem firmy. Warto również zadbać o to, aby zespół pracowniczy był dopasowany i jego członkowie wzajemnie się uzupełniali pod kątem umiejętności i wiedzy. Tak dobrany zespół przyniesie wiele wymiernych korzyści zarówno firmie, jak i samym pracownikom. Dzięki lepszemu dopasowaniu w pełni możemy wykorzystać potencjał drzemiący w pracownikach oraz wykorzystać w pełni wszelkie komplementarne umiejętności członków zespołu. Przyczyni się to niebywale do rozwoju firmy i wzmocnieniu jej.


Badania HR

Badania HR realizowane przez naszą firmę, mają na celu rozpoznanie profili pracowników ze względu na cechy psychograficzne. Weryfikujemy kompetencje interpersonalne załogi, a co za tym idzie zdolności adaptacji, do środowiska pracy.

 

Pozyskane w toku badania informacje mogą posłużyć m.in.:

 • Zwiększeniu efektywności i wydajności zarządzania,
 • Odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału drzemiącego w pracownikach,
 • Zwiększeniu satysfakcji pracowników oraz ich zaangażowania,
 • Optymalizacji pod względem selekcji i rekrutacji pracowników,
 • Właściwemu dostosowaniu systemu szkoleniowo-motywacyjnego w celu stymulowania rozwoju kadr,
 • Odpowiedniemu planowaniu ścieżek awansu i samorealizacji pracowników,
 • Uzyskaniu wiedzy odnośnie panującej w firmie kultury organizacyjnej,
 • Identyfikacji czynników wymagających zmian i usprawnień.

 

Stosowanie metody
w badaniach HR

 

Badania HR realizujemy posługując się zarówno techniką ankietyzacji papierowej (PAPI) lub internetowej (CAWI). Dobór ten uzależniamy zwłaszcza od możliwości pracowników, np. ze względu na ich wiek czy posiadane kompetencje w zakresie obsługi komputera. W każdym przypadku zapewniamy najwyższe standardy anonimowości pomiarów.

 

Jednocześnie w celu prowadzenia badań HR wykorzystujemy testy psychologiczno-społeczne, w których wyniki poddajemy profesjonalnej analizie psychometrycznej.

 

 

 

Prowadzimy badania kompetencji pracowniczych. Badania wykonywane są w zakresie behawioralnym, ról społecznych, strategii relacyjnych i typów osobowości. Wszechstronne badania, są niezwykle użyteczne dla kadry kierowniczej, jak i samych pracowników. Badając swój zespół i jego możliwości, możemy lepiej dopasować pracowników do stanowiska pracy, wykorzystać potencjał i talenty danego pracownika, a także lepiej dobrać zespół do danego zadania. Wszystkie te elementy są kluczowe w budowaniu odpowiedniego zespołu pracowniczego i efektywnego wykorzystana posiadanych zasobów ludzkich w celu przynoszenia korzyści i zysku firmie.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania więcej szczegółów na temat naszej oferty.

 

Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań
+48 666 069 831

 


Badania ról zespołowych

Badanie Ról Zespołowych {star}, jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego biznesu {star}.


Badania behawioralne

Badania behawioralne, wykorzystywane w procesie rekrutacji {star} i do badania pracowników {star}


Badania typów osobowości

Staranność i niezawodność jest kluczem do osiągania sukcesów w zespole {star} {storm}


Badania strategii relacyjnych

Idealny kandydat {star} na oferowane stanowisko pracy cechuje się zarówno szeroką ugruntowaną wiedzą i bogatym doświadczeniem {star}


O organizacjach

Pojęcie organizacji, stanowi potencjalne wyzwanie interpretacyjne, dlatego w celu jego przybliżenia posłużymy się definicjami stworzonymi przez J. Szczepańskiego {star} {storm}


O grupach

Zobacz jak definiujemy pojęcie "grupa" {exclamation} {exclamation}


O otoczeniu

Otoczenie organizacji rozumiane {star} jest jako wszelkie procesy, zjawiska oraz podmioty, wpływające na jej funkcjonowanie.{star}


O metodach

Opis metodologii badania satysfakcji pracowników {star} {storm}


Struktura Organizacji

{check} Grupy formalne najczęściej przybierają postać struktury hierarchicznej o przejrzyście ustanowionym podziale zadań i ról {check}


Komunikacja

{star} Komunikacja {storm} - Zobacz jak definiujemy ten termin


Grupy formalne

{star} Organizacje same w sobie stanowią grupy celowe, jednak ich wewnętrzna struktura najczęściej podzielona jest na funkcjonalne jednostki zadaniowe {storm}


Zespoły zadaniowe

{check} Zespoły zadaniowe - Definicja {check}


Grupy nieformalne

{check} Grupy nieformalne {check} Definicja


Czynniki wpływające na powstawanie grup nieformalnych

{star} Zobacz co generuje powstanie grup nieformalnych {storm}


Normy, wartości, wzory postępowania w grupach nieformalnych

{star} Zachowanie pracowników w obrębie organizacji jest określone przez zbiór zasad, narzucanych pracownikom odgórnie {star}


Kliki

{storm} Grupy nieformalne istniejące w obrębie organizacji mogą przybierać różnorakie formy. Także tzw. klik. {check}


Zapytaj o ofertę

{check} Zapytaj o ofertę {check}


Podejście ilościowe

Ilościowe podejście do badania 360⁰ umożliwia uzyskanie standaryzowanych wyników, w postaci miar statystycznych {star} oraz skal {storm}


Wykorzystanie technik projekcyjnych

{star} Techniki projekcyjne stanowią specyficzną grupę narzędzi, która pozwala na pozyskanie opinii o charakterze nieuświadomionym {storm}


Efekty badania

{star} Efektem badania 360 jest kompleksowa ocena badanych pracowników, której to dokonuje się z wszystkich perspektyw rzeczywistości organizacyjnej. {star}


Dedykowana aplikacja

{star} Opis aplikacji dedykowanej do sprawnej realizacji badania 360 {star}


Pomiar zaangażowania pracowników

Od poziomu zaangażowania pracowników {star} w dużym stopniu zależy stopień ich kreatywności, a tym samym skłonność do poszukiwania nowych rozwiązań w celu budowania sukcesu firmy {storm}


Badanie potrzeb szkoleniowych

Przeprowadzenie badań {star} potrzeb szkoleniowych pozwala pozyskać dane na temat luk kompetencyjnych pośród personelu {check}


Badania pracownicze

{star} Badania pracownicze realizowane są przez naszą firmę ze szczególną starannością o anonimowość. Dzięki temu możemy zagwarantować bardzo wysoką frekwencję i pozyskanie wiarygodnych danych. {star}


Badania organizacji

Badania diagnostyczne {check} i wspomagające procesy decyzyjne w organizacjach {exclamation}


Kim jesteśmy

{star} Misją firmy BioStat {check} jest umożliwienie klientom osiągnięcia maksymalnego wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie informacji.


Artykuły

{star} Badania satysfakcji pracowników {storm} Artykuły


Projekt Integralny - nowe podejście do rozwoju organizacji

Projekt Integralny - nowe podejście do rozwoju organizacji {check} Badania rozwoju przedsiębiorstwa {check}


Mapa strony

{check} Mapa strony {check}


Referencje

{check} Referencje klientów {check}


Aplikacje

{check} Badając satysfakcję pracowników {check} , najlepiej jest korzystać ze sprawdzonych systemów badawczych. 17 lat doświadczenia.


Opis kompetencji

Aplikacja test kompetencji {star} - Kompetencje zostały podzielone na obszary, aby móc spojrzeć na umiejętności i predyspozycje badanego kandydata do pracy lub pracownika. Test składa się z kilkudziesięciu kompetencji {star}


Test kompetencji

System do testów kompetencji {check} Efektywna i skuteczna metoda oceny potencjału oraz umiejętności pracowników i kandydatów do pracy. Wejdź, zapoznaj się z naszą ofertą dla biznesu. Usprawnij proces rekrutacji kandydatów. Oszczędzaj czas {exclamation}


Inne

{storm} Badania satysfakcji pracowników {storm}


Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników – co warto wiedzieć o ich realizacji?

Badania satysfakcji pracowników {star} Badania zaangażowani pracowników {star} Badania kultury organizacyjnej {star}


Badania kultury organizacyjnej – dlaczego warto je przeprowadzić?

Przeprowadź badanie kultury organizacyjnej {check} , badanie satysfakcji pracowników{check} , badanie 360 {check}


Przykładowy raport końcowy

{star} Niniejsze opracowanie zawiera wyniki przeprowadzonego badania zaangażowania satysfakcji pracowników {star}


Przykładowe ankiety

{check} Przykładowe ankiety badań pracowników {check}


Badanie umiejętności kierowniczych

Badanie kadry kierowniczej {storm} wskazane jest w przypadku chęci poznania profilu organizacji, nieuzasadnionego spadku satysfakcji pracowników bądź w przypadku chęci zwiększenia jakości przywództwa w organizacji {check}


Badanie sprzedawców w sklepach wielkopowierzchniowych

Sprawdź naszą przykładową ankietę {storm} badania sprzedawców pracujących w sklepach wielkopowierzchniowych {star}


Bezwarunkowy dochód podstawowy a satysfakcja pracownika

Celem badania jest sprawdzenie satysfakcji pracowników z pracy w firmie. Punktem odniesienia jest ewentualny Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (BDP) {star} {storm}


Badanie 360

Sprawdź jak przeprowadzić badanie 360 {storm} {storm} Sprawdź silne oraz słabe strony pracownika


Informacja zwrotna po przeprowadzeniu badania opinii i satysfakcji pracowników

{storm} Sprawdź co zrobić przeprowadzeniu badania satysfakcji pracowników {star}


Ranking Diamenty Forbesa 2023: Biostat w TOP 100

Ranking Diamenty Forbesa 2023 to zestawienie najdynamiczniej rozwijających się spółek w Polsce {check} W tegorocznej edycji w pierwszej setce rankingu znalazł się Biostat {star}Raport z badań satysfakcji pracowników – jak jest opracowywany?

{storm} Sprawdź dlaczego warto zdecydować się na raport z badania satysfakcji pracowników {star}


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań