Tag: badania pracowników (47)

Baza wiedzy

⭐ Baza wiedzy portalu badania-satysfakcji-pracownikow.pl ⭐


Badania pracowników

Badania pracowników ⭐ są idealnym narzędziem pozwalającym na dokonanie wieloaspektowej diagnozy w poszczególnych obszarach rzeczywistości organizacyjnej związanej z pracownikami ⭐


Badania HR

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie badań HR ⭐ ⚡ . Pozyskujemy szczegółowe informacje na temat profili osobowościowych pracowników oraz ich satysfakcji z relacji interpersonalnych.


Badania ról zespołowych

Badanie Ról Zespołowych ⭐, jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego biznesu ⭐.


Badania behawioralne

Badania behawioralne, wykorzystywane w procesie rekrutacji ⭐ i do badania pracowników ⭐


Badania typów osobowości

Staranność i niezawodność jest kluczem do osiągania sukcesów w zespole ⭐ ⚡


Badania strategii relacyjnych

Idealny kandydat ⭐ na oferowane stanowisko pracy cechuje się zarówno szeroką ugruntowaną wiedzą i bogatym doświadczeniem ⭐


O organizacjach

Pojęcie organizacji, stanowi potencjalne wyzwanie interpretacyjne, dlatego w celu jego przybliżenia posłużymy się definicjami stworzonymi przez J. Szczepańskiego ⭐ ⚡


O grupach

Zobacz jak definiujemy pojęcie "grupa" ❗ ❗


O otoczeniu

Otoczenie organizacji rozumiane ⭐ jest jako wszelkie procesy, zjawiska oraz podmioty, wpływające na jej funkcjonowanie.⭐


O metodach

Opis metodologii badania satysfakcji pracowników ⭐ ⚡


Struktura Organizacji

✅ Grupy formalne najczęściej przybierają postać struktury hierarchicznej o przejrzyście ustanowionym podziale zadań i ról ✅


Komunikacja

⭐ Komunikacja ⚡ - Zobacz jak definiujemy ten termin


Grupy formalne

⭐ Organizacje same w sobie stanowią grupy celowe, jednak ich wewnętrzna struktura najczęściej podzielona jest na funkcjonalne jednostki zadaniowe ⚡


Zespoły zadaniowe

✅ Zespoły zadaniowe - Definicja ✅


Grupy nieformalne

✅ Grupy nieformalne ✅ Definicja


Czynniki wpływające na powstawanie grup nieformalnych

⭐ Zobacz co generuje powstanie grup nieformalnych ⚡


Normy, wartości, wzory postępowania w grupach nieformalnych

⭐ Zachowanie pracowników w obrębie organizacji jest określone przez zbiór zasad, narzucanych pracownikom odgórnie ⭐


Zapytaj o ofertę

✅ Zapytaj o ofertę ✅


Podejście ilościowe

Ilościowe podejście do badania 360⁰ umożliwia uzyskanie standaryzowanych wyników, w postaci miar statystycznych ⭐ oraz skal ⚡


Wykorzystanie technik projekcyjnych

⭐ Techniki projekcyjne stanowią specyficzną grupę narzędzi, która pozwala na pozyskanie opinii o charakterze nieuświadomionym ⚡


Efekty badania

⭐ Efektem badania 360 jest kompleksowa ocena badanych pracowników, której to dokonuje się z wszystkich perspektyw rzeczywistości organizacyjnej. ⭐


Dedykowana aplikacja

⭐ Opis aplikacji dedykowanej do sprawnej realizacji badania 360 ⭐


Pomiar zaangażowania pracowników

Od poziomu zaangażowania pracowników ⭐ w dużym stopniu zależy stopień ich kreatywności, a tym samym skłonność do poszukiwania nowych rozwiązań w celu budowania sukcesu firmy ⚡


Badanie potrzeb szkoleniowych

Przeprowadzenie badań ⭐ potrzeb szkoleniowych pozwala pozyskać dane na temat luk kompetencyjnych pośród personelu ✅


Badania pracownicze

⭐ Badania pracownicze realizowane są przez naszą firmę ze szczególną starannością o anonimowość. Dzięki temu możemy zagwarantować bardzo wysoką frekwencję i pozyskanie wiarygodnych danych. ⭐


Badania organizacji

Badania diagnostyczne ✅ i wspomagające procesy decyzyjne w organizacjach ❗


Kim jesteśmy

⭐ Misją firmy BioStat ✅ jest umożliwienie klientom osiągnięcia maksymalnego wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie informacji.


Artykuły

⭐ Badania satysfakcji pracowników ⚡ Artykuły


Projekt Integralny - nowe podejście do rozwoju organizacji

Projekt Integralny - nowe podejście do rozwoju organizacji ✅ Badania rozwoju przedsiębiorstwa ✅


Opis kompetencji

Aplikacja test kompetencji ⭐ - Kompetencje zostały podzielone na obszary, aby móc spojrzeć na umiejętności i predyspozycje badanego kandydata do pracy lub pracownika. Test składa się z kilkudziesięciu kompetencji ⭐


Test kompetencji

System do testów kompetencji ✅ Efektywna i skuteczna metoda oceny potencjału oraz umiejętności pracowników i kandydatów do pracy. Wejdź, zapoznaj się z naszą ofertą dla biznesu. Usprawnij proces rekrutacji kandydatów. Oszczędzaj czas ❗


Inne

⚡ Badania satysfakcji pracowników ⚡


Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników – co warto wiedzieć o ich realizacji?

Badania satysfakcji pracowników ⭐ Badania zaangażowani pracowników ⭐ Badania kultury organizacyjnej ⭐


Badania kultury organizacyjnej – dlaczego warto je przeprowadzić?

Przeprowadź badanie kultury organizacyjnej ✅ , badanie satysfakcji pracowników✅ , badanie 360 ✅


Przykładowy raport końcowy

⭐ Niniejsze opracowanie zawiera wyniki przeprowadzonego badania zaangażowania satysfakcji pracowników ⭐


Przykładowe ankiety

✅ Przykładowe ankiety badań pracowników ✅


Badanie umiejętności kierowniczych

Badanie kadry kierowniczej ⚡ wskazane jest w przypadku chęci poznania profilu organizacji, nieuzasadnionego spadku satysfakcji pracowników bądź w przypadku chęci zwiększenia jakości przywództwa w organizacji ✅


Badanie sprzedawców w sklepach wielkopowierzchniowych

Sprawdź naszą przykładową ankietę ⚡ badania sprzedawców pracujących w sklepach wielkopowierzchniowych ⭐


Bezwarunkowy dochód podstawowy a satysfakcja pracownika

Celem badania jest sprawdzenie satysfakcji pracowników z pracy w firmie. Punktem odniesienia jest ewentualny Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (BDP) ⭐ ⚡


Badanie 360

Sprawdź jak przeprowadzić badanie 360 ⚡ ⚡ Sprawdź silne oraz słabe strony pracownika


Informacja zwrotna po przeprowadzeniu badania opinii i satysfakcji pracowników

⚡ Sprawdź co zrobić przeprowadzeniu badania satysfakcji pracowników ⭐


Ranking Diamenty Forbesa 2023: Biostat w TOP 100

Ranking Diamenty Forbesa 2023 to zestawienie najdynamiczniej rozwijających się spółek w Polsce ✅ W tegorocznej edycji w pierwszej setce rankingu znalazł się Biostat ⭐Raport z badań satysfakcji pracowników – jak jest opracowywany?

⚡ Sprawdź dlaczego warto zdecydować się na raport z badania satysfakcji pracowników ⭐


Antropologiczne podejście do badań kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna [star} badania satysfakcji pracowników ⚡


Badania wizerunku pracodawcy – jak i dlaczego warto je realizować?

Czym jest EVP ❓ jak zrealizować badanie wizerunku pracodawcy ⭐


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań