Tag: badania pracowników (14)


Badania behawioralne

Coraz większa grupa przedsiębiorców wykorzystuje, podczas prowadzonych rekrutacji, testy behawioralne. Siłą powyższych testów, jest ich bazowanie na zachowaniach kandydata, dając lepszy obraz prawdziwych umiejętności i doświadczeń, niż te opisane w dokumentach rekrutacyjnych. Autorskie Badanie Stylów Behawioralnych opracowane przez ekspertów BioStatu, pozwala przeprowadzić zautomatyzowaną analizę na podstawie umiejętności, doświadczeń i konkretnych osiągnięć kandydata lub pracownika. Dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu weryfikującego rzeczywistość udzielanych odpowiedzi, powyższe badanie charakteryzuje się większą uczciwością i szczerością, niż inne oferowane typy badań na rynku. Powyższa rzetelność dotyczy również zobrazowania błędów popełnianych przez badanego w przeszłości. Jednakże dotyczy ona wyciągania wniosków i rozwiązań z wcześniejszych pomyłek. Pozwala to więc przedsiębiorstwu pozyskiwać pracowników, którzy potrafią i chcą się rozwijać, tworząc wartość dodaną dla przedsiębiorstwa.

 

Profile kompetencyjne

W ujęciu behawioralnym wyróżnić można cztery główne obszary kompetencyjne, w skład których wchodzą: interpersonalność, operatywność, indywidualizm oraz konceptualistyczność. Powyższe badanie pozwala w sposób szczegółowy ocenić poziom poszczególnych profili kompetencyjnych badanego.

 

W przypadku konceptualistyczności badanym obszarem, jest:

 • decyzyjność (samodzielność podejmowania i trzymania się ich),
 • elastyczność (w celu osiągania rezultatów w osiąganiu zamierzonych celów),
 • ujęcie holistyczne (przegląd sytuacji i pokonanie dystansu, w celu stworzenia całościowego przeglądu),
 • wgląd strategiczny (umiejętność ustalania celów strategicznych dla organizacji).

 

W ujęciu interpersonalnym do istotnych obszarów należą:

 • tworzenie wsparcia (włączanie w zmiany cudzych obaw i poszukiwanie rozwiązań),
 • współpraca (tworzenie rozwiązań przynoszących korzyści wszystkim),
 • komunikacja (w tym przyjmowanie odpowiedzialności za zrozumienie innych),
 • dostarczanie opinii oraz budowanie zespołu.

 

W obszarze operatywności wyróżniamy:

 • kierowanie (w tym przejęcie odpowiedzialności za innych),
 • rozwiązywanie problemów (budowa logicznego podejścia),
 • zorientowanie na wynik (koncentrowanie się na celu i rezultatach)
 • organizowanie strukturalne (wdrażanie i utrzymywanie struktury w codziennej działalności organizacji).

 

W ramach ostatniego obszaru jakim jest indywidualizm wyszczególniamy:

 • pewność siebie (w szczególności pod wielką presją),
 • odpowiedzialność (rzetelne rozliczanie się z własnych działań),
 • prowadzenie (pasja i chęć zdobywania umiejętności do efektywniejszego wykonywania pracy),
 • inicjatywa (przyczynianie się do osiągania celów),
 • umiejętność uczenia się (umiejętność szybkiego opracowywania nowych efektywnych zachowań w oparciu o nowe zdobyte doświadczenia).

 

Silne strony determinujące obszar rozwoju

Dzięki Badaniom Stylów Behawioralnych, można określić precyzyjnie obszar silnych stron (najbardziej rozwiniętych profili w obszarach kompetencyjnych) oraz obszary rozwoju (najsłabsze profile kompetencyjne), konieczne do poprawy, w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju osobowościowego badanego kandydata lub pracownika. Osiągnięcie optymalnego zespołu pod względem cech osobowościowych, jest jednym z podstawowych kluczy do sukcesu zespołu i filarem każdej profesjonalnej organizacji. Analiza behawioralna pozwala więc, w szybki sposób zdiagnozować niezbędne obszary kompetencyjne do optymalizacji dla lepszego rozwoju zawodowego pracownika.

 

Motywacja i zarządzanie wrażeniem

Do głównych zalet Badań Stylów Behawioralnych należy, możliwość weryfikacji prawdziwości zawartych odpowiedzi przez badanego. Pomiary osobowości kwestionariusza sprawdzane są pod względem społecznie pożądanych odpowiedzi na tendencje (tzw. zarządzanie wrażeniem), poprzez włączenie pytań kontrolnych. Zapewnia to wysoką uczciwość i rzetelność badania. Kolejną korzyścią wykorzystywania innowacyjnego Badania Stylów Behawioralnych opracowanego przez ekspertów BioStatu, jest zawarcie w badaniu czterech podejść motywacyjnych określających styl behawioralny badanego. Motywacja, jest bardzo istotnym zagadnieniem przy rozważaniu sposobu komunikowania się członków zespołów, szczególnie jeśli występuje potrzeba wpływania lub chęci przekonywania innych osób lub grup do określonych zadań. Zdobyta wiedza na podstawie wyników badania, może pomóc podejmować bardziej przemyślane podejścia do komunikacji i odpowiednio dostosowywać metody współpracy pracownika.


Zapytaj o ofertę

SZYBKI KONTAKT

Jakub Galeja
Bartosz Olcha - Project Manager
 
+48 666 069 831
Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807
 
Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Dedykowana aplikacja

Przy realizacji badań wykorzystujemy autorską platformę badawczą 360⁰. Jedyny warunek obsługi oprogramowania to posiadanie dostępu do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki.
 

Możliwości personalizacji

Platforma 360⁰ będąca w posiadaniu firmy BioStat pozwala na stworzenie indywidualnego profilu oceny dla każdego pracownika, przy uwzględnieniu podziału wedle działów i innych komórek w przedsiębiorstwie.

Aplikacja zawiera gotowe narzędzie badawcze, dostosowane do potrzeb większości organizacji. Niemniej w łatwy sposób można dokonać jego modyfikacji, m.in. pod kątem podlegających ocenie kompetencji oraz stworzonej skali oceny.
 

Dowolny zakres podmiotowy

Aplikacja do badań 360⁰ umożliwia również definiowanie w dowolny sposób zakresu podmiotowego przeprowadzanych ewaluacji pracowniczych.  Będzie on zależny od roli jaką dokonująca oceny osoba pełni w strukturze danej firmy, tj. przełożony, podwładny czy równorzędny współpracownik. Oprogramowanie stwarza jednocześnie możliwość dokonywania samooceny przez pracowników, a także ocenianie ich przez klientów.
 

Najwyższe poczucie anonimowości

Aby oceny udzielane przez pracowników podczas badania 360⁰ mogły być wiarygodne, powinni oni mieć zapewnione wysokie poczucie swojej anonimowości. Jest to warunkiem niezbędnym ku temu, aby odpowiadali zgodnie z prawdą, szczerze i bez obaw o wyciągnięcie negatywnych konsekwencji przez przełożonych.

Oprogramowanie do badań 360⁰ spełnia te standardy, gdyż wypełniane przez pracowników ankiety posiadają indywidualne zabezpieczenie w postaci loginu oraz hasła. Uczestnik badania po zalogowaniu uzyskuje dostęp do listy ocenianych pracowników, a system pozwala na szybkie przekierowanie do właściwego formularza oceny. Podlegająca ewaluacji osoba nie otrzymuje wglądu do ocen dokonywanych przez poszczególnych badanych, lecz jedynie zbiorcze zestawienia.
 

Dowolność w wyborze techniki badawczej

Aplikacja stwarza możliwość wyboru techniki ilościowej do realizacji badania 360⁰: CATI, CAWI lub CAPI. System pozwala jednakże wykorzystywać nie tylko komponent ilościowy (pytania zamknięte), lecz także jakościowy, umożliwiając pracownikom dzielenie się własnymi uwagami, sugestiami i komentarzami.
 

Funkcjonalny panel administracyjny

Oprogramowanie zapewnia administratorowi w każdej chwili wgląd do danych na temat postępu badania, tj. liczby wypełnionych kwestionariuszy oceny. Administrator może również przydzielać poszczególnym pracownikom różnorodne uprawnienia ze względu na dostęp do danych, a także generować automatyczne raporty online z wynikami badania.
 

Profesjonalne wsparcie w razie trudności

Z poziomu aplikacji możliwe jest uzyskanie pomocy w razie wystąpienia komplikacji z logowaniem lub wypełnianiem ankiety.  W tym celu należy skorzystać z modułu helpdesk, pozwalającego nawiązać kontakt mailowy lub telefoniczny z działem merytorycznym lub technicznym Wykonawcy badania. 
 

Wyniki badania

Wyniki badania są dostępne w czasie rzeczywistym po zalogowaniu się przez Klienta do naszego systemu. Ich prezentacja może obejmować rankingi personalne, skumulowane wyniki dla pionów organizacyjnych, zespołów zadaniowych czy stanowisk. Nasz system obsługuje również moduł automatycznego generowania raportów indywidualnych.
 
 

Dowiedz się więcej


Kim jesteśmy

Misją firmy BioStat jest umożliwienie klientom osiągnięcia maksymalnego wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie informacji, możliwe dzięki dostarczeniu najwyższej jakości usług z zakresu obsługi telefonicznej, call center i badań opinii.

Tworzymy zespół złożony z doświadczonych ekspertów, zajmujących się zagadnieniami praktycznego zastosowania metod w biznesie.

Realizujemy i konsultujemy projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Nasze analizy opieramy na sprawdzonych metodach. Działamy na terenie Polski, jednak jesteśmy otwarci na współpracę również z jednostkami spoza tego terytorium.

BioStat - to gwarancja sumienności i rzetelności, to pewność poprawnie wykonanych analiz. Zapewniamy naszym klientom indywidualne, skoncentrowane na ich potrzebach podejście do projektów badawczych


News

Badania satysfakcji pracownikówBezpośredni kontakt

Badania satysfakcji pracownikówWspółpraca z NSZZ Solidarność - ryzyko psychospołeczne w miejscu pracy

Współpraca z NSZZ Solidarność - ryzyko psychospołeczne w miejscu pracy


Badanie satysfakcji pracowników ZPUE Holding.

Badanie satysfakcji pracowników ZPUE Holding.


Współpraca z Lear Corporation

Współpraca z Lear Corporation


Zastosowanie badań kompetencji w procesie rekrutacji pracowników

Wykorzystanie fachowych badań, ma na celu efektywne zastosowanie ich talentów w powierzonych obowiązkach oraz umożliwienie im rozwoju.


Jakie pytania warto zadać w badaniu satysfakcji pracowników?

Zadowoleni pracownicy to sukces każdej firmy. Satysfakcja pracownika przekłada się na jego efektywność i produktywność. Przeprowadzaj regularnie badania satysfakcji pracowników.


Copyright @ 2018 - 2021 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań