Aplikacja
Test Badania Kompetencji

Powered by Biostat
Z Aplikacją Test Badania Kompetencji, wybierzesz najlepszych oszczędzając czas i pieniądze.
Dzięki zastosowaniu inteligentnych modułów weryfikujących kompetencje badanych kandydatów, w zautomatyzowany sposób zweryfikujesz niezbędne cechy budując synergię współdziałania zespołu. W trzech prostych krokach określisz obszar badania, stworzysz kwestionariusz i uzyskasz od razu wynik.
Wybierz kompetencje
Wybierz kompetencje
Dwadzieścia modułów pozwalających określić zarówno profesjonalizm, kompetencje miękkie, jak i przyszłość kandydata. Również dla kadry zarządzającej, jak i pracowników liniowych.
Wybierz najlepszych
Zaproś kandydata
Jeden wysłany link i kilka poświęconych minut przez kandydata pozwoli zweryfikować jego osobowość i motywację. Dzięki wielu formom zaproszeń (np. SMS, mail, dedykowany link) badanie można przeprowadzić zarówno w trakcie wysyłania CV przez zainteresowanych, wśród wybranych kandydatów jak i na samym spotkaniu rekrutacyjnym.
Zaproś kandydata
Wybierz najlepszych
Dzięki zautomatyzowanym wynikom badania, natychmiast uzyskasz informację o posiadanych kompetencjach i ich poziomie.
Dlaczego warto badać kompetencje i świadomie dobierać pracowników

Weryfikacja kompetencji – profesjonalne organizacje i zespoły projektowe to takie, w których ludzie robią to, w czym są najlepsi. Wzajemnie uzupełniając swoje silne strony poprzez synergię współdziałania i wspólne dążenie do wyznaczonego celu. Wiedza i kompetencje objawiają się w określonym zachowaniu. Weryfikując umiejętności poznawcze i społeczne, za pomocą sprecyzowanych stylów behawioralnych, poznajemy ich najbardziej perspektywiczne umiejętności oraz obszary wymagające poprawy.

Ukryte talenty – dobór najlepszych kandydatów oraz możliwość ich poszukiwania w oparciu o sprecyzowane cechy kompetencyjne sprawia, że rekrutacja nigdy nie była tak skuteczna jak dziś. W oparciu o listę zachowań behawioralnych możemy odkryć talenty zarówno te ukryte w grupie, jak i te łączące unikalne kwalifikacje.

Automatyzacja procesu – automatyzacja procesu weryfikacji kompetencji, to nie tylko ułatwienia pracy dla rekrutera, ale przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Odpowiednio stworzony proces pozwala dobrać najlepiej dopasowanego kandydata, przy jednoczesnym skróceniu etapów rekrutacji. Zautomatyzowane badanie kompetencji pozwala więc ograniczyć liczbę prowadzonych naborów oraz budżet na poszukiwanie pracowników.

Efektywna ścieżka kariery – spójne ścieżki kariery są podstawą zarządzania zasobami ludzkimi. W oparciu o indywidualne cechy osobowości, można skutecznie określić poziom samodzielności, inicjatywy, myślenia strategicznego oraz zdolności przywódczych. Dzięki profesjonalnemu określeniu poziomu posiadanej kompetencji kandydata można stworzyć taką ścieżkę kariery, która będzie optymalna dla organizacji i jednocześnie pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału badanego kandydata.

Zalety badania kompetencji

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
Poprzez dobór pracowników w oparciu o sprecyzowane role w zespole oraz ich indywidualne kompetencje, zbudujesz zespół będący kołem zamachowym organizacji.

Efektywna budowa strategii
Kompetencje to wiedza. Razem z aplikacją do badania kompetencji zbudujesz strategię w oparciu o zdolności Twoich pracowników. Razem z nimi zbuduj przewagę konkurencyjną i sięgaj po największe cele!

Efektywne wdrażanie kandydatów
Wykorzystanie naszej aplikacji, pozwoli na budowę właściwej strategii wprowadzenia do zadań i zespołu nowego pracownika. Razem z nami zbudujesz Team Spirit tworząc wartość dodaną.

Otwartość na zmiany Otwartość na zmiany
Umiejętności komunikacyjne i pracy w grupie Umiejętności
komunikacyjne i pracy
w grupie
Orientacja na cel Orientacja na cel
Zrozumienie postawy wsparcia biznesu Zrozumienie
postawy wsparcia
biznesu
Myślenie analityczne Myślenie analityczne
Umiejętność rozwiązywania problemów Umiejętność
rozwiązywania
problemów
Zrozumienie postawy wsparcia biznesu Badania
komptencji

Łączymy intuicyjność i funkcjonalność!

Oferujemy rozwiązanie budujące Twoją organizację!

Aplikacja do badania kompetencji pozwoli w organizacji:

 • podnieść prestiż firmy
 • wypracować lepszą strategię przedsiębiorstwa
 • osiągnąć wyższą skuteczność programów rozwojowych
 • osiągać wspólne cele z zespołem
 • utrzymać najlepszych pracowników, budując sprecyzowane ścieżki kariery

Oszczędzamy Twój czas i pieniądze!

Dzięki naszej aplikacji zoptymalizujemy proces rekrutacyjny, dzięki czemu:

 • obniżysz koszt prowadzonych rekrutacji
 • szybko zweryfikujesz potencjalnych pracowników
 • zoptymalizujesz wykorzystanie zasobów ludzkich
 • uzyskasz możliwość rozwoju firmy zwiększając jej zysk
 • uzyskasz możliwość monitorowania rozwoju pracownika oraz wskazania silnych stron i obszarów wymagających poprawy

Usprawniamy proces rekrutacyjny!

Dzięki efektywnej rekrutacji zyskasz:

 • większą satysfakcję pracowników
 • możliwość dopasowania pracownika do stanowiska
 • mniejszy poziom rotacji pracowników
 • budowę zespołów w oparciu o określone role, a także indywidualne cechy ich członków, tworząc w nich synergię współdziałania
Aplikacja Badania Kompetencji łączy w sobie prostotę i użyteczność - oprogramowanie zaprojektowano w sposób intuicyjny i funkcjonalny.
Intuicyjny i responsywny interface
Intuicyjny i responsywny interface
Gotowe kwestionariusze wg rodzaju kompetencji
Gotowe kwestionariusze wg rodzaju kompetencji
Zapis w chmurze i udostępnianie online
Zapis w chmurze i udostępnianie online
Mechanizm testowania logiki tworzonych testów
Mechanizm testowania logiki tworzonych testów
Personalizacja
Personalizacja
Wiele form wysłania zaproszeń (Mail, SMS, dedykowany link)
Wiele form wysłania zaproszeń (Mail, SMS, dedykowany link)
Porównywanie wyników badań cyklicznych
Porównywanie wyników badań cyklicznych
Eksport wyników do csv, xlsx
Eksport wyników do csv, xlsx
Technologia Drag&Drop
Technologia Drag&Drop
Warianty kwestionariuszy w zależności od typu stanowiska
Warianty kwestionariuszy w zależności od typu stanowiska
Możliwość wydruku testów
Możliwość wydruku testów
Dynamiczne wyniki i statystyki wypełnień testu
Dynamiczne wyniki i statystyki wypełnień testu
Przykładowe pytania

Zauważasz, że jeden z pracowników popełnia dużo drobnych błędów, co robisz?

a) Zwracam mu uwagę za każdym razem, gdy popełnia błąd
b) Nie reaguję na mniej istotne błędy, na poważniejsze zwracam uwagę
c) Nie reaguję na błędy i poprawiam je samodzielnie
d) Informuję pracownika o błędach i proszę o poprawę
e) Czekam z informacją o błędach, aż do zakończenia naszej współpracy

Interpretacja

Osoba wybierająca odpowiedź a) nie będzie dobrym przełożonym/menadżerem, gdyż zwraca uwagę pracownikowi za każdym popełnianym błędem (poziom 1). Dyskredytuje go w ten sposób i powoduje u niego lęk przed popełnieniem błędu. Udzielający odpowiedzi b) zwraca uwagę na poważne błędy, a pomija drobne, reprezentuje poziom 2. Skupia się na realizacji bieżącego zadania i oczekuje, że podwładny sam rozwiąże swój problem, a także będzie uczył się na własnych błędach. Udzielający odpowiedzi c) (poziom 1) woli wszystko zrobić samodzielnie, nie informując pracownika o błędach i nie dając mu możliwości poprawy. Odwrotnie niż osoba, która udziela odpowiedzi d) (poziom 4). Taka osoba informuje o tym, co jest źle, dając informacje zwrotną, wraz z możliwością poprawy, którą egzekwuje w miły sposób prosząc o poprawę.

Przykładowe pytania

Proszę wyobrazić sobie sytuację, że masz wiele zadań do wykonania na raz. Czy wszystkie zadania wykonujesz samodzielnie? Jeśli nie, to w jaki sposób rozdzielasz zadania?

a) Nakazuje pracownikom wykonanie najprostszych zadań. Stale kontroluje ich pracę. Jeśli zadania wykonam osobiście, będzie to lepiej zrobione.
b) Deleguję pracownikom zadania, ale trudniejsze wykonuję osobiście. Nie zwracam uwagę na predyspozycje pracowników, deleguję im zadania które mają wykonać, a później sam je sprawdzam.
c) Sprawnie deleguję zadania niezależnie od stopnia ich trudności. Doskonale wiem, jakie zadanie mogę delegować danemu pracownikowi. Co jakiś czas sprawdzam poszczególne etapy realizacji zadania.
d) Deleguję trudne i odpowiedzialne zadania, w oparciu o predyspozycje członków zespołu, uzyskując dzięki temu dobre rezultaty.
e) Deleguję zadania, poprzez analizę potencjału i umiejętności członków zespołu, wdrażając system motywacyjny, który przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy.

Interpretacja

Osoby wskazujące odpowiedź a) kierują zespołem w sposób despotyczny, za pomocą nakazów i pod stałą inwigilacją zespołu(poziom 1). Badani wskazujący odpowiedź a) i b)nie podejmują próby analizowania predyspozycji i umiejętności członków zespołu, zadania rozdzielają w sposób przypadkowy (poziom2). Osoby które udzieliły odpowiedzi c)znają zespół i orientacyjnie wiedzą komu mogą powierzyć jakie zadania. Jednocześni sprawują nadzór nad poszczególnymi etapami procesu (poziom3). Osoba taka, uosabia styl normatywny. Wybierając odpowiedź d) – badany pokazuje, iż potrafi zarządzać zespołem i wykorzystywać jego potencjał, aby osiągnąć wymierne korzyści. Osoby udzielające odpowiedzi d) są naturalnymi liderami, które w pełni wykorzystują posiadane zasoby, dbając jednocześni o motywację i rozwój zespołu, nie gubiąc z oczu celu zadania.

Przykładowe pytania

Negocjujesz cenę z kontrahentem i znasz ceny konkurencyjnych firm. To gdy kontrahent próbuje negocjować Twoją cenę jak się zachowasz?

a) Proponuję wcześniej ustaloną adekwatną cenę, mając już przygotowaną strategię dalszej negocjacji
b) Jak pierwszy proponuję wysoką cenę
c) Proszę kontrahenta, aby jako pierwszy zaproponował cenę, aby dostosować strategię do sytuacji biznesowej
d) Jako pierwszy obniżam cenę, którą wcześniej sobie ustaliłem
e) Przedstawiam obecną ofertę, ale próbuję przedłużyć negocjacje aby skonsultować strategię związku z zmianą sytuacji negocjacyjnej

Interpretacja

Osoby wskazujące odpowiedź b) i d) prowadzą proces sprzedaży niepewnie. Niewielka zmiana sytuacji powoduje kompletną zmianę wcześniej przyjętej strategii negocjacyjnej. Pracownik taki jest labilny i niepewny siebie. Kompetencja sprzedaży opanowana w sposób niewystarczający (poziom 1). Badani wskazujący odpowiedź c) próbują dostosować swoje działania sprzedażowe do klienta, starając się rozumieć jego proces decyzyjny. Kompetencja opanowana na poziomie 2. Kandydat wybierający odpowiedź a) swobodnie dostosowuje metodologię i narzędzia współpracy, w każdej sytuacji biznesowej. Opanowany poziom w stopniu zadawalającym (poziom 4). Kandydat wskazujący odpowiedź e) stosuje narzędzia sprzedażowe na etapie rozmowy, starając się uzyskać efektywny rezultat. Jednakże nie posiada umiejętności samodzielnego dostosowywania się do nabywcy i zmieniających się uwarunkowań, opanowane kompetencje na poziomie 3.

Przykładowe pytania

Jesteś po spotkaniu Twojego zespołu z prezesem organizacji. Jednemu z pracowników zespołu kolejny raz zdarzyło się wychodzić poza swoje kompetencje i kwestionować Twoje zdanie. Jego pomysły są całkiem dobre, jednak istnieje obawa, że stracisz swój autorytet i zaufanie prezesa. Co robisz?

a) Przeprowadzam poważaną rozmowę sygnalizując, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Informuję, że jeśli taka sytuacja powtórzy się po raz kolejny, członek zespołu zostanie odsunięty od wszelkich obowiązków w projekcie.
b) Przeprowadzam poważną rozmowę, wyraźnie sygnalizując, że takie zachowanie nie jest odpowiednie. Informuję, że jeśli taka sytuacja powtórzy się po raz kolejny, to pracownik zostanie odsunięty od spotkań zespołu z prezesem.
c) Informuję pracownika, że takie zachowanie jest niedopuszczalne i odsuwam go od zadania/projektu.
d) Proszę o pomoc prezesa w wypracowaniu odpowiedniego rozwiązania.
e) Rozmawiam z nim o tym, że jego zachowanie jest nieodpowiednie, choć pomysły są dobre. Proszę o poprawę zachowania, sygnalizując, iż przy kolejnym powtórzeniu zostanie odsunięty od spotkań całego zespołu. Tłumaczę również, co jest złe i dlaczego przynosi to negatywne skutki.

Interpretacja

Osoby, które udzieliły odpowiedzi a) kierują zespołem w sposób nakazowy (pozim1). Nakazują pracownikowi zaprzestania takiego zachowania, grożąc jednocześnie odsunięciem od wszelkich zadań. Osoby wybierające odpowiedź b) również kierują zespołem w sposób nakazowy (poziom 1), z tą różnicą, że jemu zależy na ugruntowaniu pozycji i kontaktach z prezesem. Boi się utraty swojej pozycji. Osoba taka jest nastawiona głównie na swój sukces i osiągnięcie jak najwyższej pozycji, deprecjonując i umniejszając umiejętnościom innych członków zespołu. Osiągnięcia własne są dla niego ważniejsze, niż osiągnięcia zespołu czy firmy. Odpowiedzi c) udzielają osoby, które kierują zespołem w sposób despotyczny. Nie podają uzasadnienia, nie ostrzegają pracownika, nie daje szansy poprawy. Czując zagrożenie- eliminują je. Odpowiedź d)pokazuje osobę, która samodzielnie nie chce rozwiązywać problemów, zwraca się o pomoc do osób wyższego szczebla. Samodzielnie nie potrafi rozwiązać konfliktu(poziom 3). Osoby udzielające odpowiedzi e), to naturalni liderzy (poziom 5). Samodzielnie rozwiązują problem, ostrzegają i dają szansę poprawy. Ponadto wyjaśniają, co jest nie tak i co należy poprawić, dzięki czemu, pracownik ma realną szansę na poprawę. Osobę rozwiązującą problemy w ten sposób zespół będzie szanował i chętniej wykonywał jego polecenia. Taki lider umacnia zespół i sprawia, że jego członkowie nie boją się wychodzenia z nowymi pomysłami.

Metodologia badania kompetencji

Wybór stanowiska
Aplikacja do badań kompetencji, pozwala zweryfikować kompetencje i posiadany potencjał pracownika. Zarówno dla pracowników liniowych, specjalistów, jak i kadry menadżerskiej.

Wybór kompetencji dla własnych testów
Dzięki zastosowaniu inteligentnych modułów użytkownik może sam tworzyć własne spersonalizowane testy kompetencyjne, skupiając uwagę kandydata na wybranych obszarach dopasowanych do typu stanowiska.

Wybór pełnego kwestionariusza
Wystarczy wybór typu stanowiska i jednym kliknięciem zweryfikuj wszystkie kompetencje pracownika!

Metodologia badań kompetencji
Metodologia badań kompetencji
Metodologia badania kompetencji

Ustawienia pytań
Dostępne opcje w aplikacji pozwalają definiować dodatkowe pytania w zależności od udzielonych odpowiedzi czy warunków, tworząc możliwość budowy rozbudowanego narzędzia badawczego dla dodatkowych potrzeb badawczych.

Określenie warunków badania
Możliwość definiowania dodatkowych pytań w zależności od udzielonych odpowiedzi. Dzięki czemu w zautomatyzowany sposób dogłębniej można zweryfikować określone cechy.

Personalizacja pytań
Możliwość tworzenia własnych pytań dla dostępnych modułów oraz ich personalizacji pozwala dostosować każdą badaną kompetencje pod potrzeby Państwa przedsiębiorstwa.

Metodologia badania kompetencji

Import bazy badanych osób
Aplikacja pozwala zimportować bazy danych, co pozwoli w zautomatyzowany sposób zweryfikować kompetencje zarówno kandydatów, jak i przede wszystkim obecnych pracowników.

Zautomatyzowana wysyłka zaproszeń
Zautomatyzowana wysyłka zaproszeń za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail oraz SMS pozwala w prosty sposób zarządzać nawet dużą liczbą pracowników i kandydatów w bazie. Nasz innowacyjny system pozwala również zintegrować wysyłkę zaproszeń z zewnętrznymi systemami.

Dedykowany link
Z aplikacją zweryfikujesz kompetencje już na etapie przesyłania dokumentów aplikacyjnych. Dzięki dedykowanemu linkowi dla poszczególnego badania kompetencji przyspieszysz etap zbierania danych od kandydatów na rekrutowane stanowiska.

Metodologia badań kompetencji
Metodologia badań kompetencji
Metodologia badania kompetencji

Przegląd odpowiedzi
Aplikacja umożliwia przegląd udzielanych odpowiedzi przez poszczególnych użytkowników w czasie rzeczywistym.

Statystyki
Dzięki rozbudowanym statystykom poznasz rozkład udzielanych odpowiedzi przez kandydatów, czas zakończenia testu, a także wygenerujesz krzyżowania pomiędzy poszczególnymi pytaniami.

Wyniki badań
Aplikacja umożliwia automatyczne generowanie zestawień i wyników badań kompetencji natychmiast po zakończeniu badania.

Rozbudowane ustawienia badań

Wygląd i struktura
Rozszerzone ustawienia wyglądu i struktury badania pozwolą dostosować przeprowadzenie testów zarówno pod względem ich wartości merytorycznej, jak i wizerunku firmy. Uzyskają Państwo dostęp do graficznych szablonów ankiet, tworzenia stron podziękowania, nagłówków, struktury graficznej kwestionariusza oraz innych opcji pozwalających wizualnie edytować badania.

Tworzenie skryptów
W ramach dostępnych ustawień w aplikacji zyskają Państwo dostęp do tworzenia własnych skryptów informatycznych (opartych o JavaScript), co umożliwi ewentualne rozbudowanie przeprowadzonych badań i jeszcze lepsze dostosowanie do Państwa potrzeb.

Ustawienia badań
Rozbudowany moduł ustawień pozwoli Państwu na tworzenie badań kompetencyjnych zgodnie z Państwa oczekiwaniami, dając szerokie możliwości wykorzystania oferowanego systemu.

Rozbudowane ustawienia badań
Rozbudowane ustawienia badań
Aplikacja badania kompetencji

Aplikacja Badania Kompetencji pozwoli na tworzenie warunków, dzięki którym można stworzyć rozbudowane badanie w zależności od udzielanych odpowiedzi (np. typ stanowiska, na który aplikuje kandydat). A także tworzyć testy dla wybranych stanowisk korzystając z przygotowanych pytań, posegregowanych według poszczególnego modułu kompetencyjnego. W związku z tym, w razie konieczności można wybierać z listy dostępnych zestawów pytań, testy dla osób kandydujących na różne stanowiska, które różnią się wymaganymi kompetencjami. 

Opracowane moduły pytań zostaną podzielone

Opracowane moduły pytań zostaną podzielone ze względu na trzy typy stanowisk (liniowych, specjalistycznych i menadżerskich). Użytkownik po wyborze typu stanowiska uzyska dostęp do poszczególnych modułów weryfikujących badaną kompetencję lub będzie mieć możliwość zaakceptowania w kwestionariuszu wszystkich modułów (zbadania wszystkich kompetencji).

Opracowane pytania weryfikujące kompetencje kandydatów

Opracowane pytania weryfikujące kompetencje kandydatów, zostaną oparte o psychologię behawioralną oraz pytania weryfikujące style zachowań. Mają one na celu identyfikację modeli osobowości i zachowań, bazujących na mierzalnych metodach badawczych w ujęciu psychologicznym. Dzięki czemu w sposób zautomatyzowany pomogą Państwa firmie zatrudnić i rozwinąć silny oraz produktywny kapitał ludzki. Nasza innowacyjna aplikacja pozwoli w zaledwie kilka minut zweryfikować motywację do działania Twojego potencjalnego pracownika.

Każda z kompetencji zostanie zweryfikowana

Każda z kompetencji (moduł) zostanie zweryfikowany w pięciostopniowej skali. A poszczególne pytania będzie można dodatkowo zweryfikować na podstawie krzyżowań.

Moduły kompetencyjne

Moduły kompetencyjne w pięciostopniowej skali

Aplikacja pozwala zweryfikować profesjonalizm, przedsiębiorczość, umiejętność współpracy, możliwy rozwój badanego oraz jego komunikatywność. Dla wszystkich typów stanowisk dostępne moduły badające:

 • samodzielność i inicjatywę
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • zdolności analityczne
 • zorientowanie na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)
 • zorientowanie na wynik i sukces
 • umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji
 • odporność na stres
 • budowanie relacji z klientem (wewnętrznym i zewnętrznym)
 • komunikatywność
 • nastawienie na współpracę
 • budowanie sieci kontaktów
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • otwartość na zmiany
 • umiejętność planowania
 • nastawienie na rozwój

Dostępne moduły badawcze dla stanowisk:

 • pracownika liniowego
 • specjalisty
 • kadry menadżerskiej

Z nami odnajdziesz lidera!

Dla stanowisk kierowniczych opracowane dedykowane moduły:

 • kierowanie zespołem
 • przywództwo
 • myślenie strategiczne
 • planowanie rozwoju
 • zarządzanie sprzedażą
Wyniki badań
W aplikacji do badań kompetencji zawarte będą moduły przeglądu odpowiedzi

W aplikacji do badań kompetencji zawarte będą moduły przeglądu odpowiedzi, analizy próby, powiadomień, podglądu kwestionariusza czy rozbudowany moduł statystyk. Na końcu odpowiedzi każdego kandydata znajdzie się podsumowanie każdej z kompetencji, w ramach której był badany.

Wyniki zostaną ujęte w pięciostopniowej skali

Wyniki zostaną ujęte w pięciostopniowej skali określającej stopień opanowania poszczególnej kompetencji przez badanego.

Dla poszczególnych trzech typów stanowisk zostanie określony preferowany poziom opanowania kompetencji

Dla poszczególnych trzech typów stanowisk (liniowych, specjalistycznych i menadżerskich) zostanie określony preferowany poziom opanowania kompetencji. Będący punktem odniesienia do uzyskanych poszczególnych wyników przez badanych pracowników i kandydatów do pracy.

Generowanie automatycznych wyników przeprowadzonych badań koncepcyjnych.

Generowanie automatycznych wyników przeprowadzonych badań koncepcyjnych.

Przeglądanie w dowolnym czasie postępy badania kompetencyjnego.

Przeglądanie w dowolnym czasie postępy badania kompetencyjnego.

Mimo rozpoczętego badania kompetencyjnego, aplikacja pozwala na bieżąco edytowanie struktury pytań i odpowiedzi.

Mimo rozpoczętego badania kompetencyjnego, aplikacja pozwala na bieżąco edytowanie struktury pytań i odpowiedzi.

Otrzymane wyniki badania pozwolą uzyskać informację zarówno o poszczególnej badanie osobie, jak i całej grupie badawczej.

Otrzymane wyniki badania pozwolą uzyskać informację zarówno o poszczególnej badanie osobie, jak i całej grupie badawczej.

Podsumowanie oferty

Wyjątkowe moduły kompetencyjne:

 • możliwość badania różnych typów stanowisk
 • weryfikacja opanowania kompetencji w pięciu stopniach
 • badanie wybranych kompetencji bądź wszystkich

Szybka weryfikacja:

 • podgląd udzielanych odpowiedzi
 • statystyki w czasie rzeczywistym
 • automatyczne wyniki przeprowadzonych badań

Nasz system wyróżnia:

 • zastosowanie nowoczesnego interfejsu
 • stały monitoring jakości zebranych danych
 • łatwy mechanizm tworzenia kwestionariuszy

Nowoczesność i wygoda

 • wiele form zaproszeń do wykonania badania
 • responsywne ankiety z możliwością dostosowania grafiki
 • łatwy import bazy użytkowników i eksport wyników
Biostat. More than statistics
To innowacyjna agencja o sprawdzonym zapleczu badawczym, analitycznym i programistycznym.

Stanowimy interdyscyplinarny zespół badawczy, w skład którego wchodzą doświadczeni badacze i analitycy, innowatorzy IT, statystycy oraz data managerowie – posiadający wieloletnie doświadczenie naukowe oraz biznesowe, które pozwalają nam skutecznie implikować metody analizy danych w projektach komercyjnych i badawczo-rozwojowych.

16
lat
60
pracowników
2000
projektów i badań
Sięgnij po więcej
Biostat. More than statistics
Zapraszamy do kontaktu

BioStat Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
Tel.: (+48) 32 42 21 707
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl