Test kompetencji - Aplikacja

Jak sprawdzić zaangażowanie studentów w prowadzone zajęcia dydaktyczne na uczelni? W jaki sposób zweryfikować poziom prowadzonych zajęć projektowych? Czy jak można ocenić opanowane umiejętności uczestników kursów i projektów wspartych dofinansowanie Unii Europejskiej? Bilans Kompetencji Studentów pozwoli Ci uzyskać najlepszą odpowiedź.

Do czego służy Bilans Kompetencji?

Bilans Kompetencji ma na celu zidentyfikowanie i dokonanie analizy opanowanych umiejętności, posiadanej inteligencji emocjonalnej oraz poziomu kompetencji społecznych uzyskanych w trakcie realizacji kursów w danym okresie. Bilans Kompetencji składa się z oceny umiejętności stosowania opanowanych kompetencji miękkich i wiedzy technicznej. Pozwala określić poziom uzdolnień i motywacji pracownika.

Nasza opracowana unikalna metodologia Bilansu Kompetencji pozwala na walidację efektów kształcenia, wykorzystując zautomatyzowany system informatyczny. Umożliwia to sprawne, skutecznie, szybkie i tanie zweryfikowanie kompetencji studentów, jak i pracowników. Stanowi rzeczywistą ocenę efektywności prowadzonych kursów i zajęć dydaktycznych, co umożliwia rozliczenie projektów posiadających dofinansowanie. Nasz system pozwala również określić efektywność prowadzonych zajęć na uczelniach wyższych, w ramach projektów Unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego, jak np. Power 3.5.

Do czego służy bilans kompetencji
Do czego służy Bilans Kompetencji?
Kompetencje prakseologiczne
Pozwalają zweryfikować stosunek do wyzwań, działania
oraz postawę na zmieniające się warunki.
Kompetencje społecze
Pozwalają określić relacje z innymi badanej osoby.
Kompetencje osobiste
Obejmują wzorce zachowań, wpływające na
zarządzanie samym sobą, jak i pod naciskiem
czynników zewnętrznych.
Kompetencje zawodowe
Weryfikują zdobytą wiedzę zawodową
i umiejętność jej wykorzystania.
Do czego służy Bilans kompetencji?
Zalety Bilansu Kompetencji:
Wykorzystanie Bilansu Kompetencji przez uczelnie pozwala na:
 • Zautomatyzowane wyniki w czasie rzeczywistym z przeprowadzonego badania;
 • Przypisywanie kursantów do zajęć na podstawie uzyskanego wyniku testu kompetencji;
 • Holistyczna ocena nabytych podczas prowadzonychzajęć umiejętności;
 • Przeprowadzenie Bilansu Kompetencji na dowolnej wielkości grupie studentów;
 • Weryfikacja kompetencji zawodowych i inteligencji emocjonalnej w jednym szybkim i intuicyjnym badaniu;
 • Przeprowadzenie badania i uzyskanie spersonalizowanej diagnozy w kilka minut;
 • Interaktywność narzędzia badawczego przy zachowaniu pełnej kontroli nad badaniem;
 • Możliwość przeprowadzenia jednego Bilansu Kompetencji dla kilku kierunków jednocześnie;
 • Rozbudowany moduł wyników (grupowych, indywidualnych, poszczególnych modułów kompetencji) w postaci przejrzystych wykresów i zestawień tabelarycznych;
 • Pełna personalizacja kwestionariuszy i dedykowanych zaproszeń do Bilansu Kompetencji;
 • Przegląd udzielonych odpowiedzi oraz rozbudowane statystyki badania.
Bilans Kompetencji dla uczelni wyższych w ramach programu Power 3.5,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego:

Dedykowane moduły Bilansu Kompetencji zostały opracowane z myślą przeprowadzania bilansów w ramach badania efektywności kształcenia w realizowanych zajęciach programu Power 3.5. Co pozwala uczelniom wyższym uzyskać możliwość kompleksowej realizacji zajęć unijnych wraz z prawidłowym dostosowaniem programu zajęć do potrzeb społeczno – gospodarczych uczestników biorących udział w projekcie. Pozwala to finalnie na przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy, oferując w trakcie trwania zajęć kompetencje pożądane przez pracodawców. Dzięki innowacyjnej metodologii Bilansu Kompetencji możliwe jest wskazanie kierunku ukierunkowania prowadzonych kursów na przekazywanie praktycznych kompetencji studentom wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnego kursu, na podstawie wyników uzyskanych z testu kompetencyjnego. Nasze dedykowane moduły pozwalają na weryfikację wiedzy zawodowej, inteligencji emocjonalnej czy posiadanej osobowości. Bazując na psychologii i zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Metodologia Bilansu Kompetencji
Określanie katalogu
badanych kompetencji
Zdefiniowanie katalogu
diagnozowanych kompetencji
Ocena efektywności
prowadzonych zajęć
przez uczelnie
Diagnoza luk
kompetencyjnych
Metodologia bilansu kompetencji
Zaufali nam
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. badań
bsp@biostat.com.pl
Tel.: +48 666 069 831
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest bilans kompetencji?

Bilans kompetencji ma na celu określenie uzdolnień i motywacji badanego. Nasza metodologia bilansu kompetencji pozwala na sprawdzenie efektów kształcenia z użyciem systemu informatycznego.

Jakie kompetencje sprawdza bilans?

Bilans kompetencji skupia się na zbadaniu kompetencji prakseologicznych, społecznych, osobistych i zawodowych.

Jakie informacje można uzyskać z bilansu kompetencji?

Bilans kompetencji dostarcza informacji na temat aktualnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia jednostki lub zespołu. Można zidentyfikować mocne strony, obszary do rozwoju, potrzeby szkoleniowe oraz dostosować zadania i role w zespole w oparciu o kompetencje posiadane przez pracowników.

W jaki sposób bilans kompetencji wpływa na rozwój kariery pracowników?

Pracownicy mogą dzięki temu identyfikować braki w umiejętnościach i podejmować kroki w celu ich rozwinięcia, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

Jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie bilansu kompetencji?

Wdrożenie pozwala na lepsze dopasowanie pracowników do stanowisk, tworzenie spersonalizowanych programów szkoleniowych oraz unikanie nadmiernego lub niedostatecznego wykorzystania kompetencji.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań