Jakiepytania warto zadać w badaniu satysfakcji pracowników?

Podstawą dobrze rozwijającego się zespołu są zadowoleni pracownicy. Niezadowolenie może wynikać z wielu źródeł, a przy tym obniża jakość pracy. Pracownicy, którzy nie odczuwają zadowolenia, nie potrafię efektywnie wykonywać powierzonych im obowiązków, a także mogą w negatywny sposób wpłynąć na innych członków zespołu. Dlatego warto przeprowadzać w regularny sposób badania satysfakcji pracowników i eliminować tym samym czynniki wpływające na niskie zadowolenie.

 

Aspekty, które podlegają pod badanie zadowolenia

Dzięki przeprowadzonym badaniom można zadbać o utrzymanie pozytywnych relacji między pracownikami, a także wpłynąć na pozytywną ocenę środowiska pracy. Badaniu mogą podlegać takie aspekty, jak:

 1. relacje z organizacją i odczuwane zadowolenie,
 2. praca zespołowa,
 3. przepływ informacji,
 4. relacje z przełożonymi,
 5. odczuwana pasja z wykonywanej pracy i samoocena pracownika,
 6. opinia pracowników,
 7. życie zawodowe, a życie osobiste w kontekście odczuwanej satysfakcji,
 8. równe traktowanie członków zespołu oraz poczucie spełnienia, bycia ważnym.

 

Przykładowe pytania, które mogą pojawić się w ankiecie

W nawiązaniu do wyżej wymienionych aspektów badania satysfakcji pracowników, w ankiecie można zawrzeć takie pytania, jak:

 • Czy posiadasz jasno określony zakres swoich obowiązków?
 • Czy rozumiesz swoją rolę w osiąganym sukcesie firmy?
 • Czy zamierzasz pracować dla tej samej firmy w najbliższych dwóch latach?
 • W skali od 1-7 jak oceniasz możliwość rozwoju swojej kariery w firmie?
 • Czy jesteś zadowolony z wykonywanej pracy?
 • Czy zespół, w którym pracujesz stanowi dla ciebie inspiracje/wsparcie?
 • Czy firma/przełożony informuje cię o wszystkich dostępnych narzędziach/zbliżających się wydarzeniach?

 

Pytania, które pozwolą ocenić relacje między pracownikami a przełożonymi

Jednym z ważniejszych obszarów z punktu widzenia pracownika są relacje występujące między nim i przełożonymi. W celu zbadania tych relacji zadaje się takie pytania, jak:

 • Czy twoi przełożeni zachęcają cię do podjęcia kolejnych zadań?
 • Czy czujesz się doceniony/wysłuchany przez przełożonych?
 • Czy możesz swobodnie dzielić się swoimi opiniami i pomysłami?
 • Czy czujesz, że twoje wynagrodzenie jest adekwatne do pracy, którą wykonujesz?
 • Czy przełożony szanuje twój czas wolny?
 • Czy otrzymujesz pochwały/konstruktywne opinie od swojego przełożonego?
 • Czy uważasz, że wszyscy pracownicy są traktowani równo?
   

Jak przeprowadzić badania satysfakcji pracowników?

Organizując badania satysfakcji pracowników najlepiej rozpocząć od poinformowania osób, które będą podlegały badaniu o tym, że takie badanie będzie miało miejsce. Dobrą praktyką jest wcześniejsze powiedzenie pracownikom o tym, czemu te badanie ma służyć oraz w jaki sposób i kiedy zostanie ono przeprowadzone. Niektóre zakłady pracy decydują się na zlecenie produkcji specjalnych materiałów informacyjnych np. w postaci plakatów oraz ulotek informujących o badaniu, jego celach i czasie trwania.  Istotną kwestią jest także zapewnienie pracowników o anonimowości badania. Zatrudnione przez nas osoby powinny mieć pewność, że pracodawca nie będzie w stanie uzyskać informacji o tym, jak w badaniu odpowiadali poszczególni pracownicy. Warto wiedzieć, że zapewnienie anonimowości badania istotnie zwiększa współczynnik response rate – a więc liczbę pracowników, którzy decydują się na wypełnienie kwestionariusza ankiety. Największą zaletą badań prowadzonych z zasadą poszanowania poufności jest jednak to, że pracownicy nie boją się udzielać wówczas szczerych odpowiedzi – również tych krytycznych wobec swojego pracodawcy. Należy pamiętać, iż tego typu badania nie tylko powinny odpowiedzieć na pytanie co w danym miejscu pracy funkcjonuje dobrze, ale także jakie aspekty wymagają pewnej poprawy.

Badania satysfakcji pracowników najlepiej przeprowadzić za pomocą metod ilościowych. Narzędziem podczas tego rodzaju badań jest kwestionariusz ankiety. Może być on rozprowadzony wśród pracowników poprzez wysłanie im np. na adres poczty elektronicznej linka do elektronicznej wersji formularza (technika CAWI), jak również wydawany im w formie papierowej (technika PAPI). W przypadku większych przedsiębiorstw często do badań wykorzystuje się również tzw. kioski ankietowe, które są przez wykonawcę badania ustawiane na terenie zakładu pracy. Pracownik mając wolną chwile – np. w trakcie przerwy w pracy – może podejść do takiego kiosku i wypełnić ankietę, która ma postać elektroniczną.
 

Korzyści z badań satysfakcji pracowników

W tym miejscu warto także wspomnieć o korzyściach płynących z badań satysfakcji pracownika. Należy tutaj wskazać, iż badania te przede wszystkim pozwolą nam ocenić, czy nasi pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy oraz warunków, w jakich swoje zadania wykonują. W dobie rosnącej między firmami konkurencji o pozyskanie pracownika badania te pozwolą nam ocenić jakie są nasze mocne oraz słabe strony, jako pracodawcy. Szybkie zdiagnozowanie ewentualnych problemów może przyczynić się do wdrożenia rozwiązań, które pozwolą utrzymać pracownika w firmie. Ograniczenie rotacji pracowników ma przełożenie na finanse danego zakładu pracy. Pracownik zadowolony, to na ogół pracownik efektywny, sprawnie wykonujący swoje obowiązki, co przekłada się na konkretny wynik finansowy. Należy też pamiętać, iż wielu spośród nowo przyjętych pracowników zanim będzie w stanie w pełni efektywnie wykonywać swoje obowiązki musi najpierw przejść szkolenia, wdrożyć się do wykonywania swojej pracy. Pochłania to zarówno czas – zarówno tego pracownika, jak i szkolących go osób – jak i pieniądze. Jeśli zatem widzimy, iż na pewnych stanowiskach pracy osoby ciągle się zmieniają – przychodzą do pracy, by po kilku tygodniach, bądź miesiącach się z niej zwolnić – wówczas warto pomyśleć nad badaniami satysfakcji pracowników. Pomogą one zdiagnozować największe problemy pracowników na danym stanowisku pracy, a rekomendacje opracowane przez specjalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat przyczynią się z pewnością do ich rozwiązania. O badaniach satysfakcji pracowników warto pomyśleć także wówczas, gdy nie dostrzegamy problemów w naszej firmie. To, że pracownicy nie zgłaszają nam żadnych potrzeb i problemów nie musi oznaczać, że ich nie mają. Z różnych względów być może nie chcą nam po prostu o nich powiedzieć. Badania satysfakcji pracowników mogą pomóc zdiagnozować także te – pozornie ukryte – potrzeby oraz ukrywane problemy. Pracodawca decydując się na przeprowadzenie tego typu badań może też zyskać uznanie w oczach swoich pracowników. Mogą oni potraktować przeprowadzenie tego typu badań jako wyraz zainteresowania pracodawcy ich potrzebami – i w ten sposób odczuć, że są ważni i potrzebni.

 

Kilka uwag zanim zbudujesz ankietę

Budując ankietę warto pamiętać o ujęciu wszystkich kluczowych aspektów dla funkcjonowania pracownika w danej organizacji. Ważne jest, aby pracownik miał szansę odpowiedzieć na pytania zamknięte, jak i otwarte, które pozwolą mu w anonimowy i swobodny sposób uzasadnić swoje odpowiedzi. Niezależnie od budowy ankiety badanie satysfakcji pracowników powinno być przeprowadzone w sposób poufny oraz w regularnych odstępach czasu, co zapewni rzetelność posiadanych danych o zatrudnionych pracownikach.

 


Zobacz także:

badanie satysfakcji pracownikówbadanie opinii
Copyright @ 2018 - 2022 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań