Jakie pytania warto zadać w badaniu satysfakcji pracowników?

28 września 2018 aktualizacja: 13 lutego 2024
angle Aspekty, które podlegają pod badanie zadowolenia angle Przykładowe pytania, które mogą pojawić się w ankiecie angle Pytania, które pozwolą ocenić relacje między pracownikami a przełożonymi angle Jak przeprowadzić badania satysfakcji pracowników? angle Korzyści z badań satysfakcji pracowników angle Benchmark - czyli jak porównać wyniki mojej firmy ze średnią rynkową? angle Kilka uwag, zanim zbudujesz ankietę

Podstawą dobrze rozwijającego się zespołu są zadowoleni pracownicy. Niezadowolenie może wynikać z wielu źródeł, a przy tym obniża jakość pracy. Pracownicy, którzy nie odczuwają zadowolenia, nie potrafię efektywnie wykonywać powierzonych im obowiązków, a także mogą w negatywny sposób wpłynąć na innych członków zespołu. Dlatego warto przeprowadzać w regularny sposób badania satysfakcji pracowników i eliminować tym samym czynniki wpływające na niskie zadowolenie.

 

Aspekty, które podlegają pod badanie zadowolenia

Dzięki przeprowadzonym badaniom można zadbać o utrzymanie pozytywnych relacji między pracownikami, a także wpłynąć na pozytywną ocenę środowiska pracy. Badaniu mogą podlegać takie aspekty, jak:

 1. relacje z organizacją i odczuwane zadowolenie,
 2. praca zespołowa,
 3. przepływ informacji,
 4. relacje z przełożonymi,
 5. odczuwana pasja z wykonywanej pracy i samoocena pracownika,
 6. opinia pracowników,
 7. życie zawodowe, a życie osobiste w kontekście odczuwanej satysfakcji,
 8. równe traktowanie członków zespołu oraz poczucie spełnienia, bycia ważnym.

 

Wejdź tutaj: Badania satysfakcji pracowników

 

Przykładowe pytania, które mogą pojawić się w ankiecie

W nawiązaniu do wyżej wymienionych aspektów badania satysfakcji pracowników, w ankiecie można zawrzeć takie pytania, jak:

 • Czy posiadasz jasno określony zakres swoich obowiązków?
 • Czy rozumiesz swoją rolę w osiąganym sukcesie firmy?
 • Czy zamierzasz pracować dla tej samej firmy w najbliższych dwóch latach?
 • W skali od 1-7, jak oceniasz możliwość rozwoju swojej kariery w firmie?
 • Czy jesteś zadowolony z wykonywanej pracy?
 • Czy zespół, w którym pracujesz stanowi dla ciebie inspiracje/wsparcie?
 • Czy firma/przełożony informuje cię o wszystkich dostępnych narzędziach/zbliżających się wydarzeniach?

 

Pytania, które pozwolą ocenić relacje między pracownikami a przełożonymi

Jednym z ważniejszych obszarów z punktu widzenia pracownika są relacje występujące między nim i przełożonymi. W celu zbadania tych relacji zadaje się takie pytania, jak:

 • Czy Twoi przełożeni zachęcają cię do podjęcia kolejnych zadań?
 • Czy czujesz się doceniony/wysłuchany przez przełożonych?
 • Czy możesz swobodnie dzielić się swoimi opiniami i pomysłami?
 • Czy czujesz, że twoje wynagrodzenie jest adekwatne do pracy, którą wykonujesz?
 • Czy przełożony szanuje twój czas wolny?
 • Czy otrzymujesz pochwały/konstruktywne opinie od swojego przełożonego?
 • Czy uważasz, że wszyscy pracownicy są traktowani równo?

 

Jak przeprowadzić badania satysfakcji pracowników?

Organizując badania pracowników najlepiej rozpocząć od poinformowania osób, które będą podlegały badaniu o tym, że takie badanie będzie miało miejsce. Dobrą praktyką jest wcześniejsze powiedzenie pracownikom o tym, czemu to badanie ma służyć oraz w jaki sposób i kiedy zostanie ono przeprowadzone. Niektóre zakłady pracy decydują się na zlecenie produkcji specjalnych materiałów informacyjnych np. w postaci plakatów oraz ulotek informujących o badaniu, jego celach i czasie trwania. Istotną kwestią jest także zapewnienie pracowników o anonimowości badania. Zatrudnione przez nas osoby powinny mieć pewność, że pracodawca nie będzie w stanie uzyskać informacji o tym, jak w badaniu odpowiadali poszczególni pracownicy. Warto wiedzieć, że zapewnienie anonimowości badania istotnie zwiększa współczynnik response rate – a więc liczbę pracowników, którzy decydują się na wypełnienie kwestionariusza ankiety. Największą zaletą badań prowadzonych z zasadą poszanowania poufności jest jednak to, że pracownicy nie boją się udzielać wówczas szczerych odpowiedzi – również tych krytycznych wobec swojego pracodawcy. Należy pamiętać, iż tego typu badania nie tylko powinny odpowiedzieć na pytanie co w danym miejscu pracy funkcjonuje dobrze, ale także jakie aspekty wymagają pewnej poprawy.

 

Badania satysfakcji pracowników najlepiej przeprowadzić za pomocą metod ilościowych. Narzędziem podczas tego rodzaju badań jest kwestionariusz ankiety. Może być on rozprowadzony wśród pracowników poprzez wysłanie im np. na adres poczty elektronicznej linka do elektronicznej wersji formularza (technika CAWI), jak również wydawany im w formie papierowej (technika PAPI). W przypadku większych przedsiębiorstw często do badań wykorzystuje się również tzw. kioski ankietowe, które są przez wykonawcę badania ustawiane na terenie zakładu pracy. Pracownik, mając wolną chwilę – np. w trakcie przerwy w pracy – może podejść do takiego kiosku i wypełnić ankietę, która ma postać elektroniczną.

 

Korzyści z badań satysfakcji pracowników

W tym miejscu warto także wspomnieć o korzyściach płynących z badań satysfakcji pracownika. Należy tutaj wskazać, iż badania te przede wszystkim pozwolą nam ocenić, czy nasi pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy oraz warunków, w jakich swoje zadania wykonują. W dobie rosnącej między firmami konkurencji o pozyskanie pracownika badania te pozwolą nam ocenić, jakie są nasze mocne oraz słabe strony, jako pracodawcy. Szybkie zdiagnozowanie ewentualnych problemów może przyczynić się do wdrożenia rozwiązań, które pozwolą utrzymać pracownika w firmie. Ograniczenie rotacji pracowników ma przełożenie na finanse danego zakładu pracy. Pracownik zadowolony, to na ogół pracownik efektywny, sprawnie wykonujący swoje obowiązki, co przekłada się na konkretny wynik finansowy. Należy też pamiętać, iż wielu spośród nowo przyjętych pracowników, zanim będzie w stanie w pełni efektywnie wykonywać swoje obowiązki musi najpierw przejść szkolenia, wdrożyć się do wykonywania swojej pracy. Pochłania to zarówno czas – zarówno tego pracownika, jak i szkolących go osób – jak i pieniądze. Jeśli zatem widzimy, iż na pewnych stanowiskach pracy osoby ciągle się zmieniają – przychodzą do pracy, by po kilku tygodniach, bądź miesiącach się z niej zwolnić – wówczas warto pomyśleć nad badaniami satysfakcji pracowników. Pomogą one zdiagnozować największe problemy pracowników na danym stanowisku pracy, a rekomendacje opracowane przez specjalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat przyczynią się z pewnością do ich rozwiązania. O badaniach satysfakcji pracowników warto pomyśleć także wówczas, gdy nie dostrzegamy problemów w naszej firmie. To, że pracownicy nie zgłaszają nam żadnych potrzeb i problemów nie musi oznaczać, że ich nie mają. Z różnych względów być może nie chcą nam po prostu o nich powiedzieć. Badania satysfakcji pracowników mogą pomóc zdiagnozować także te – pozornie ukryte – potrzeby oraz ukrywane problemy. Pracodawca, decydując się na przeprowadzenie tego typu badań może też zyskać uznanie w oczach swoich pracowników. Mogą oni potraktować przeprowadzenie tego typu badań jako wyraz zainteresowania pracodawcy ich potrzebami – i w ten sposób odczuć, że są ważni i potrzebni.

 

- Zalecamy, aby kwestionariusz w badaniu opinii pracowników był możliwie prosty, a czas jego wypełnienie nie przekraczał piętnastu minut. Zdecydowanie najczęściej pytania osadzone są na zmodyfikowanej skali Likerta. Oczywiście, pracownicy otrzymują również możliwość swobodnej wypowiedzi, czemu służą 2-3 dodatkowe pytania otwarte - tłumaczy Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Benchmark - czyli jak porównać wyniki mojej firmy ze średnią rynkową?

W ramach badań satysfakcji pracowników warto także pomyśleć o benchmarku. Jest to specjalny rodzaj badań, który umożliwia porównanie satysfakcji naszych pracowników z satysfakcją pracowników zatrudnionych w otoczeniu konkurencyjnym. Warto podkreślić, iż nasze podejście do przeprowadzenia benchmarku wyraźnie wyróżnia się na tle innych firm, które realizują podobne badania. Dominującym podejściem jest bowiem wykonywanie takiej analizy na podstawie danych zastanych. W tym celu niektóre ośrodki badawcze wykorzystują dane z raportów, które w przeszłości realizowały dla różnych klientów. W epoce post-pandemii COVID-19 oraz wyjątkowo dynamicznej sytuacji w gospodarce krajowej takie podejście nie wydaje się być jednak zbyt trafne. Dane sprzed kilku lat obecnie bardzo często są już zwyczajnie nieaktualne. W związku z tym analiza benchmarkowa, którą wykonujemy dla naszych klientów, polega na przeprowadzeniu dodatkowych badań na naszym autorskim panelu badawczym Badanie-Opinii.pl. Badanie te jest wykonywane wyłącznie wśród osób, które pracują w takiej samej, lub pokrewnej, branży, którą reprezentuje Zamawiający badanie. W ten sposób zapewniona jest wysoka aktualność materiału porównawczego, co przekłada się bezpośrednio na wysoką jakość samej analizy.

 

Zobacz artykuł naszego eksperta Bartosza Olcha: Benchmark - jak porównać poziom satysfakcji pracowników z konkurencją

 

Kilka uwag, zanim zbudujesz ankietę

Budując ankietę warto pamiętać o ujęciu wszystkich kluczowych aspektów dla funkcjonowania pracownika w danej organizacji. Ważne jest, aby pracownik miał szansę odpowiedzieć na pytania zamknięte, jak i otwarte, które pozwolą mu w anonimowy i swobodny sposób uzasadnić swoje odpowiedzi. Niezależnie od budowy ankiety badanie satysfakcji pracowników powinno być przeprowadzone w sposób poufny oraz w regularnych odstępach czasu, co zapewni rzetelność posiadanych danych o zatrudnionych pracownikach.

 

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat posiadamy gotowe wzory kwestionariuszy ankiet, które są wykorzystywane w badaniach pracowniczych. Z wycinkiem takiej ankiety można się zapoznać, klikając w poniższy link: https://www.badania-satysfakcji-pracownikow.pl/przykladowe-ankiety/przykladowy-wzor-ankiety-badanie-satysfakcji-pracownikow. Należy jednak podkreślić, iż przed przystąpieniem do realizacji każdorazowo odbywają się konsultacje między Wykonawcą badania a jego Zamawiającym, które mają na celu dokładne sprecyzowanie celów badania i dostosowanie do nich zawartości narzędzia badawczego.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak stworzyć pierwszy kwestionariusz badania?

W naszych artykułach znajdziesz dużo przydatnych porad dotyczących tworzenia kwestionariuszy. Dodatkowo korzystając z naszego rozwiązania do tworzenia ankiet online SurvGo, możesz skorzystać z gotowych wzorów ankiet, które są w pełni edytowalne.

W jakim celu przeprowadza się badania satysfakcji pracowników?

Badania tego rodzaju mają na celu zbadanie satysfakcji pracowników z wykonywanych obowiązków. Dodatkowo badania satysfakcji pracowników pozwalają zidentyfikować silne oraz słabe strony przedsiębiorstwa.

Czy jednorazowe przeprowadzenie badań satysfakcji pracowników, jest wystarczające?

Niestety jest to zbyt mało, często może okazać się to w praktyce nieefektywne. Coroczna ankieta satysfakcji to wciąż jeden z najpopularniejszych sposobów zbierania danych na temat zadowolenia pracowników z ich aktualnego miejsca pracy. Praca nad ankietą i badaniami wymaga często również pracy ręcznej w celu zebrania i przeanalizowania opinii, tak aby stworzyć możliwe najlepszy i najbardziej efektywny plan działania i zapobiegania przyszłym problemom.

 

Co tak naprawdę buduje poziom satysfakcji wśród pracowników?

Z perspektywy poziomu poznawczego, stopniem satysfakcji można nazwać różnicę pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami pracownika, a obecną sytuacją, która panuje w miejscu pracy. Można powiedzieć, że im różnica jest mniejsza, tym istnieje wyższy poziom zadowolenia wśród pracowników. Oczekiwania każdego z pracowników, mogą odnosić się do innego aspektu, dlatego warto, tworząc kwestionariusz stosować zróżnicowane pytania. 

 

Jak napisać dobre pytania w kwestionariuszu satysfakcji pracowników?

Oto kilka wskazówek, jak pisać dobre pytania, których możesz użyć, aby uzyskać bardziej praktyczne odpowiedzi:

 • Mów krótko. Im łatwiej pracownikom będzie zrozumieć i odpowiedzieć na pytania, tym lepiej.
 • Nie zostawiaj domniemanej odpowiedzi. Jeśli  pytania brzmią mniej więcej tak: „Co sądzisz o naszym wspaniałym kierowniku?” już samym pytaniem sugerujesz, że odpowiedź powinna być pozytywna, co może prowadzić do niedokładnych odpowiedzi.
 • Unikaj poruszania dwóch tematów w tym samym pytaniu. Może to zmylić czytelnika, zmuszając go do udzielania niedokładnych odpowiedzi.
 • Zadawaj konkretne pytania, na które łatwo odpowiedzieć. Sprecyzowane odpowiedzi pomogą podejmować bardziej świadome decyzje.

 

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań