Badanie satysfakcji pracowników
Badania
Satysfakcji Pracowników

Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników ma na celu określenie stopnia zadowolenia pracowników z podejmowanej przez nich pracy zarobkowej, z uwzględnieniem jej charakteru oraz warunków jej towarzyszących. Realizacja pomiaru satysfakcji pracowników pozwala na identyfikację obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, które stanowią organizacyjny „stan zapalny” oraz tych, które są atutami organizacji.

Wysoki poziom satysfakcji i motywacji pracowników może stanowić istotną przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, pozwalającą na pozyskanie i utrzymanie pracowników o najwyższych kwalifikacjach.

Należy także zwrócić uwagę, że na satysfakcję z pracy składa się wiele czynników, które często mają związek z uwarunkowaniami danego regionu oraz cech demograficznych i osobowościowych pracowników. Jest to kwestia o tyle ważna, że pracownicy stanowią zróżnicowaną grupę w której dla części satysfakcja z pracy może płynąć z niewielkiego zakresu obowiązków i wymagań. Z drugiej strony znajdować mogą się osoby ambitne, potrzebujące wyzwań i możliwości rozwoju. Stąd też realizowane badanie uwzględniać będzie nie tylko pomiar obecnej sytuacji, ale także stanowić będzie diagnozę konkretnych potrzeb zatrudnianych pracowników wraz z uwzględnieniem ich źródła.

Realizacja badania

Realizacja badania może mieć także różnoraki charakter, dostosowany do potrzeb organizacji zlecającej. Badanie może przebiec w kierunku pomiaru satysfakcji konkretnych pracowników, działów funkcjonalnych jak i całości zatrudnionych. Dlatego też metody badawcze wraz z narzędziami zostaną dostosowane do unikalnych potrzeb organizacji zlecającej.

Badanie satysfakcji pracowników może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych jak i ilościowych. Istotną rolę odgrywa także analiza danych udostępnionych przez organizację zlecającą np. na temat poziomu absencji pracowników czy struktury organizacyjnej.

Realizacja badania

Pomiar może zostać przeprowadzony zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i z wykorzystaniem łącza internetowego poprzez wykorzystanie autorskiej platformy badawczej eCRF.biz, która umożliwia pracownikom organizacji zlecającej logowanie się do systemu i zdalne wypełnienie kwestionariusza.

Realizujemy projekty
badań opinii pracowników kompleksowo

 • ustalamy cele badania,
 • prowadzimy akcję reklamową/informacyjną wśród pracowników,
 • opracowujemy kwestionariusz,
 • realizacja badania (badania ankietowe, wywiady bezpośrednie, badania on-line),
 • przygotowanie bazy danych,
 • opracowanie raportu, rekomendacje.

Realizujemy badania dowolnymi metodami

PAPI
Ankiety papierowe
CAWI
Dedykowana ankieta elektroniczna
CAPI
Ankiety na urządzenia

Dlaczego warto powierzyć realizację
badań opinii pracowników zewnętrznej firmie:

 • większe zaufanie pracowników,
 • wyższy response rate badania,
 • uzyskanie „prawdziwych odpowiedzi”,
 • możliwa ocena porównawcza (benchmark) –
  porównanie odpowiedzi z wynikami rynkowymi.

Kontakt z ekspertem.

Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. badań
+48 666 069 831 bsp@biostat.com.pl
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Do czego służą badania satysfakcji pracowników?

Badania satysfakcji pracowników mają na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia pracowników. Badania tego rodzaju pozwalają również na identyfikację silnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa.

Jak często przeprowadzać badania satysfakcji pracowników?
Badania satysfakcji można prowadzić cyklicznie w celu systematycznego monitorowania nastrojów i potrzeb pracowników. Badania satysfakcji przeprowadza się również jednorazowo w celu zbierania informacji potrzebnych do wprowadzenia kluczowych zmian lub zebrania informacji po wprowadzeniu zmian.
Jak często zlecać badania satysfakcji pracowników?

Częstotliwość przeprowadzania badań satysfakcji pracowników może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak branża, rozmiar firmy, kultura organizacyjna itp. Jednak należy pamiętać o jednym – w badaniach ważna jest regularność.

Jakie korzyści przynosi analiza wyników badań satysfakcji pracowników?

Analiza wyników badań satysfakcji pracowników pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy, zwiększyć zaangażowanie pracowników i tym samym poprawić wydajność organizacji.

Jakie znaczenie ma komunikacja w kontekście badania satysfakcji pracowników?

Otwarta komunikacja z pracownikami w trakcie i po przeprowadzeniu badań pomaga zrozumieć ich opinie, buduje zaufanie i pozwala na wypracowanie skutecznych rozwiązań.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań