Badanie satysfakcji pracowników
Badania
Satysfakcji Pracowników

Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników ma na celu określenie stopnia zadowolenia pracowników z podejmowanej przez nich pracy zarobkowej, z uwzględnieniem jej charakteru oraz warunków jej towarzyszących. Realizacja pomiaru satysfakcji pracowników pozwala na identyfikację obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, które stanowią organizacyjny „stan zapalny” oraz tych, które są atutami organizacji.

Wysoki poziom satysfakcji i motywacji pracowników może stanowić istotną przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, pozwalającą na pozyskanie i utrzymanie pracowników o najwyższych kwalifikacjach.

Należy także zwrócić uwagę, że na satysfakcję z pracy składa się wiele czynników, które często maja związek z uwarunkowaniami danego regionu oraz cech demograficznych i osobowościowych pracowników. Jest to kwestia o tyle ważna, że pracownicy stanowią zróżnicowaną grupę w której dla części satysfakcja z pracy może płynąć z niewielkiego zakresu obowiązków i wymagań. Z drugiej strony znajdować mogą się osoby ambitne, potrzebujące wyzwań i możliwości rozwoju. Stąd też realizowane badanie uwzględniać będzie nie tylko pomiar obecnej sytuacji, ale także stanowić będzie diagnozę konkretnych potrzeb zatrudnianych pracowników wraz z uwzględnieniem ich źródła.

Realizacja badania

Realizacja badania może mieć także różnoraki charakter, dostosowany do potrzeb organizacji zlecającej. Badanie może przebiec w kierunku pomiaru satysfakcji konkretnych pracowników, działów funkcjonalnych jak i całości zatrudnionych. Dlatego też metody badawcze wraz z narzędziami zostaną dostosowane do unikalnych potrzeb organizacji zlecającej.

Pomiar satysfakcji pracowników może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych jak i ilościowych. Istotną rolę odgrywa także analiza danych udostępnionych przez organizację zlecającą np. na temat poziomu absencji pracowników czy struktury organizacyjnej.

Realizacja badania

Pomiar może zostać przeprowadzony zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jaki z wykorzystaniem łącza internetowego poprzez wykorzystanie autorskiej platformy badawczej eCRF.biz, która umożliwia pracownikom organizacji zlecającej logowanie się do systemu i zdalne wypełnienie kwestionariusza.

Realizujemy projekty
badań opinii pracowników kompleksowo,

 • ustalamy cele badania,
 • prowadzimy akcję reklamową/informacyjną wśród pracowników,
 • opracowujemy kwestionariusz,
 • realizacja badania (badania ankietowe, wywiady bezpośrednie, badania on-line),
 • przygotowanie bazy danych,
 • opracowanie raportu, rekomendacje.

Realizujemy badania dowolnymi metodami

PAPI
Ankiety papierowe
CAWI
Dedykowana ankieta elektroniczna
CAPI
Ankiety na urządzenia

Dlaczego warto powierzyć realizację
badań opinii pracowników zewnętrznej firmie:

 • większe zaufanie pracowników
 • wyższy response rate badania
 • uzyskanie „prawdziwych odpowiedzi”
 • uzyskanie „prawdziwych odpowiedzi”
 • możliwa ocena porównawcza (benchmark) –
  porównanie odpowiedzi z wynikami rynkowymi.

Kontakt z ekspertem.

Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Project Manager
+48 666 069 831 bsp@biostat.com.pl
Copyright @ 2018 - 2021 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań