Badaniepotrzeb szkoleniowych

Badanie pracowników
Przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych pozwala pozyskać dane na temat luk kompetencyjnych pośród personelu. Właściwie przeprowadzona diagnoza pozwala wdrożyć niezbęne zmiany pod kątem strategii rozwoju zasobów ludzkich dostępnych w organizacji. Może ona stanowić benchmarking stanu aktualnego ze stanem z pożądanym, a także być skupiona na analizie efektywności wdrożonych działań. 

Badania potrzeb szkoleniowych prowadzimy – zależnie od oczekiwań Klienta – na wszystkich pracownikach firmy lub wyodrębnionych grupach (np. kadrze menedżerskiej czy osobach zatrudnionych w konkretnych działach). 

Metody badawcze dobieramy w ten sposób, aby możliwe było pozyskanie obiektywnych informacji, uwzględniających punkt widzenia różnych osób w firmie. Zwykle zalecamy jednoczesne wykorzystanie w badaniu metod ilościowych oraz jakościowych. Narzędzia badawcze tworzymy z uwzględnieniem profilu przedsiębiorstwa Klienta, dlatego uzyskane wyniki odpowiadają realnym potrzebom zarówno firmy, jak i zatrudnionych pracowników.

Wyniki badania potrzeb szkoleniowych zostają zawarte w podsumowującym raporcie, który przyjmuje postać opisową oraz graficzno-tabelaryczną. Kluczowy jego element stanowią wnioski oraz rekomendacje zmian, czyli sugerowane kierunki działań szkoleniowych, których wdrożenie jest wskazane.   

Na badaniu potrzeb nie powinna się jednak kończyć realizacja projektu. Swoim Klientom zalecamy również analizę skuteczności i efektywności wprowadzonych zmian, w tym zwłaszcza faktycznych kompetencji nabytych przez pracowników. 
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest badanie potrzeb szkoleniowych i dlaczego jest istotne dla organizacji?

Badanie potrzeb szkoleniowych to proces analizy umiejętności, wiedzy i kompetencji pracowników w celu zidentyfikowania obszarów, w których szkolenia są potrzebne. Jest istotne dla organizacji, ponieważ pomaga dostosować programy szkoleniowe do rzeczywistych potrzeb pracowników, co może zwiększyć ich efektywność i wkład w działalność firmy.

Jakie metody są wykorzystywane do przeprowadzania badań potrzeb szkoleniowych?

Istnieje wiele metod służących do badania potrzeb szkoleniowych. Ankiety, wywiady, analiza wyników ocen pracowników oraz obserwacje są powszechnie stosowanymi narzędziami. Ankiety pozwalają na zebranie opinii wielu pracowników, wywiady umożliwiają pogłębione rozmowy, a analiza wyników ocen pracowników i obserwacje mogą dostarczyć informacji na temat ich umiejętności w praktyce.

Jakie korzyści przynoszą badania potrzeb szkoleniowych dla organizacji?

Badania potrzeb szkoleniowych przynoszą organizacjom wiele korzyści. Pozwalają na dostosowanie programów szkoleniowych do rzeczywistych potrzeb pracowników, co może zwiększyć skuteczność i efektywność szkoleń. Informacje uzyskane z badań mogą pomóc w planowaniu budżetu na szkolenia oraz w identyfikacji obszarów, które wymagają inwestycji w rozwój pracowników. Badania potrzeb szkoleniowych mogą również poprawić zaangażowanie pracowników, pokazując, że organizacja dba o ich rozwój zawodowy.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań