Badaniapracownicze

Badanie pracowników
Badania pracownicze realizujemy wykorzystując w tym celu różne techniki ilościowej ankietyzacji. Opracowane przez nas narzędzie (kwestionariusz) składa się w większości z pytań o charakterze zamkniętym podzielonych na bloki tematyczne, jednak umożliwiamy również pracownikom przedstawianie własnych uwag, zażaleń oraz propozycji zmian i usprawnień.
 

Najczęściej stosowane przez nas techniki w badaniach opinii pracowników to:

  • PAPI – opinie od członków załogi pozyskujemy na etapie analizy odpowiedzi zawartych w papierowych kwestionariuszach. W celu zapewnienia anonimowości, ankiety w ramach badania pracowniczego są zapieczętowane, po czym umieszczane w zamkniętych urnach;
  • CAWI – tego typu badania opinii i satysfakcji pracowników są realizowane na ogół z wykorzystaniem elektronicznej platformy. Pozwala ona wypełniać ankietę pracownikom w dowolnym miejscu i czasie – konieczne jest jedynie posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarki internetowej. Wyniki badania satysfakcji są w trybie rzeczywistym przesyłane do systemu, gdzie ma miejsce automatyczne generowanie opracowań w formie wykresów i tabel;
  • CAPI – stawiamy także na nowoczesne rozwiązania, dlatego badania pracownicze możemy przeprowadzić posiłkując się dedykowaną aplikacją na urządzenia mobilne.

W przypadku internetowych badań opinii pracowników standardy anonimowości spełniamy stosując jedną z dwóch – wybranych przez Klienta – metod:

1. Kody jednorazowego użycia – na adres mailowy pracowników przesyłamy unikalny kod, którego podanie jest wymagane w celu uzyskania dostępu do ankiety pracowniczej. Jest to rozwiązanie w największym stopniu zapewniające anonimowość, jednak nie istnieje możliwość powrotu do formularza w przypadku przerwania jego wypełniania;

2. Dane identyfikacyjne do logowania – drugim z proponowanych przez nas wariantów jest opcja otwarcia ankiety po wcześniejszym podaniu unikalnego loginu oraz hasła. W tym przypadku wypełnianie kwestionariusza może być wielokrotnie przerywane, po czym ponownie wznawiane.
 

Szczegółowy realizacji

Zachęcamy więc serdecznie do nawiązania z nami kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów współpracy w ramach realizacji projektu badań pracowniczych. Chętnie odpowiemy na każde pytanie oraz przedstawimy naszą propozycję wyceny badania opinii pracowników. 
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania pracownicze?

Badania pracownicze to proces zbierania i analizy danych dotyczących pracowników w organizacji. Mają na celu zrozumienie ich opinii, zadowolenia, zaangażowania, wydajności i innych aspektów związanych z pracą. Badania te pozwalają organizacjom uzyskać cenny wgląd w potrzeby pracowników oraz wyznaczyć obszary do poprawy w celu zwiększenia efektywności, motywacji i ogólnego klimatu pracy.

Dlaczego warto przeprowadzać badania pracownicze?

Badania pracownicze są ważnym narzędziem dla organizacji, które dążą do poprawy zarządzania zasobami ludzkimi i kreowania przyjaznego środowiska pracy. Pomagają zidentyfikować obszary, w których pracownicy mogą doświadczać trudności lub niskiego zadowolenia. Wyniki tych badań dostarczają danych, na podstawie których można opracować strategie doskonalenia, wprowadzać zmiany organizacyjne i zwiększać zaangażowanie pracowników.

Jakie aspekty pracy są badane w badaniach pracowniczych?

Badania pracownicze mogą obejmować wiele aspektów związanych z pracą. Przykładowe obszary to:

  • Zadowolenie z pracy: Ocenia poziom zadowolenia pracowników z ich stanowiska, wynagrodzenia, warunków pracy i możliwości rozwoju.
  • Zaangażowanie: Mierzy, jak bardzo pracownicy są zaangażowani w swoją pracę, czy czują się związani z misją firmy.
  • Klimat organizacyjny: Analizuje atmosferę i kulturę pracy w organizacji oraz relacje między pracownikami i zarządem.
  • Rozwój zawodowy: Badania te mogą zapytać o oczekiwania i potrzeby związane z rozwojem kariery oraz dostęp do szkoleń i szans awansu.
  • Komunikacja wewnętrzna: Ocenia skuteczność komunikacji wewnętrznej i poziom informacji, które docierają do pracowników.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań