Efektybadania

Badanie pracowników
Efektem badania 360 jest kompleksowa ocena badanych pracowników, której to dokonuje się z wszystkich perspektyw rzeczywistości organizacyjnej. Ocena ta jest przedstawiona w raportach dotyczących każdego z pracowników osobno. Raporty zawierają opracowane i zinterpretowane wyniki badani, które przedstawione są zarówno w formie opisowej jak i graficzno-tabelarycznej.

Raporty podzielone są ze względu na grupy dokonujące oceny, oraz rozdział zbiorczy stanowiący podsumowanie badania i końcowa ocenę pracownika. Na bazie zbiorczej oceny powstają spersonalizowane opisy dotyczące Zalet, Obszarów Rozwoju oraz Możliwych Kolejnych Kroków stanowiących rekomendacje dla każdego z badanych pracowników.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są korzyści dla organizacji przeprowadzających badania 360 dla swoich pracowników?

Organizacje, które przeprowadzają badania 360 dla swoich pracowników, mogą czerpać wiele korzyści. Pomagają one w identyfikacji mocnych i słabych stron pracowników oraz ich wzajemnych relacji. To z kolei pozwala na skuteczne dostosowywanie rozwoju zawodowego i szkoleń do indywidualnych potrzeb pracowników, co prowadzi do wzrostu wydajności, zaangażowania i zadowolenia w pracy.

Czy badania 360-stopniowe są anonimowe?

Badania 360 nie są anonimowe.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przy wybieraniu oceniających w badaniach 360?

Wybór oceniających w badaniach 360 jest zwykle zależny od roli i relacji zawodowej osoby badanej. Mogą to być przełożeni, rówieśnicy, podwładni, współpracownicy czy klienci. Ważne jest, aby oceniający byli w stanie dostarczyć rzetelną opinię na temat różnych aspektów pracy osoby badanej. Wybór powinien być zrównoważony i reprezentatywny, aby zapewnić wszechstronne spojrzenie na kompetencje i zachowania pracownika.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań