Badaniatypów osobowości

Badanie Typów Osobowości

Staranność i niezawodność, jest kluczem do osiągania sukcesów w zespole. Jak jednak wydobyć z kandydata lub pracownika to, co najlepsze? Najlepiej dokonać tego szybko i profesjonalne. Idealnym narzędziem do weryfikacji osobowości kandydatów, jest Badanie Typów Osobowości, opracowane przez ekspertów BioStatu. Przeprowadzone badanie pozwoli dobrać członków zespołu na podstawie mocnych stron oraz obszarów do rozwoju. Na podstawie 16 typów osobowości dobierzemy współpracowników wzajemnie uzupełniających swoje kompetencje w oparciu o synergię współdziałania. Na podstawie Badania Typów Osobowości, można zdiagnozować, jakie zachowania będą preferowane przez pracownika lub kandydata, na jakie standardy stawia przedsiębiorstwo, jakie typy liderów będą preferowane oraz jak dynamicznie będzie rozwijać się organizacja. Badając swoich kandydatów lub pracowników zdobędziemy wiedzę o najlepszych formach motywacji, sposobie współpracy i tworzenia pozytywnej wartości dodanej. Poznamy również ich sposoby rozwiązywania konfliktów czy podchodzenia do realizacji zadań B2B (Business to Business).

 

Jak zbadać osobowość

W ramach Badania Typów Osobowości wyróżnić możemy osiem głównych obszarów cech badanych skupiających się w obszarze porównawczym:

  • Introwersji vs. Ekstrawersji (jako forma kierowania swojej energii i uwagi na zewnątrz lub koncentrowanie się na swoim wewnętrznym świecie pomysłów i doświadczeń),
  • Doznań vs. Intuicji (jako chęć gromadzenia informacji rzeczywistych i namacalnych  mówiących o tym co jest, lub jako formę koncentracji na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami),
  • Myślenia vs. Uczucia (jako wybór przy podejmowaniu decyzji kierowania się głównie logiką i sprawiedliwością lub też jako bardziej subiektywny proces biorący pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych),
  • Ocenianie vs. Obserwowanie (jako wybór radzenia sobie z życiem w sposób zaplanowany lub też preferowanie elastycznego stylu życia związanego z ciągłym otwarciem na nowe informacje).

 

Zależności między osobowościami

W Badaniu Typów Osobowości bazującej na metodologii MBTI, typy osobowości szereguje się według czterech głównych ról pracowników: analitycy, dyplomaci, strażnicy oraz odkrywcy. W grupie osób analitycznych zaobserwować można archetypy: architekta (obdarzony wyobraźnią i strategicznym myśleniem), logika (wynalazcy z chęcią poszerzania wiedzy), dowódcy (odważnego lidera o silnej woli) oraz dyskutanta (inteligentnego dyskutanta). Wśród archetypów dyplomatów zostali zobrazowani: rzecznik (spokojny pełen inspiracji), protagonista (charyzmatyczny lider potrafiący przykuć uwagę współpracowników), pośrednik (zawsze chętny do pomocy i współpracy), działacz (twórczy i towarzyski). W grupie typów osobowości o naturze strażników zaobserwowano archetypy: obrońcy (oddani i broniący współpracowników), logistyka (niezawodni indywidualiści), doradcy (troskliwi i towarzyscy), wykonawcy (potrafiący zarządzać). W ostatniej grupie archetypów związanych z odkrywcami zaobserwujemy: wirtuoza (odważni eksperymentatorzy), poszukiwacza przygód (elastyczni i lubiący doświadczać nowych wyzwań), przedsiębiorcy (energiczni spostrzegawczy charakteryzujący się wysoką inteligencją) oraz animatora (spontaniczni i pełni entuzjazmu).

 

Tagi

Copyright @ 2018 - 2021 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań