Badaniaról zespołowych

Badanie pracowników

Badanie Ról Zespołowych, jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego biznesu. Przeprowadzenie badania pozwala realnie ocenić talenty we współpracy zespołowej wśród badanych kandydatów i pracowników. W każdej profesjonalnej firmie koniecznym, jest zbudowanie efektywnej współpracy i ciągły jej rozwój pomiędzy członkami zespołu. Przeprowadzenie powyższego badania, jest istotnym elementem budowy profesjonalnego zespołu osiągającego sukcesy. Zautomatyzowane badanie pozwalające na otrzymanie wyników w kilka minut, to idealne narzędzie dla działów HR, jak i osób zarządzających zespołami projektowymi. Badanie Ról Zespołowych pozwala na efektywne wsparcie rozwoju osobistego pracowników, budując tym samym w zrównoważony sposób efektywnie pracujący zespół.

 

Budowa efektywnych zespołów to udana rekrutacja

Przeprowadzenie badania pozwala stworzyć zespół, który dzięki efektywnej współpracy jego członków osiąga wymierne sukcesy dla przedsiębiorstwa. Budowa dynamicznych i odpowiedzialnych zespołów w realizowanych projektach, tworzy filar przewagi konkurencyjności dla przedsiębiorstwa. Bowiem podnoszenie ich skuteczności i zarządzania, jest realnym czynnikiem wpływającym na wzrost organizacji i jej przychody. Dobór ludzi do potrzebnych stanowisk, stanowi klucz do budowy profesjonalnej organizacji, w odróżnieniu od często występującego jeszcze podejścia tworzenia zespołów pod pracowników. Wykorzystanie Badania Ról Zespołowych w ramach Badań Kompetencji pozwala stworzyć zespół specjalistów tworzących między sobą synergię współdziałania, będącą kołem zamachowym każdego profesjonalnego przedsiębiorstwa. Dlaczego powyższe badanie jest tak istotne? Dlatego, że pozwala dobrać kandydata który pokocha swoją pracę uwalniając jego naturalny potencjał i posiadany styl współpracy. Dobór pracowników na podstawie ich predyspozycji komponujących się z charakterystyką ich pracy oraz powierzone role na oferowanym stanowisku pracy, są istotnym elementem wpływającym na lepsze rezultaty i stworzenie tzw. team spirit (ducha zespołu) w zarządzanej organizacji.

 

Dlaczego role w zespole są ważne

Tworzenie zespołów projektowych oraz organizacji opartych na jasno sprecyzowanych rolach pozwala w sposób przejrzysty podzielić zadania i odpowiedzialność między pracowników. Można ich podzielić na trzy dominujące typy:

  • intelektualne,

  • zadaniowe,

  • socjalne.

 

W Badaniu Ról Zespołowych opracowanym przez ekspertów Biostatu znajdziemy dziewięć precyzyjnie sklasyfikowanych ról, definiowanych w oparciu o proces obserwacji oraz samooceny. Badanie Ról Zespołowych, jako profesjonalne rozwiązanie dla rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi, pozwala w trafny i rzetelny sposób skompletować zespół sięgający po najwyższe cele.

 

Jakie osoby warto mieć w zespole?

Wykorzystanie Badania Kompetencji w określeniu ról zespołowych pozwala scharakteryzować typowe niezbędne cechy kandydata lub pracownika na oferowanym stanowisku pracy. W konsekwencji pozwoli to na wskazanie mocnych i słabych stron pracownika oraz określi jego rolę. Przeprowadzenie badania pozwala na wyselekcjonowanie pracowników zarówno na stanowiska kreatywne, analityczne, organizacyjne (zarządzające), a także na wyłonienie naturalnych liderów, profesjonalistów w danych dziedzinach oraz kreatywnych osobowości poszukujących nowych rozwiązań dla usprawnienia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Do czego służą badania ról zespołowych?

Badania ról zespołowych pozwalają na dopasowanie kandydatów i obecnych pracowników pod względem umiejętności technicznych i społecznych do odpowiednich ról w przedsiębiorstwie.

Ile ról jest sklasyfikowanych w badaniu ról zespołowych?

Eksperci Biostat po procesie obserwacji i samooceny dopasowują badanych do 9 precyzyjnie sklasyfikowanych ról.

Jakie korzyści płyną z analizy ról zespołowych dla organizacji?

Analiza ról zespołowych pomaga w skutecznym zarządzaniu zespołem, lepszej alokacji zadań oraz tworzeniu zespołów o zróżnicowanych kompetencjach.

W jaki sposób analiza ról zespołowych może wpłynąć na rozwój zawodowy pracowników?

Analiza może pomóc pracownikom zrozumieć swoje mocne strony i obszary do rozwoju, co przyczynia się do skierowanego na sukces rozwoju zawodowego.

W jaki sposób badania ról zespołowych mogą wpłynąć na budowanie efektywnego zespołu?

Badania pomagają lepiej dopasować osoby do ról, tworząc zrównoważone i zgrane zespoły oraz umożliwiając lepsze zarządzanie konfliktami.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań