Wykorzystanietechnik projekcyjnych

Badanie pracowników
Techniki projekcyjne stanowią specyficzną grupę narzędzi, która pozwala na pozyskanie opinii o charakterze nieuświadomionym. Ich wykorzystanie w ramach badania 360⁰ pozwala na pozyskanie unikatowych informacji dotyczących oceny danego pracownika. Ich istotą jest tworzenie treści przez uczestnika badania, dotyczących ocenianego pracownika. W ramach oceny 360⁰ możliwe jest zastosowanie różnorodnych technik projekcyjnych, jak np. technika scenariuszowa lub tzw. bubble test.  Informacje uzyskane dzięki technikom projekcyjnym odnoszą się do symboli, wyobrażeń oraz nieuświadomionych przekonaniach odnośnie ocenianego pracownika, co pozwala na określenie sposobu jego postrzegania oraz ukrywanych opinii na jego temat.

Istotnym ograniczeniem technik projekcyjnych jest niewielkie zaangażowanie osób badanych. Dlatego są one realizowane w ramach indywidualnych wywiadów realizowanych podczas osobistego spotkania z badaczem, co pozwala na uprzednie nadanie rozmowie odpowiedniego tonu oraz zaangażowanie respondenta w czynny udział w badaniu.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Kto może skorzystać z badań 360?

Badania 360 są użyteczne dla różnych grup zawodowych, w tym menedżerów, liderów, pracowników zespołowych, a także specjalistów i innych pracowników. Mogą być wykorzystywane w firmach, organizacjach non-profit, edukacji, służbie zdrowia oraz innych branżach, gdzie ważne jest dostarczanie wszechstronnych opinii na temat kompetencji i zachowań zawodowych.

Jakie są wyzwania związane z badaniami 360?

Chociaż badania 360 przynoszą wiele korzyści, mogą również stanowić pewne wyzwania. Właściwe przeprowadzenie tych badań wymaga dbałości o poufność i anonimowość ocen. Niektórzy pracownicy mogą odczuwać stres lub obawy związane z oceną swoich umiejętności przez innych. Ważne jest również skonstruowanie pytań w sposób klarowny i zrozumiały, aby uniknąć nieporozumień w ocenach.

Jakie są etapy przetwarzania wyników badań 360?

Etapy przetwarzania wyników badań 360 obejmują kilka kroków. Po zebraniu odpowiedzi od oceniających, następuje analiza danych, w której porównywane są oceny z różnych źródeł. To pozwala na zrozumienie, jak osoba badana jest postrzegana przez innych. Następnie, na podstawie wyników, można opracować plan rozwoju zawodowego, skupiający się na obszarach wymagających poprawy. Ważne jest również przeprowadzenie rozmowy zwrotnej z osobą badaną, aby omówić wyniki i wypracować strategię dalszego rozwoju.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań