Badania360

Badania 360⁰ to powszechnie stosowane narzędzie, które pozwala na ocenę kompetencji pracowników oraz rozpoznanie ich opinii w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Najczęściej ze względu na swój charakter stosowane są, w ramach badania kadry menadżerskiej.

 

Istotnym elementem każdego badania 360⁰, jest uchwycenie obrazu danego pracownika z wszystkich perspektyw w zakresie poszczególnych obszarów związanych z jego obowiązkami i stosunkami społecznymi. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni i przełożeni, a także dokonywana jest samoocena.

 

Korzyści

Podstawowe korzyści z przeprowadzenia badania pracowników, to sparametryzowane informacje zwrotne na temat poszczególnych pracowników. Istotne jest pozyskanie oceny poszczególnych kompetencji i predyspozycji, jak również weryfikacja sposobu postrzegania danego menadżera przez osoby z jego najbliższego otoczenia organizacyjnego. Dzięki temu można określić także posiadany przez niego autorytet lub popularność w podległych grupach pracowniczych.

Wykonując badanie 360 zyskujemy:

 

  • Informacje na temat pracowników i ich predyspozycji,
  • Możliwość lepszego wykorzystania potencjału swoich pracowników,
  • Otrzymanie rzetelnego raportu oraz analizy,
  • Dookreślenie obszarów wymagających zmiany bądź rozwoju,
  • Poznajemy ukryty potencjał i talenty swoich pracowników,
  • Pozwala kierownictwu na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Proponowany przez Nas proces badawczy, jest za każdym razem „szyty na miarę” każdego klienta. Wynika to z różnorodności potrzeb organizacji, a także ich charakteru. Z tego względu różny jest także zakres badania konkretnych pracowników organizacji.

 

Wyniki badania pozwalają na podjęcie działań, które doprowadzą proces zarządzania do zwiększonego poziomu efektywności i pozwolą wyznaczyć drogę rozwoju pracowników, poddanych badaniu tak, by zniwelować siłę oddziaływania ich słabych stron oraz rozwinąć ich potencjał.

 

Badania 360⁰ mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod badawczych: ilościowych, jakościowych lub mieszanych. Przy realizacji pomiarów wykorzystujemy autorski system badawczy.

Podejście ilościowe

Ilościowe podejście do badania 360⁰ umożliwia uzyskanie standaryzowanych wyników, w postaci miar...

Dowiedz się więcej
Podejście jakościowe

Jakościowe podejście do badania 360⁰ w zdecydowany sposób wzbogaca informacje pozyskane w ramach...

Dowiedz się więcej
Wykorzystanie technik projekcyjnych

Techniki projekcyjne stanowią specyficzną grupę narzędzi, która pozwala na pozyskanie opinii...

Dowiedz się więcej
Efekty badania

Efektem badania 360 jest kompleksowa ocena badanych pracowników, której to dokonuje się...

Dowiedz się więcej
Dedykowana aplikacja

Przy realizacji badań wykorzystujemy autorską platformę badawczą 360⁰. Jedyny warunek obsługi...

Dowiedz się więcej
Copyright @ 2018 - 2022 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań