Nasze
Autorskie aplikacje

Aplikacja
do badania satysfakcji pracowników

Badając satysfakcję pracowników, najlepiej jest korzystać ze sprawdzonych systemów badawczych. Platforma badawcza CATI‑System powstała w celu kompleksowej obsługi klientów w zakresie badań statystycznych. Dzięki jej zastosowaniu, przy pomocy nowoczesnych narzędzi, mamy możliwość sparametryzowania wybranych obszarów badania, a także dotarcia do interesującego nas obszaru badania.

Dowiedz się więcej
Aplikacja do badania satysfakcji pracowników
Aplikacja do badań 360 stopni

Aplikacja
do badań 360 stopni

Aplikacja do badania 360 pozwala na wygenerowania zestawień danych oraz na ich prezentację graficzną. Dzięki niej możliwe jest stworzenie indywidualnego profilu oceny każdego pracownika. Aplikacja zawiera gotowe narzędzie badawcze, dostosowane do potrzeb każdego zleceniodawcy, umożliwia również definiowanie w dowolny sposób zakresu podmiotowego przeprowadzanych ewaluacji pracowniczych. Aplikacja do badania 360 zapewni pełne poczucie anonimowości, spełnia również wszystkie standardy. Dostępne są trzy techniki ilościowe: CATI, CAWI lub CAPI.

Dowiedz się więcej

Aplikacja
do badań kompetencji

Innowacyjna aplikacja badająca kompetencje pracowników na różnych poziomach. Dzięki niej możliwym, jest zbadanie potencjału naszych pracowników lub też przyszłych pracowników, ich ukrytych talentów i predyspozycji na dane stanowisko. Badanie kompetencji przy pomocy naszej aplikacji, zminimalizuje ryzyko niewłaściwego dopasowania pracownika do stanowiska pracy. Będzie to możliwe, dzięki unikalnym i innowacyjnym testom psychologicznym.

Dowiedz się więcej
Aplikacja do badań kompetencji
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są zalety korzystania z mobilnej aplikacji w badaniach satysfakcji pracowników?

Korzystanie z mobilnej aplikacji w badaniach satysfakcji pracowników pozwala na elastyczność w wypełnianiu ankiet, dostępność z dowolnego miejsca i urządzenia, większą wygodę dla pracowników oraz szybsze gromadzenie i analizowanie danych.

Jakie są możliwości analizy danych z aplikacji do badania satysfakcji pracowników?

Analiza może obejmować generowanie raportów, tworzenie wskaźników satysfakcji, identyfikację trendów, porównywanie wyników w różnych grupach pracowników oraz integrację z innymi danymi związanych z zarządzaniem personelem.

Jakie funkcje powinna posiadać aplikacja do badania satysfakcji pracowników?

Powinna umożliwiać personalizację ankiet, łatwe wypełnianie przez pracowników, generowanie raportów i analiz, a także integrację z systemami zarządzania zasobami ludzkimi (HR) dla skuteczniejszego monitorowania i zarządzania satysfakcją pracowników.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań