Badanie umiejętności
kierowniczych

Aby osiągnąć sukces rynkowy i utrzymać pozycję konkurencyjną, warto weryfikować i zwiększać jakość przywództwa w organizacji. Badanie umiejętności kierowniczych koncentruje się na określeniu zachowań oraz mocnych i słabych stron kadry kierowniczej.
Jest to specyficzny rodzaj badania pracowniczego, do którego powinni zostać zaproszeni wszyscy członkowie organizacji, niezależnie od zajmowanego stanowiska i charakteru wykonywanej pracy (od prezesa i właściciela firmy, po pracowników na najniższym szczeblu).
Badania umiejętności kierowniczych

Kiedy przeprowadzić badanie umiejętności kierowniczych

Badanie kadry kierowniczej wskazane jest w przypadku chęci poznania profilu organizacji, nieuzasadnionego spadku satysfakcji pracowników bądź w przypadku chęci zwiększenia jakości przywództwa w organizacji.
Fuzja dwóch firm
Fuzja
dwóch firm
Wystąpienie problemów w firmie
Wystąpienie problemów
w firmie
Poznanie specyfiki działania firmy
Poznanie specyfiki
działania firmy
Planowanie i wprowadzenie istotnych zmian w organizacji
Planowanie i wprowadzenie
istotnych zmian w organizacji
Integracja potrzeb przedsiębiorstwa z potrzebami pracowników
Integracja potrzeb przedsiębiorstwa
z potrzebami pracowników
Brak osiągania zamierzonych celów
Brak osiągania
zamierzonych celów

Zalety przeprowadzenia
badania umiejętności kierowniczych

  • Zmiana kultury organizacyjnej poprzez zmianę postaw
    i zachowań kadry kierowniczej;
  • Poprawa jakości działania firmy;
  • Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku;
  • Wzrost motywacji pracowników;
  • Poznanie słabych i mocnych stron kadry kierowniczej;
  • Zwiększenie efektywności kadry kierowniczej.

Kwestionariusz
do oceny umiejętności kierowniczych

Badanie umiejętności kierowniczych prowadzimy w oparciu o kwestionariusz do oceny umiejętności kierowniczych (MSAI – Management Skills Assessment Instrument).

Oceniana osoba dokonuje samooceny. Następnie osobę tą oceniają w tych samych kategoriach jej podwładni, osoby zajmujące równorzędne stanowiska oraz jej przełożeni. Analiza zgromadzonych danych zakończona jest raportem zawierającym porównanie ocen własnych z ocenami wystawionymi przez pozostałych pracowników oraz propozycjami konkretnych działań naprawczych.
Samoocena pracownika
Ocena podwładnych,
współpracowników
oraz przełożonych
Porównanie ocen własnych
z ocenami wystawionymi przez
pozostałych pracowników

ModelUmiejętności kierowniczych o decydującym znaczeniu

Menadżer
Który zarządza zespołem spójnie, kształtuje poprawne stosunki i relacje pomiędzy pracownikami, wspiera oraz pomaga rozwiązywać problemy oraz wspiera pracowników w podnoszeniu kwalifikacji.
organizacja organizacja
elastyczność i swoboda działania
Menadżer
który zachęca pracowników do innowacyjnego myślenia i większej kreatywności; przedstawia jasną wizję przyszłości i zachęca do nieustannego rozwoju.
organizacja organizacja
orientacja na sprawy
wewnętrzne i integracja
Kultura
klanu
Kultura
Adhokracji
Kultura
Hierarchii
Kultura
Rynku
ORIENTACJA NA POZYCJE
W OTOCZENIU I ZRÓŻNICOWANIE
Menadżer
który jasno formułuje oczekiwania wobec pracowników i standardów obowiązujących w organizacji; tworzy i nadzoruje procedury oraz systemy kontroli; organizuje współprace wewnętrzną i zewnętrzną.
organizacja organizacja
stabilność i kontrola
Menadżer
Ltóry wspiera inicjatywy zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku, motywuje i inspiruje pracowników do wydajnej pracy; wspiera działania zwiększające jakość obsługi klientów.
organizacja organizacja

Budowa kwestionariusza

Kwestionariusz badawczy do badania umiejętności kierowniczych
porusza następujące zagadnienia:
Zarządzanie zespołami
Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie asymilacją
Zarządzanie konkurencyjnością
Zarządzanie relacjami międzyludzkimi
Nastawienie na przyszłość
Zarządzanie systemem kontroli
Mobilizowanie pracowników
Zarządzanie rozwojem pracowników
Zarządzanie ciągłym doskonaleniem
Zarządzanie koordynacją
Propagowanie postawy zorientowanej na klienta

Przykładowy wykres profilu kultury organizacji

Profil kultury organizacji
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania umiejętności kierowniczych?

Badania umiejętności kierowniczych są to metodyczne oceny, które służą do analizy i oceny zdolności przywódczych i zarządczych menedżerów oraz liderów w organizacji. Badania te oceniają różne aspekty umiejętności, takie jak komunikacja, rozwiązywanie problemów, budowanie zespołu i podejmowanie decyzji, w celu identyfikacji obszarów silnych oraz tych wymagających dalszego rozwoju.

Kto może skorzystać z badań umiejętności kierowniczych?

Badania umiejętności kierowniczych mogą być przydatne dla menedżerów na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej oraz dla liderów projektów i zespołów. Organizacje, które chcą zwiększyć efektywność swojego zarządzania, mogą wykorzystać te badania do identyfikacji kompetencji przywódczych, dostosowując plany rozwoju i szkoleniowe do indywidualnych potrzeb kierowników.

Jakie są potencjalne korzyści wynikające z badań umiejętności kierowniczych?

Badania umiejętności kierowniczych przynoszą liczne korzyści. Pozwalają na obiektywną ocenę kompetencji przywódczych, co może prowadzić do doskonalenia umiejętności zarządzania i podejmowania decyzji. Dzięki identyfikacji obszarów do poprawy, menedżerowie mogą osiągnąć większą skuteczność w kierowaniu zespołem i osiąganiu celów organizacyjnych. Badania te mogą również dostarczyć informacji na temat efektywności szkoleń i programów rozwojowych oraz pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych liderów w organizacji.

Klienci dla których przeprowadziliśmy badania

LW „Bogdanka” S.A. DB Schenker Tetos PGNIG Ciech S.A. KGHM Polska Miedź AstraZeneca AGH Politechnika śląska ZPUE Politan Lewiatan Volkswagen Bank Polska S.A Instytut Lotnictwa NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Etisoft Exatel Chromavis NETBOX SKF S.A. BLIRT S.A. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Vorwerk BIAL-MICH SP. Z O.O. Centrum Unijnych Projektów Transportowych KAN Sp. z o.o. Rotho sp. z o.o. Badania Satysfakcji Pracowników | Referencje | TEB Akademia Akademia Leona Koźmińskiego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Uniwersytet Łódzki Velvet Care Final
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań