Badania kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna to zbiór wartości oddziałowujących na pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób zarządzania, podzielane przez pracowników znaczenia i symbole, schematy poznawcze, wymogi zachowania.
Badanie kultury organizacyjnej jest specyficznym rodzajem badania pracowniczego, do którego powinni zostać zaproszeni wszyscy członkowie organizacji, niezależnie od zajmowanego stanowiska i charakteru wykonywanej pracy (od prezesa i właściciela firmy, po pracowników na najniższym szczeblu).
Badania kultury organizacji
Badanie kultury organizacyjnej jest specyficznym rodzajem badania pracowniczego, do którego powinni zostać zaproszeni wszyscy członkowie organizacji, niezależnie od zajmowanego stanowiska i charakteru wykonywanej pracy (od prezesa i właściciela firmy, po pracowników na najniższym szczeblu).

Kiedy jest niezbędne badanie kultury organizacyjnej?

Badanie kultury organizacji wskazane jest w przypadku wystąpienia zmian (w organizacji lub otoczeniu), chęci poznania profilu organizacji, w przypadku nieuzasadnionego spadku satysfakcji pracowników lub wysokiej fluktuacji kadr
Nowo powstała instytucja
Nowo powstała
instytucja
Fuzja dwóch firm
Fuzja
dwóch firm
Wystąpienie problemów w firmie
Wystąpienie
problemów w firmie
Poznanie specyfiki działania firmy
Poznanie specyfiki
działania firmy
Planowanie i wprowadzenie istotnych zmian w organizacji
Planowanie i wprowadzenie
istotnych zmian w organizacji
Integracja potrzeb przedsiębiorstwa z potrzebami pracowników
Integracja potrzeb przedsiębiorstwa
z potrzebami pracowników
Zmiana strategii działania firmy
Zmiana strategii
działania firmy
Brak osiągania zamierzonych celów
Brak osiągania
zamierzonych celów

Skutki zmiany kultury
organizacji w odpowiednim kierunku

check Wzrost wydajności pracowników
check Poprawa jakości działania firmy
check Wzrost motywacji pracowników
check Dopasowanie do zmian otoczenia
check Dopasowanie potrzeb pracowników i potrzeb organizacji

Model wartości konkurujących

Badanie kultury organizacji prowadzimy w oparciu o model wartości konkurujących (OCAI – About the Organizational Culture Assessment Instrument).

Pracownicy organizacji oceniają jej obecną sytuację, a następnie wypełniają blok dotyczący stanu pożądanego. Analiza zgromadzonych danych zakończona jest propozycją konkretnych działań naprawczych.
Diagnoza obecnego
stanu organizacji
Diagnoza pożądanego
stanu organizacji
Propozycja konkretnych
działań naprawczych

Model OCAI
podstawowy podział typów kultur

Organizacja
Przypominająca wielką rodzinę, dzięki lojalności i przywiązaniu do tradycji. Wysoko ceni się pracę zespołową
organizacja organizacja
elastyczność i swoboda działania
Organizacja
Dynamiczna i kreatywna. Kładzie się nacisk na wprowadzenie nowości, swobodę i wykazywanie się inicjatywą
organizacja organizacja
orientacja na sprawy
wewnętrzne i integracja
Klan
Adhokraca
Hierarchia
Rynek
ORIENTACJA NA POZYCJE
W OTOCZENIU I ZRÓŻNICOWANIE
Organizacja
Sformalizowana, w której najważniejsze są sprawne procedury. Nastawiona na stabilność, wydajność i brak zakłóceń
organizacja organizacja
stabilność i kontrola
Organizacja
W której kładzie się nacisk na wyniki. Ceni się przede wszystkim reputację i sukces, a miarą sukcesu jest udział w rynku
organizacja organizacja

Budowa kwestionariusza

Kwestionariusz badawczy do badania kultury organizacji porusza
następujące zagadnienia:
Ogólna charakterystyka organizacji
Styl przywództwa
Styl zarządzania pracownikami
Elementy zapewniające spójność organizacji
Elementy, na które kładzie się największy nacisk w organizacji
Kryteria sukcesu w organizacji

Zalety metody OCAI

check Praktyczność
check Możliwość do zastosowania w każdym czasie
check Ujęcie ilościowe i jakościowe
check Możliwość wdrożenia własnymi siłami
check Trafność
wykres

Klienci dla których przeprowadziliśmy badania

PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG PGNiG
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań