Bezwarunkowy dochód podstawowy a satysfakcja pracownika

Czy wprowadzenie BDP zmieni Pani/Pana oczekiwania dotyczące wynagrodzenia za płacę?
W jaki sposób zmienią się Pani/Pana oczekiwania dotyczące wynagrodzenia?
Czy uważa Pan/i, że BDP spowoduje wzrost wynagrodzeń pracowników?
Czy uważa Pan/i, że po wprowadzeniu BDP pracodawcy wprowadzą jakieś formy korzyści dla pracowników (jeżeli tak, to jakie – można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Czy uważa Pan/i, że po wprowadzeniu BDP pracodawcy wprowadzą jakieś formy korzyści dla pracowników (jeżeli tak, to jakie – można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Czy uważa Pan/i, że BDP spowoduje większe zainteresowanie pracowników podejmowaniem pracy zdalnej?
Czy uważa Pan/i, że BDP spowoduje większe zainteresowanie pracowników krótszym czasem pracy (np. skrócenie dniówki, liczby godzin w tygodniu, itd.)?
Czy uważa Pan/i, że BDP spowoduje większe zainteresowanie pracowników zmianą formy zatrudnienia (np. pół etatu zamiast całego)?
Czy uważa Pan/i, że BDP spowoduje silniejsze nastawienie pracowników na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (work&life balance)?
Czy uważa Pan/i, że BDP wpłynie na funkcjonowanie naszej firmy:
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są koszty przeprowadzenia badania satysfakcji pracowników?

Cena realizacji badania zależy od wielu czynników np. techniki badawczej, liczby osób biorących udział w badaniu czy konieczności skonstruowania indywidualnego narzędzia badawczego. Koszty badania wahają się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy za realizację pojedyńczego badania.

Jak można zmniejszyć koszt badania?

Koszt badania można zmniejszyć decydując się na samodzielne poinformowanie pracowników o prowadzonym badaniu. Dodatkowo można też zrezygnować z raportu badania i samemu opracować wnioski na podstawie bazy danych.

W jakim celu przeprowadza się badania satysfakcji pracowników?

Ponieważ badanie dostarcza informacji niezbędnych do identyfikacji obszarów do poprawy i wprowadzenia działań mających na celu zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań