Badanie 360

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu 360 stopni.

Niniejsza ankieta służy do oceny pracownika X. Prosimy o szczere wypełnienie kwestioanriusza. Wszystkie odpowiedzi są anonimowe a wyniki prezentowane są jedynie w formie zestawień zbiorczych.

 

Jak wypełnić kwestionariusz

Wybieraj odpowiedzi, które w największym stopniu odpowiadają Twojej opinii. Ankieta zawiera stwierdzenia, z którymi można się zgodzić w różnym stopniu. Do wyboru jest 6 możliwości:

 

ZDECYDOWANIE TAK - zgadzam się z danym stwierdzeniem w 100%, tak dzieje się zawsze i bez wyjątków

TAK - zgadzam się z danym stwierdzeniem w 80%, tak dzieje się zawsze lub z nielicznymi wyjątkami

RACZEJ TAK -zgadzam się z danym stwierdzeniem w 60%, tak dzieje się w ponad połowie przypadków

RACZEJ NIE - zgadzam się z danym stwierdzeniem w 40%, tak dzieje się od czasu do czasu

NIE - zgadzam się z danym stwierdzeniem tylko w 20%, tak dzieje się sporadycznie

ZDECYDOWANIE NIE - nie zgadzam się z danym stwierdzeniem całkowicie, nigdy się tak nie dzieje

Prosimy wskazać relację względem pracownika X.
Część dla pracownika X – Samoocena
Motywacja
  Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
Jestem pełen/na energii w pracy.
Angażuje się w pracę.
Czuje się zmotywowany do pracy.
Moja praca jest efektywna.
Posiadam odpowiednie kwalifikacje na danym stanowisku.
Jestem skupiony/a na osiąganiu celów.
Jestem terminowy/a.
Dokładam wszelkich starań aby moje przedsiębiorstwo osiągało sukcesy.
Realizuję wytyczone mi cele.
Gromadzenie wiedzy i zarządzanie wiedzą
  Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
Angażuję podwładnych w szkolenia podnoszące ich kwalifikacje.
Dzielę się doświadczeniem i wiedzą z współpracownikami.
Zachęcam współpracowników do samodzielnego podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji.
Popieram nowe pomysły.
Wartościuje informacje od najistotniejszych do najmniej istotnych.
Komunikacja
  Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
Zawsze wysłuchuje tego co mówią do mnie współpracownicy.
Prawidłowo rozumiem przekazywane mi informacje.
Zależnie od sytuacji i odbiorcy dostosowuję swoje komunikaty.
Nie mam problemu w komunikacji z osobami na różnych stanowiskach.
Odpowiadam na zadane mi pytania precyzyjnie.
Nie mam problemu z emocjami w sytuacjach zawodowych.
Jestem asertywny/a.
Komunikuję się efektywnie z użyciem internetowych komunikatorów.
Kultura zarządzania zespołem
  Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
Jestem wsparciem dla zespołu w codziennej pracy.
Dbam o dobrą atmosferę w pracy.
Sprawiedliwie i obiektywnie oceniam i udzielam informację zwrotne.
Pomagam w rozwiązywaniu problemów pracowników.
Sprawiedliwie rozwiązuje konflikty.
Potrafię przyznać się do popełnionego błędu.
Jestem otwarty/a na opinię współpracowników.
Czuję się częścią zespołu.
Jestem otwarty/a na opinię i uwagi innych.
Staram się by w miejscu pracy panował klimat zaufania i szacunku.
Działam w porozumieniu z innymi współpracownikami.
Presja czasu nie wpływa na moją efektywność.
Ustalam harmonogram pracy w oparciu o realne możliwości.
Nie przypisuję sukcesu jedynie sobie, uznaję wkład każdego pracownika.
Współpraca z klientem
  Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
Dostosowuję swoją pracę do potrzeb klienta.
Dopasowuję rozwiązania do potrzeb klienta
Szukam nowych produktów i usług dla klienta.
Cechuję się wysokim profesjonalizmem podczas obsługi klienta.
Moje trzy najmocniejsze strony to:
Trzy obszary, które moim zdaniem wymagają poprawy:
Część dla pracowników
Motywacja
  Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
Pracownik X jest pełen energii.
Pracownik X angażuje się w pracę.
Pracownik X jest zmotywowany do pracy
Pracownik X jest efektywny/a.
Pracownik X posiada odpowiednie kwalifikacje na danym stanowisku.
Pracownik X jest skupiony/a na osiąganiu celów.
Pracownik X jest terminowy/a.
Pracownik X dokłada wszelkich starań aby przedsiębiorstwo osiągało sukcesy.
Pracownik X realizuję wytyczone mu cele.
Gromadzenie wiedzy i zarządzanie wiedzą
  Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
Pracownik X angażuje podwładnych w szkolenia podnoszące ich kwalifikacje.
Pracownik X dzieli się doświadczeniem i wiedzą z współpracownikami.
Pracownik X zachęca współpracowników do samodzielnego podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji.
Pracownik X wartościuje informacje od najistotniejszych do najmniej istotnych.
Pracownik X popiera nowe pomysły.
Komunikacja
  Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
Pracownik X zawsze wysłuchuje tego co mówią do niego współpracownicy.
Pracownik X prawidłowo rozumie przekazywane mu informacje.
Pracownik X zależnie od sytuacji i odbiorcy dostosowuje swoje komunikaty.
Pracownik X nie ma problemu w komunikacji z osobami na różnych stanowiskach.
Pracownik X odpowiadam na zadane mu pytania precyzyjnie.
Pracownik X nie mam problemu z emocjami w sytuacjach zawodowych.
Pracownik X jest asertywny/a.
Pracownik X komunikuje się efektywnie z użyciem internetowych komunikatorów.
Kultura zarządzania zespołem
  Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
Pracownik X jest wsparciem dla zespołu w codziennej pracy.
Pracownik X dba o dobrą atmosferę w pracy.
Pracownik X sprawiedliwie i obiektywnie ocenia i udziela informacji zwrotnych.
Pracownik X pomaga w rozwiązywaniu problemów pracowników.
Pracownik X sprawiedliwie rozwiązuje konflikty.
Pracownik X potrafi przyznać się do popełnionego błędu.
Pracownik X jest otwarty/a na opinię współpracowników.
Pracownik X czuje się częścią zespołu.
Pracownik X jest otwarty/a na opinię i uwagi innych.
Pracownik X staram się by w miejscu pracy panował klimat zaufania i szacunku.
Pracownik X działa w porozumieniu z innymi współpracownikami.
Presja czasu nie wpływa na efektywność pracownika X.
Pracownik X ustala harmonogram pracy w oparciu o realne możliwości.
Pracownik X nie przypisuje sukcesu jedynie sobie, uznaje wkład każdego pracownika.
Współpraca z klientem
  Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
Pracownik X dostosowuje swoją pracę do potrzeb klienta.
Pracownik X dopasowuje rozwiązania do potrzeb klienta.
Pracownik X szuka nowych produktów i usług dla klienta.
Pracownik X cechuje się wysokim profesjonalizmem podczas obsługi klienta.
Trzy najmocniejsze strony pracownika X to:
Trzy obszary, które wymagają poprawy u pracownika X:
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Kiedy zdecydować się na badanie 360?

Pracodawca najczęściej decyduje się na przeprowadzenie badania 360 stopnii aby znaleźć odpowiedniego kandydata na dane stanowisko. Przeprowadzenie badania pozwala zidentyfikować mocne oraz słabe strony pracownika, dostosować do jego umiejętności przyszłe cele oraz indywidualnie podjeść do szkolenia takiego pracownika.

Ile trwa przeprowadzenia badania 360?

Czas realizacji ustalany jest indywidualnie i zależy on od wielu czynników np. liczby pracowników biorących udział w badaniu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat badania 360 stopni oraz jego czasu realizacji skontaktuj się z nami na bsp@biostat.com.pl

Czym jest badanie 360 stopni?

Badanie 360 stopni to proces oceny, w którym dana osoba jest oceniana przez swojego przełożonego, podwładnych, rówieśników i klientów lub partnerów biznesowych. Obejmuje to kompleksową perspektywę oceny umiejętności, zachowań i kompetencji.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań