Wskaźnik eNPS – przykładowa ankieta

Jak długo pracujesz w przedsiębiorstwie?
W skali od 1 do 10, z jakim prawdopodobieństwem polecisz naszą firmę jako miejsce pracy przyjaciołom lub rodzinie?
W ogóle nie poleciłbym(abym)
W ogóle nie poleciłbym(abym)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zdecydowanie poleciłbym(abym)
Zdecydowanie poleciłbym(abym)
Dlaczego wybrałeś/aś taką odpowiedź?
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie metody badawcze są stosowane przy przeprowadzaniu badań eNPS?

Badanie eNPS jest zazwyczaj realizowane za pomocą metody ilościowej, często poprzez internetowe ankiety typu CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). Istnieje także możliwość wykorzystania tradycyjnych ankiet w formie papierowej. Wybór odpowiedniej techniki badawczej zależy od indywidualnych preferencji i specyfiki działalności danej firmy.

 

Czy jest możliwe przeprowadzenie oddzielnego badania HR w celu pomiaru wskaźnika eNPS?

Jasne, istnieje możliwość przeprowadzenia osobnego badania, które skoncentruje się na pomiarze wskaźnika eNPS w kontekście pracowników. Alternatywnie, można również uwzględnić odpowiednie pytanie dotyczące eNPS w bardziej szczegółowym badaniu dotyczącym satysfakcji pracowników.

 

Jakie wartości przyjmuje eNPS?

Wskaźnik eNPS ma zakres wartości od -100 do 100, przy czym każdy wynik poniżej zera stanowi niepokojący sygnał dla pracodawcy. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje, że wśród pracowników przeważają osoby o negatywnym nastawieniu wobec pracodawcy w porównaniu do liczby jego zwolenników (promotorów).

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań