Opiniapacjentów krokiem do rozwoju placówki

badanie opinii
Dbając o wysoki poziom świadczonych usług także w dziedzinie medycyny warto przeprowadzać badania opinii pacjentów, które pomogą wskazać słabe punkty i wyeliminować je, a także zdobyć wiedzę na temat mocnych stron i umacniać je w drodze dalszego rozwoju. Jednak aby zebrane informacje mogły być przydatne muszą zostać w poprawny sposób zebrane.
 

Pacjent to rzetelne źródło informacji

Kierując uwagę na rozpoczęcie procesu badawczego należy określić cele badania, a także czas i miejsce. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest ustalenie sposobu, w jaki zostaną zebrane dane. Gromadzenie wiarygodnych danych możliwe będzie jedynie wtedy, gdy badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z etyką, a zastosowane metody będą profesjonalne. W obrębie badań opinii pacjentów uwagę skupia się na:

 • ocenie jakości opieki;

 • skuteczności leczenia;

 • przestrzeganie procedur oraz kompletność przekazywanych informacji;

 • bezpieczeństwu opieki.

 

Badanie krokiem ku wzrostowi

Zebrane dane w procesie badawczym należy poddać analizie, a następnie wyciągnąć wnioski, które zostaną wprowadzone w życie. W szczególny sposób warto podkreślić praktyczność przeprowadzanych badań. Otrzymane wyniki mają przyczynić się do:
 • poprawy bądź umocnienia faktycznej sytuacji;
 • rozpoznania niezrealizowanych potrzeb i oczekiwań;
 • wzmocnienia bądź zredefiniowania misji firmy.

 

Stały kontakt wpływa na jakość usług

Uzyskane dane w procesie badawczym pozwalają na określenie relacji zachodzącej między pacjentami a wyszczególnionym ośrodkiem. W kontekście badań opinii pacjentów można rozpoznać ich aktualne potrzeby oraz motywacje. Staje się to możliwe dzięki wykorzystaniu takich metod jak:

 

 • wywiad telefoniczny (CATI);
 • wywiad online (CAWI);
 • wywiad z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (CAPI);
 • indywidualny wywiad pogłębiony (IDI);
 • zogniskowany wywiad grupowe (FGI).
W sprawie przeprowadzania badania bardzo ważne jest zachowanie regularności ich wykonywania. Pozwoli to nie tylko na stałe kontrolowanie zachodzących zmian, ale także wpłynie na podnoszenie jakości świadczonych usług.
 

Z wizją na przyszłość...

Ocena pacjentów na temat świadczonych usług kształtuje się w odpowiedzi na wymianę doświadczeń między pacjentami, a zwłaszcza ich osobiste potrzeby i oczekiwania. Wpływ mają także dotychczasowe doświadczenia, sposób odbioru wizerunku oraz komunikacja w formie reklam czy to ogłoszeń. Badania opinii pacjentów można traktować jako sposób na uzyskanie potrzebnej wiedzy w kwestii poprawienia swojej pozycji na rynku.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania satysfakcji pacjenta?

Badania satysfakcji pacjenta to proces zbierania opinii i ocen od osób korzystających z usług medycznych, mający na celu ocenę ich zadowolenia z jakości opieki, komunikacji z personelem medycznym oraz ogólnego doświadczenia w placówce zdrowotnej.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzania badań satysfakcji pacjenta?

Badania satysfakcji pacjenta pomagają placówkom medycznym dostosowywać swoje usługi do potrzeb pacjentów, identyfikować obszary wymagające ulepszeń, budować lojalność pacjentów, poprawiać jakość opieki zdrowotnej oraz zwiększać zaufanie społeczności do placówki.

Jakie metody są używane do przeprowadzania badań satysfakcji pacjenta?

Metody badania satysfakcji pacjenta mogą obejmować wypełnianie ankiet papierowych lub online, przeprowadzanie wywiadów z pacjentami, analizę danych z opinii zgromadzonych w mediach społecznościowych oraz organizowanie spotkań grupowych, podczas których pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami i opiniami.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań