Badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
12 lutego 2015 aktualizacja: 17 stycznia 2024

Z przyjemnością informujemy, że sfinalizowaliśmy badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, które rozpoczęło się w grudniu 2014 r.

 

Sama Komisja Nadzoru Finansowego jest organem sprawującym nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, sektorem kas spółdzielczych. UKNF jest natomiast urzędem, który wykonuje zadania Komisji Nadzoru Finansowego i jej Przewodniczącego. Pracownicy UKNF nie wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

 

Wśród ponad 900 aktualnie zatrudnionych pracowników Urzędu prawie 700 wypełniło sporządzone przez nas kwestionariusze złożone z 70 stwierdzeń, względem których ustosunkowywali się wskazując jedną odpowiedź z sześciostopniowej skali. Badanie zostało wykonane z wykorzystaniem metody CAWI (ankieta on-line) za pomocą naszego autorskiego oprogramowania eCRF.

 

Zobacz także: Studia przypadków i wybrane realizacje badań

 

Analizie poddaliśmy następujące obszary: organizacja pracy i bezpieczeństwo, motywacja pracowników, relacje interpersonalne, bezpośredni przełożony, komunikacja i przepływ informacji w Urzędzie, komunikacja i przepływ informacji w komórce organizacyjnej, wizerunek Urzędu, rozwój pracownika i system benefitów, mobbing i dyskryminacja.

 

Na podstawie badania satysfakcji pracowników sporządziliśmy kilka raportów. Pierwszy z nich zawierał wyniki dla całego UNKF. Kolejne miały charakter szczegółowy i dotyczyły poszczególnych departamentów Urzędu. Do raportów dołączone były także suplementy, w których porównaliśmy wyniki pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi UKNF.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego warto przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników?

Badania satysfakcji praocwników pozwalają na określenie silnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa. Takie informacje można bezpośrednio wykorzystać aby zwiększyć satysfakcję i zaangażowanie pracowników co bezpośrednio wpływa na sukces przedsiębiorstwa.

Czy badania satysfakcji i zaangażowania pracowników należy przeprowadzać cyklicznie?

Badania satysfkacji i zaangażowania pracowników często przeprowadza się cyklicznie aby sprawdzać jak zmieniają się nastroje pracowników. Nie istnieje jednak zasada wymagająca cyklicznego przeprowadzania badań.

Dlaczego warto przeprowadzać badanie pracowników nawet w małej firmie?

Badanie pracowników w małej firmie pozwala poznać ich opinie, potrzeby i oczekiwania, co umożliwia dostosowanie strategii zarządzania, poprawę relacji z pracownikami i zwiększenie satysfakcji oraz zaangażowania.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań