Bezpłatne narzędzie do diagnozy ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
14 stycznia 2014 aktualizacja: 01 lutego 2024

Pragniemy poinformować Państwa o zakończeniu prac, które były prowadzone przez naszych ekspertów nad bezpłatnym i automatycznym narzędziem pozwalającym na diagnozowanie występowania ryzyk psychospołecznych w miejscach pracy.

 

Narzędzie zostało opracowane na podstawie „Skali ryzyka psychospołecznego” powstałej w ramach projektu innowacyjnego pn. „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy”, który był realizowany przez NSZZ Solidarność w partnerstwie z Zakładem Psychologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

 

Opracowane narzędzie pozwala na przeprowadzenie diagnozy zagrożeń psychospołecznych, na które narażeni są pracownicy. Dzięki oparciu o platformę eCRF.biz funkcjonalność narzędzia obejmuje także automatyczne raportowanie wyników diagnozy. Dzięki zastosowaniu metod statystycznych i elastycznego mechanizmu definiowania fragmentów raportu pozwala to twórcy lub uczestnikowi badania na zapoznanie się z wynikami i wnioskami szczególnie dla niego istotnymi. Narzędzie umożliwia również porównywanie wyników z sytuacją panującą w reprezentowanej branży.

 

Zobacz także: Studia przypadków i wybrane realizacje badań

 

Bezpłatną diagnozę przedsiębiorstwa mogą Państwo przeprowadzić pod adresem:

http://www.diagnoza.psychostreswpracy.pl/

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie badania pracowników można wyróżnić?

Można wyróżnić m.in. badania satysfakcji pracowników, badania 360 stopni, badania ról zespołowych, badania strategi relacyjnych, badania zaangażowania pracowników, badania exit interview.

 

Jakie są zalety przeprowadzania badań pracowników?

Badania pracowników pozwalają na zidentyfikowanie silnych oraz słabych stron w przedsiebiorstwie. Stwórz badanie pracowników i zyskaj przewagę konkurencyjną nad konkurencją. Zadbaj o zaangażowanie pracowników wprowadzając zmiany na podstawie badań.

Jakie tematy mogą być objęte badaniem pracowników?

Badania pracowników mogą dotyczyć różnych aspektów, takich jak satysfakcja z pracy, komunikacja wewnętrzna, zadowolenie z pakietu wynagrodzeń i benefitów, możliwości rozwoju zawodowego, kultura organizacyjna, równowaga między pracą a życiem prywatnym itp.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań