Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników dużej sieci handlowej – jak i dlaczego warto je realizować?

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
14 października 2022 aktualizacja: 11 marca 2024
angle Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników dużej sieci handlowej – jak i dlaczego warto je realizować? angle Jak przeprowadzić badania satysfakcji i zaangażowania pracowników dużej sieci handlowej? angle Jakie aspekty można badać w ramach badań satysfakcji i zaangażowania pracowników angle Korzyści płynące z badań pracowników dużej sieci handlowej

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników dużej sieci handlowej – jak i dlaczego warto je realizować?

Od lat 90 XX wieku można zaobserwować w Polsce proces pojawiania się na krajowym rynku kolejnych, dużych sieci handlowych – zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. Mowa tu nie tylko o coraz bardziej licznych sieciach sklepów spożywczych ale również tych, zajmujących się sprzedażą elektroniki, odzieży, obuwia, sprzętu sportowego, sieciach aptek itd. Dając zatrudnienie kilkuset, a nawet kilku tysiącom osób w danej miejscowości duże sieci handlowe są ważnym graczem na lokalnych rynkach pracy. Jednocześnie zatrudnienie dużej ilości pracowników rodzi dla każdego przedsiębiorstwa – w tym również dla sieci handlowych – pewnego rodzaju wyzwania związane m.in. z utrzymaniem danego pracownika w pracy, przepływem informacji między poszczególnymi grupami pracowników oraz ich współpracą, zapewnieniem odpowiednich warunków pracy itd. W przypadku dużych sieci handlowych istnieje wiele punktów, które mogą stanowić potencjalne zarzewia konfliktu między pracownikami. Liczne czynniki mogą mieć też wpływ na ich stopniowy spadek motywacji do pracy, obniżenie poziomu jej wykonywania, a finalnie odchodzenie z pracy.

 

Jak można się jednak dowiedzieć jakie są nastroje i motywacja do pracy wśród naszych pracowników, jeśli zatrudniamy ich kilkuset, a czasem nawet kilka tysięcy? W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie badań satysfakcji i zaangażowania pracowników. 

 

Jak przeprowadzić badania satysfakcji i zaangażowania pracowników dużej sieci handlowej?

Przeprowadzenie badań w ramach dużej sieci handlowej często stanowi spore wyzwanie logistyczne. Oddziały danej sieci często zlokalizowane są w różnych miastach na terenie całego kraju. Znacząco utrudnia to zatem przeprowadzenie badania za pomocą tradycyjnych papierowych ankiet (technika PAPI). W takim wypadku ankiety należałoby najpierw wydrukować w dużej ilości egzemplarzy, następnie rozprowadzić wśród pracowników w różnych oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju, a na końcu odebrać wypełnione przez nich egzemplarze kwestionariusza i każdy z nich w sposób odrębny zeskanować, by uzyskane wyniki przenieść na postać cyfrową. Przeprowadzenie badań za pomocą kwestionariusza internetowego, do którego link jest wysyłany badanym pocztą elektroniczną również nie we wszystkich przypadkach może się sprawdzić. Często w dużych sieciach handlowych bywa tak, że nie wszyscy pracownicy (a zwłaszcza ci, którzy odpowiadają za obsługę klienta, jak np. doradcy klienta czy kasjerzy) posiadają swój służbowy adres e-mail. Jak zatem w takiej sytuacji w sposób efektywny przeprowadzić badanie pracowników dużej sieci handlowej, której oddziały zlokalizowane są w wielu różnych miejscach w całym kraju?

 

Rozwiązaniem może być stworzenie plakatów informujących o badaniu, na których znajduje się kod QR, lub skrócony link, prowadzący do internetowego kwestionariusza ankiety. Plakat taki może być dostarczony do poszczególnych oddziałów, których pracownicy mają podlegać badaniu. W ten sposób pracownik – niezależnie od tego, czy posiada dostęp do służbowej poczty e-mail, czy też nie – może wziąć w nim udział. W tym miejscu trzeba nadmienić, iż plakat taki powinien zostać powieszony w miejscu, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy, których chcemy przebadać (np. pokój socjalny).

 

Zobacz także: Badania satysfakcji pracowników

 

Innym rozwiązaniem jest druk ulotek z zaproszeniem do udziału w badaniu, wyjaśnieniem jego celów oraz odnośnikiem do kwestionariusza ankiety (w postaci kodu QR, skróconego linku). Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż wówczas pracownik może wziąć taką ulotkę ze sobą i przystąpić do wypełniania kwestionariusza również po godzinach pracy, w dogodnym dla siebie momencie dnia.

 

Ważną informacją, którą powinniśmy przekazać osobom, które będą podlegały ankietyzacji jest zapewnienie o anonimowości badania. Jeśli chcemy, by odpowiedzi pracowników były szczere i odzwierciedlały to, co naprawdę myślą o swoim stanowisku pracy i pracodawcy, wówczas zachowanie anonimowości badania jest warunkiem koniecznym. Informacja o tym, że badanie będzie prowadzone w sposób zapewniający anonimowość respondentów może się znaleźć na plakatach i ulotkach, o których mowa była powyżej.

 

Jakie aspekty można badać w ramach badań satysfakcji i zaangażowania pracowników

W ramach badań satysfakcji i zaangażowania pracowników dużej sieci handlowej możemy poruszyć szereg zagadnień związanych z pracą. Bardzo często badania takie dotyczą zdiagnozowania atmosfery panującej w miejscu pracy i poszczególnych stanowiskach. To, czy dany pracownik czuje się w swojej pracy dobrze ma często kluczowy wpływ na sposób wykonywania przez niego swoich obowiązków i efektywność realizacji wyznaczonych mu zadań. Kolejnymi pytaniami zawartymi w kwestionariuszu ankiety mogą być te, które dotyczą np. współpracy z przełożonymi, warunków wykonywania pracy, współpracy z innymi członkami zespołu, lojalności względem pracodawcy, przepływu informacji między pracownikami. Zakres tych badań może być zatem bardzo szeroki i dotyczyć niemal wszystkich aspektów obecności pracownika na swoim miejscu pracy. Zlecając realizację takiego badania możemy zatem tak ukształtować jego zakres tematyczny, by jak najbardziej odpowiadał on naszym potrzebom.

 

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż większość pytań w tego rodzaju badaniach ma charakter zamknięty (choć zdarzają się w nich również pytania otwarte, lub półotwarte). Pracownik oceniając kolejne aspekty związane z jego pracą posługuje się tzw. 6 stopniową skalą Likerta. Umożliwia ona  określenie stopnia, w jakim respondent zgadza się z podanym stwierdzeniem. Skala ta, w przeciwieństwie do standardowej skali 5 stopniowej, zapobiega tzw. błędowi tendencji centralnej – niechęci do wykazywania krańcowych odpowiedzi. Dzięki zastosowaniu tej skali, pracownik podejmuje decyzję odnośnie nastawienia do danego stwierdzenia, bez możliwości pozostania w pozycji neutralnej.

 

Korzyści płynące z badań pracowników dużej sieci handlowej

Zlecenie badania satysfakcji i zaangażowania pracowników dużej sieci handlowej niesie dla Zamawiającego wiele korzyści. Przede wszystkim otrzymuje on dzięki temu obraz sytuacji, jaka panuje wśród pracowników (m.in. czy są oni zadowoleni z wykonywanej pracy, jakie czynniki ich motywują, a jakie zniechęcają do jej wykonywania, jakie są relacje między poszczególnymi pracownikami i grupami pracowników, jakie są oczekiwania względem pracodawcy odnośnie wynagrodzeń, poziomu benefitów itd.). Uzyskując taką wiedzę pracodawca może podjąć odpowiednie działania, które mogą zwiększyć komfort pracowników oraz poprawić ich stopień zadowolenia z wykonywanej pracy. Należy bowiem pamiętać, iż np. uśmiechnięty kasjer, który z uśmiechem będzie obsługiwał klientów, czy też zaangażowany w swoją pracę doradca klienta może stać się naszą najlepsza wizytówką i „magnesem”, który będzie zachęcał klientów do dokonywania u nas kolejnych zakupów. Poznając potrzeby sowich pracowników możemy także ograniczyć ich rotację na poszczególnych stanowiskach pracy. To z kolei przekłada się na konkretne oszczędności związane m.in. z brakiem konieczności przeprowadzania kolejnych procesów rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.

 

- Realizacja badania opinii pracowników w dużych, rozproszonych sieciach handlowych wymaga często niestandardowego podejścia do dystrybucji ankiet. Własny pomysł na realizację takiego badania warto skonsultować ze specjalistami, którzy po zapoznaniu się ze strukturą firmy, podsuną efektywne i sprawdzone rozwiązania - ocenia Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań satysfakcji pracowników dużych sieci handlowych. Kompleksowe usługi są świadczone na każdym etapie realizacji badania – od jego zaprojektowania, stworzenia metodologii i narzędzi badawczych, poprzez zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych dla pracowników, realizację samego badania, aż po analizę zebranego materiału i opracowanie na jego podstawie raportu, zawierającego najważniejsze wnioski i rekomendacje. Na każdym etapie badania gwarantujemy pełną współpracę z Zamawiającym i dostosowanie badania do indywidualnie określonych celów i możliwości. Zastanawiając się nad przeprowadzeniem badań satysfakcji i zaangażowania pracowników warto więc zlecić to zadanie profesjonalnym badaczom z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są sposoby realizacji badań satysfakcji pracowników?

Badania satysfakcji pracowników można realizować za pomocą tradycyjnych metod jak ankiety papierowe, skorzystać z kiosków gdzie pracownicy w miejscu pracy mogą wypełnić ankietę lub rozesłać ankiety online na maile pracownicze.

Na czym skupiają się badania satysfakcji pracowników?

Głównym celem przeprowadzania badań satysfakcji pracowników jest zidentyfikowanie problemów w przedsiębiorstwie, które moga negatywnie wpływać na zaangażowanie pracowników. Identyfikacja i wyeliminowanie tych problemów w długim okresie pozytywnie wpływają na komfort pracy pracowników. 

Jakie czynniki wpływają na satysfakcję pracowników?

Na satysfakcję pracowników wpływają takie aspekty jak wynagrodzenie, warunki pracy, możliwości rozwoju i awansu, atmosfera w miejscu pracy, komunikacja z przełożonymi i współpracownikami, a także docenienie i uznanie za wkład w pracę.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań