Oferta realizacji badania satysfakcji pracowników – co zawiera?

Zrozumienie badań pracowników
01 lipca 2024
angle Indywidualne podejście do klienta angle Zakres oferty angle Podpisanie umowy angle Informacje potrzebne do przedstawienia oferty angle Podsumowanie

Decyzja o przeprowadzeniu badania satysfakcji pracowników wiąże się z wyborem odpowiedniego partnera, który dostarczy kompleksowej oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb firmy. W niniejszym artykule omówimy, co znajduje się w ofercie Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat oraz jakie informacje są potrzebne do jej przygotowania.

 

Indywidualne podejście do klienta

Każda firma jest inna i ma swoje unikalne potrzeby, cele oraz kulturę organizacyjną. Dlatego tak ważne jest, aby oferta badania satysfakcji pracowników była dostosowana indywidualnie do każdego klienta. Przed przedstawieniem oferty, przeprowadzane są analizy potrzeb klienta, zrozumienie specyfiki działalności firmy, jej struktury, celów badania oraz oczekiwań dotyczących prezentacji wyników. Dzięki temu możliwe jest zaprojektowanie badania, które będzie nie tylko skuteczne, ale także przyniesie realne korzyści dla organizacji. W ramach oferty ustalane są szczegóły dotyczące metodologii badania, narzędzi badawczych oraz harmonogramu realizacji. Firma badawcza zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie, od opracowania kwestionariusza po analizę wyników i przygotowanie raportu końcowego.

 

Zakres oferty

 • Wycena - Kluczowym elementem oferty jest szczegółowa wycena badania. Wycena ta jest indywidualnie dostosowana do zakresu i skali projektu, obejmując wszystkie etapy realizacji badania – od przygotowania narzędzi, przez zbieranie i analizę danych, aż po prezentację wyników i rekomendacji.
 • Wielkość badanej populacji - Wielkość populacji objętej badaniem jest ważnym czynnikiem wpływającym na cenę i zakres badania. Informacja o liczbie pracowników jest wymagana do oszacowania kosztów oraz wyboru odpowiednich metod badawczych.
 • Cel badania - Zrozumienie głównych celów badawczych jest niezbędne do przygotowania skutecznej oferty. Cele badania pomagają określić, jakie aspekty satysfakcji pracowników są najważniejsze dla firmy.
 • Szczegółowy opis każdego etapu badania - Badanie satysfakcji pracowników zazwyczaj opiera się na pięciu etapach:
  1. Opracowanie lub konsultacja narzędzia badawczego.
  2. Przekazanie informacji o badaniu pracownikom.
  3. Realizacja badania.
  4. Przygotowanie analiz statystycznych.
  5. Opracowanie raportu końcowego.

Każdy z tych etapów jest szczegółowo opisany w ofercie, aby Zamawiający wiedział, jak wygląda proces przeprowadzania badania.

 • Szczegółowy opis metody zbierania danych - Badanie może być przeprowadzone np. za pomocą ankiet papierowych, online lub kiosków ankietowych. Po poznaniu specyfiki organizacji, analitycy wybierają odpowiednią technikę badawczą i przedstawiają ją w ofercie.
 • Opis analizy danych - Oferta zawiera również opis metod analizy danych, które zostaną zastosowane w badaniu. Dzięki temu zamawiający ma jasność co do procesów, które będą prowadzone w celu uzyskania wyników.
 • Opis przedstawienia raportu - Raport końcowy jest kluczowym elementem badania. Oferta opisuje, jak będą przedstawione wyniki zawarte w raporcie.
 • Harmonogram badania - Dla każdego badania przygotowywany jest wstępny harmonogram, który określa czas potrzebny na realizację poszczególnych etapów. Dzięki temu Zamawiający może lepiej planować i koordynować cały proces.

 

Zobacz: Zrozumienie badań pracowników

 

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy jest finalnym etapem przygotowań do realizacji badania. Oferta stanowi integralną część umowy, ponieważ określa metodykę, sposób zbierania danych oraz analizy wyników. Sama umowa szczegółowo określa między innymi wszystkie warunki współpracy, zakres obowiązków obu stron, terminy dostarczenia raportów oraz ostateczne ceny. Umowa jest spisywana dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wszystkich warunków przedstawionych w ofercie. Natomiast sama oferta nie jest zobowiązująca.

 

Informacje potrzebne do przedstawienia oferty

Aby przedstawić ofertę, przydatne są następujące informacje:

 • Wielkość badanej populacji – ile pracowników ma być objętych badaniem.
 • Dostępność służbowych adresów e-mail lub platformy komunikacji dla pracowników – czy taka istnieje, ile pracowników ma do niej dostęp.
 • Odsetek pracowników posługujących się językiem polskim oraz rozproszenie lokalizacyjne pracowników.
 • Posiadanie własnego kwestionariusza czy potrzeba jego stworzenia.

 

- Oferta jest kompleksowym opisem realizacji przyszłego badania. Nasi badacze biorąc pod uwagę specyfikę badanego podmiotu, rekomendują w niej odpowiedni zestaw technik, opisują przyszły proces realizacji badania, wskazują jak analizowane będą wyniki badania oraz wyceniają projekt. Kompleksowa oferta to zwykle kilkunastostronicowa prezentacja, która pozwala Zamawiającemu dobrze zorientować się naukowym podejściu do realizacji badań pracowników - wskazuje Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Podsumowanie

Indywidualnie przygotowana oferta, dostosowana do specyficznych potrzeb każdego klienta, zapewnia, że proces badania satysfakcji pracowników będzie skuteczny i dostarczy cennych informacji zwrotnych, a współpraca z doświadczoną firmą badawczą gwarantuje profesjonalne podejście i rzetelne wyniki. Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem takiego badania w swojej firmie, skontaktuj się z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat poprzez wiadomość na adres biuro@biostat.com.pl lub bsp@biostat.com.pl, aby otrzymać bezpłatną i niezobowiązującą ofertę badania.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są kryteria wyboru odpowiedniej metody zbierania danych?

Kryteria obejmują dostępność technologii, liczebność i lokalizację pracowników, preferencje klienta oraz budżet.

Czy możliwe jest dostosowanie harmonogramu badania do specyficznych potrzeb firmy?

Tak, harmonogram może być dostosowany do kalendarza firmowego, aby zapewnić minimalne zakłócenia w pracy.

Czy możliwe jest uwzględnienie benchmarkingu w ofercie?

Tak, możemy uwzględnić benchmarki branżowe, aby porównać wyniki badania z wynikami innych firm w tej samej branży.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań