Współpraca z NSZZ Solidarność - ryzyko psychospołeczne w miejscu pracy

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
22 lipca 2013 aktualizacja: 09 stycznia 2024

Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o uczestnictwie naszego Zespołu w badaniu ewaluacyjnym produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ewaluowany projekt realizowany jest przez NSZZ Solidarność w partnerstwie z Zakładem Psychologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

 

W ramach prowadzonego badania ocenione zostanie innowacyjne rozwiązanie pozwalające zbierać dane na temat niekorzystnych zjawisk, takich jak dyskryminacja, mobbing oraz inne czynniki prowadzące do występowania stresu wśród pracowników na poziomie ogólnokrajowym oraz na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw. Gruntownej analizie poddane zostaną również raporty z badań, opracowane dla 15 branż najbardziej narażonych na występowanie ryzyk psychospołecznych w miejscu pracy.

 

Zobacz także: Studia przypadków i wybrane realizacje badań

 

Innowacyjność ewaluowanego projektu opiera się również o wykorzystywanie nowatorskiego panelu badawczego, którego funkcjonalność pozwala automatycznie tworzyć raporty z wyników badania zawierające zarówno elementy graficzno-tabelaryczne jak i opisowe. Dzięki zastosowaniu metod statystycznych i elastycznego mechanizmu definiowania fragmentów raportu, twórca lub uczestnik badania, może zapoznać się z wynikami i wnioskami szczególnie dla niego istotnymi. System ten powstaje w oparciu o platformę eCRF.bizTM wykorzystywaną również przez nasz Zespół.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z Biostat?

Biostat jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw uzyskało tytuł Centrum Badawczo-Rozowojowego, dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się m.in. badaniami pracowników, badaniami rynku, badaniami marki. Wieloletnie doświadczenie ekspertów zapewnia wysoki poziom realizowanych badań.

Gdzie można zamówić badanie?

Zapytania dotyczące badań pracowników prosimy o kierowanie na adres bsp@biostat.com.pl.

Jak często przeprowadzać badania pracowników?

Częstotliwość przeprowadzania badań pracowników może się różnić w zależności od potrzeb i możliwości organizacji. Zazwyczaj badania są przeprowadzane rocznie lub półrocznie, aby monitorować zmiany i ewolucję opinii pracowników.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań