Zalety badania organizacji metodą analizy sieci społecznych (SNA)

Metody i techniki w badaniach pracowników
10 maja 2024 aktualizacja: 13 maja 2024
angle Najważniejsze zalety metody i wskazania do zastosowania SNA

Analiza SNA (Social Network Analysis) to metoda badawcza, która koncentruje się na analizie relacji, czyli analizie sieci społecznej. SNA jest wykorzystywane do badania zbiorowości poprzez sprawdzanie relacji zachodzących pomiędzy jej jednostkami. Łączy w sobie elementy statystyki, socjologii i psychologii społecznej.

 

Analiza sieciowa to odkrywanie relacji między jednostkami i ocena wpływu tych relacji na zachowanie jednostek. Skupia się nie na samych jednostkach, a na ich wzajemnych powiązaniach. U podstaw leży założenie, że to miejsce w strukturze (czyli w sieci) determinuje zachowanie jednostek. W kontekście organizacji, SNA może być wykorzystane do badania procesów przepływu informacji, wiedzy czy dyfuzji innowacji. Pozwala na odtworzenie i wielowymiarową analizę dynamicznej sieci powiązań społecznych, która ma kluczowe znaczenie dla wspomnianych procesów w przedsiębiorstwie.

 

Analiza sieci społecznych (SNA) ma wiele praktycznych zastosowań w organizacjach. Jej wynik może posłużyć podczas optymalizacji procesów integracji po przejęciach przedsiębiorstw. W tym wymiarze SNA może pomóc w identyfikacji kluczowych osób dla budowania relacji współpracy, koordynacji pracy oraz transferu wiedzy. Może to być szczególnie przydatne podczas konstruowania nowej architektury organizacji po przejęciu oraz efektywności prowadzenia integracji potransakcyjnej.

 

Innym zastosowaniem jest identyfikacja nieformalnych grup pracowników. SNA umożliwia identyfikowanie nieformalnych grup pracowników, którzy szczególnie blisko ze sobą współpracują czy komunikują się, dysponując określonym zasobem wiedzy, bądź uczestnicząc w tym samym procesie, np. zarządzania projektem.

 

Zobacz także: Metody i techniki w badaniach pracowników

 

Jeżeli w organizacji występują problemy komunikacyjne, wówczas rzetelnie przeprowadzona analiza SNA pozwala na wskazanie technik zachęcania jednostki do wyrażania wiedzy, transmitowania jej w organizacji oraz nadawania jej formalnych reguł zrozumiałych dla pracowników.

 

Najważniejsze zalety metody i wskazania do zastosowania SNA

Stosowanie analizy sieci społecznych (SNA) w organizacji ma wiele zalet, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia dynamiki wewnętrznej i poprawy efektywności działania. Oto kilka powodów, dla których warto wykorzystywać SNA:

 

  1. Zrozumienie struktur komunikacyjnych: SNA pomaga zidentyfikować, jak komunikacja przepływa w organizacji, co pozwala na optymalizację procesów komunikacyjnych i eliminację ewentualnych przeszkód.
  2. Identyfikacja kluczowych osób: Analiza może wykazać, kogo zalicza się do liderów opinii, kto ma największy wpływ na innych pracowników oraz kto pełni rolę łącznika między różnymi grupami.
  3. Optymalizacja pracy zespołowej: Poprzez analizę relacji między pracownikami, SNA pozwala na lepsze zrozumienie dynamiki zespołowej i może pomóc w tworzeniu bardziej spójnych i efektywnych zespołów.
  4. Wykrywanie izolacji i marginalizacji: SNA może pomóc w identyfikacji pracowników, którzy są izolowani od reszty zespołu, co może być sygnałem potrzeby wsparcia lub interwencji.
  5. Rozwój kultury organizacyjnej: Analiza sieci społecznych może ujawnić wzorce współpracy i wsparcia, które są kluczowe dla budowania pozytywnej kultury organizacyjnej.
  6. Zarządzanie zmianą: SNA jest przydatna podczas wprowadzania zmian w organizacji, ponieważ pozwala na zrozumienie, jak zmiany mogą wpłynąć na istniejące sieci i jak najlepiej zarządzać tym procesem.
  7. Innowacyjność i kreatywność: Sieci społeczne często są źródłem nowych pomysłów i innowacji. Zrozumienie tych sieci może pomóc w promowaniu kreatywności i innowacyjności w organizacji.
  8. Zarządzanie wiedzą: SNA może ułatwić identyfikację, kto posiada kluczową wiedzę i umiejętności, co jest ważne dla zarządzania wiedzą i planowania sukcesji.

 

- Analiza sieci społecznych (SNA) to interdyscyplinarna metoda badawcza, która skupia się na analizie relacji między jednostkami w sieci społecznej. Jest dedykowana organizacjom, w których występują problemy komunikacyjne. Jej celem ostatecznym jest wypracowanie właściwych metod współpracy pracownikow i zachęcenie jednostek do dzielenia się wiedzą - zauważa Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Stosowanie SNA wymaga jednak odpowiednich narzędzi i umiejętności analitycznych, a także zrozumienia, że wyniki analizy powinny być wykorzystywane etycznie i z poszanowaniem prywatności pracowników. Najlepsze rezultaty daje badanie prowadzone przez wyspecjalizowaną agencję badawczą i gwarantujące pracownikom poufność opinii.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak SNA pomaga w optymalizacji procesów integracji po przejęciach przedsiębiorstw?

SNA może pomóc w identyfikacji kluczowych osób dla budowania relacji współpracy, koordynacji pracy oraz transferu wiedzy. Może to być szczególnie przydatne podczas konstruowania nowej architektury organizacji.

Ile trwa badanie metodą SNA?

Czas trwania badania zależny jest przede wszystkim od wielkości organizacji i jej rozproszenia terytorialnego. Kompleksowe badanie zajmuje najczęściej od 8 do 12 tygodni.

Ile kosztuje badanie metodą SNA?

Cenę determinuje przede wszystkim liczba pracowników poddanych badaniu oraz sposób prowadzenia badania, przy czym najefektywniejsze kosztowo jest badanie prowadzone online. Analizy SNA niewielkich organizacji to koszt kilku tysięcy złotych. W dużo większych podmiotach badanie może kosztować kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań