Badaniasatysfakcji pacjentów

Badania satysfakcji pacjentów odgrywają istotną rolę w pomiarze jakości obsługi placówek medycznych - pozwalają doskonaliść opiekę, jaką placówki te sprawują nad chorymi. Stąd też, znalazły one szczególne miejsce w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. 

Prowadzenie badań satysfakcji wśród pacjentów, w tym również na kilka tygodni po opuszczeniu placówki, wyraźnie zwiększa szanse ośrodków medycznych na otrzymanie akredytacji uprawniajacej je do obniżenia sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego o 10%.

W celu otrzymania maksymalnej liczby punktów, niezbędne jest prowadzenie cyklicznych badań (raz w roku), których zakres jest zgodny ze standardami akredytacyjnymi, a wyniki których są wdrażane w celu poprawy jakości świadczonych usług. Co istotne, badania powinny być realizowane przez zewnętrzny podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie.

Mając to na uwadze, oferujemy kompleksową realizację badań satysfakcji pacjentów opierających się na pomiarach telefonicznych, lub mieszanych (badanie papierowe lub wspomagane komputerowo dla obecnych pacjentów oraz telefoniczne dla pacjentów wypisanych).

Prowadzone przez nas pomiary są zgodne ze standardami określonymi przez Ministra Zdrowia, a także mogą zostać rozszerzone o zbadanie dodatkowych elementów podlegających ocenie w ramach akredytacji co znacząco zwiększy szanse na uzyskanie certyfikatu.

Nasze badania realizujemy przy wykorzystaniu autorskej platformy badawczej, która zapewnia kompleksowe wsparcie dla wszystkich typów badań i umożliwia ścisłą kontrolę nad całością pomiaru.
 
Więcej informacji o naszej platformie znajdą Państwo na dedykowanej stronie:
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy mogę zrealizować badanie satysfakcji pacjentów?

Tak, realizujemy szereg badań dotyczących np. badań rynku, badań marketingowych, badań marki, badań opinii. Jeśli chcesz zrealizować badanie satysfkacji pacjentów napisz na biuro@biostat.com.pl

Co mogę zyskać przeprowadzając badanie satysfakcji pacjentów?

Badanie satysfakcji pacjentów może pomóc w uzyskaniu akredytacji uprawniającego do uzyskania obniżenia sumy ubezpieczenia o 10% za łóżko szpitalne. Prowadzone przez nas badanie jest zgodne z obowiązującymi standardami ustalonymi przez ministra zdrowia. 

Opinia pacjentów krokiem do rozwoju placówki

Dbając o wysoki poziom świadczonych usług także w dziedzinie medycyny warto przeprowadzać badania...

Dowiedz się więcej
Metody badawcze w badaniu zadowolenia pacjentów

Mówiąc o satysfakcji należy odróżnić ją od lojalności, która jest stanem względnie trwałym, gdzie...

Dowiedz się więcej
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań