Badaniesatysfakcji konsumentów

Satysfakcja konsumentów ma bezpośrednie przełożenie na sukces organizacji, raz zrażeni do oferowanych produktów czy usług klienci są trudni do odzyskania, gdyż niechętnie wracają do podmiotów, które zawiodły ich oczekiwania. W celu zapobieżenia tego typu sytuacjom, warto stale monitorować poziom satysfakcji konsumentów.

Realizowane cyklicznie badania opinii konsumenckiej pozwalają dokonywać stałych pomiarów wskaźników satysfakcji klientów, a co za tym idzie śledzić dynamikę zmian w poszczególnych obszarach prowadzonej działalności. Informacje pozyskane w toku badania satysfakcji konsumentów pozwalają nie tylko na wskazanie obszarów wymagających poprawy, ale także na konkretne rozwiązania sugerowane bezpośrednio przez konsumentów.

Satysfakcja jest zasadniczo badania we wszystkich obszarach styczności konsumentów z organizacją zlecającą oraz oferowanymi przez nią produktami czy usługami. Tak szeroki zakres pozwala na pozyskanie pełnego obrazu badanej organizacji oraz poszczególnych elementów składających się na sposób jej funkcjonowania.

Badanie satysfakcji jest pomiarem kilkuetapowym, pierwszy z nich składa się zawsze z badania diagnostycznego o charakterze jakościowym, które jest przeprowadzane na próbie użytkowników danego produktu, usługi lub kategorii produktów i usług.

W następnej kolejności realizowane jest docelowe badanie ilościowe, prowadzone przy użyciu narzędzia skonstruowanego na podstawie wyników badania diagnostycznego. W trakcie badania satysfakcji konsumentów wykorzystywane są elementy metodologii SERVQAL.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań