Badaniasatysfakcji klientów

badania rynku, badanie opinii
Badanie satysfakcji pracowników to często praktykowany sposób na poznanie nastrojów, motywacji i satysfakcji z pracy, jakie przejawiają zatrudnieni. W tym celu, pomiar ten na ogół kierunkuje się na ocenę organizacji pracy i jej bezpieczeństwa w badanej firmie, stopnia integracji społeczności pracowniczej oraz poziomu relacji interpersonalnych, mechanizmów komunikacji i przepływu informacji, a także - postrzegania polityki kadrowej czy wizerunku firmy. Aspekty te kształtuję satysfakcję i zaangażowanie pracowników czyli czynniki, które mają przełożenie na jakość wykonywanych obowiązków i świadczonej obsługi - to zaś ma bezpośrednie przełożenie na zadowolenie klientów.

Cenne wskazówki w zakresie jakości obsługi i dochowania w tym obszarze przyjętych standardów niesie ze sobą ponadto badanie typu Mystery Shopping, czyli anonimowe audyty tzw. Tajemniczych Klientów, kontrolujących proces obsługi oraz przygotowanie placówki. Uzyskane tą drogą uwagi pozwalają doskonalić pracę personelu i podnosić jej standardy oraz dostosowywać do wymogów konsumenckich.
 

Badania satysfakcji klientów

Poprawa warunków pracy i zadowolenia pracowników winno przenieść się na jakość obowiązków, jakie na co dzień wykonują. Informacją zwrotną z efektów tych działań stanowić może badanie satysfakcji klientów.

Mierząc stopień satysfakcji weryfikujemy zadowolenie klienta z dokonanej transakcji - poziom zadowolenia pozwala wnioskować o dostępnej ofercie produktów/usług (jej kompleksowości/jakości), sposobnie obsługi, przygotowaniu badanej placówki czy chęci do ponownego sięgnięcia po produkty i usługi danej marki. Ostatni aspekt jest istotnym m.in. z punktu widzenia lojalności klientów, ich skłonności do polecania oraz czynników lojalność tę warunkującą - wszystko to zwykło się ujmować w strategiach działań marketingowych, by skutecznie umacniać swoje rynkowe pozycje.
 

Badanie satysfakcji klientów przy użyciu aplikacji do ankietyzacji

Ponieważ zadowolenie z świadczonych usług może zmieniać się w czasie, badanie satysfakcji klientów warto prowadzić w sposób cykliczny i tak, by móc porównywać osiągane wyniki i wskazania. Nieoceniona pomoc w tym zakresie stanowi odpowiednie oprogramowanie do ankietyzacji, zapewniające szablonowość kwestionariuszy i ciągłość monitoringu wszystkich wybranych obszarów badawczych, w tym - tych ujętych w ramach pomiaru zadowolenia klientów.

 

Zamiast podsumowania

Tak badania satysfakcji klientów, jak badanie satysfakcji pracowników i badanie Tajemniczy Klient sprzyjają pozyskaniu wytycznych, co do budowania wartościowych i pożądanych przez klientów produktów/usług - pozwala to maksymalizować satysfakcję klienta i jego lojalność oraz budować przewagi konkurencyjne na rynku. Znaczenie badań tego typu sprawia, że każda w swojej ofercie szczególną pozycję zajmuje, prócz badania satysfakcji i motywacji pracowniczej, pomiar opinii, satysfakcji i lojalności konsumenckiej oraz badanie jakości i standardów obsługi.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Ile czasu trwa przeprowadzenie badania satysfakcji klientów?

Czas trwania przeprowadzenia badania jest zależny od wielu czynników takich jak wielkość próby badawczej czy dokładna specyfikacja badania. Przewidywany czas realizacji uzyskasz pisząc do nas jaki rodzaj badania chcesz wykonać na bsp@biostat.com.pl

Czy warto cyklicznie przeprowadzać badania satysfakcji klientów?

Tak, dzięki cyklicznym pomiarą satysfakacji klientów można uzyskać dodatkowe informacje wynikacące z porównania zebranych danych w okresie. Alternatywą jest też przeprowadzanie badania satysfkacji w formie ciągłej lub w sytuacjach wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwie.

Jak przeprowadzić badanie satysfakcji klienta bez bazy danych?

Badnaia satysfakcji klienta często wysyła się na telefon bądź mail. Jeśli nie posiadasz jednak takiej bazy warto zastanowić się nad kioskami w punktach sprzedaży/obsługi bądź kodach QR przenoszących do ankiety.

W jaki sposób badania satysfakcji klientów mogą wpłynąć na rozwój nowych produktów lub usług?

Badania pozwalają poznać potrzeby klientów i projektować ofertę, która lepiej odpowiada ich oczekiwaniom.

W jaki sposób analiza satysfakcji klientów może wpłynąć na poprawę obsługi klienta?

Analiza pozwala na identyfikację obszarów do poprawy, zwiększenie zadowolenia klientów i budowanie pozytywnego doświadczenia.

Czy analiza satysfakcji klientów jest jednorazowym procesem?

Nie, analiza jest procesem ciągłym, pozwalającym monitorować zadowolenie klientów, dostosowywać działania i utrzymywać konkurencyjność

Po co nam opinia klienta?

Rozumiejąc zachowania konsumenckie można w efektywny sposób dobierać odpowiednie strategie...

Dowiedz się więcej
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań