Poco nam opinia klienta?

badania rynku, badanie opinii
Rozumiejąc zachowania konsumenckie można w efektywny sposób dobierać odpowiednie strategie rozwojowe. Pozwala to nie tylko na wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów, ale przede wszystkim pozwala na skuteczne poruszanie się w obrębie rynku. Badania opinii klienta umożliwiają rozpoznawanie potrzeb i motywacji, a tym samym jest źródłem  informacji, które można wykorzystać w procesie decyzyjnym, zarządzania produktami/usługami oraz we wszystkich obszarach, w których głos klienta ma znaczenie.
 

Zrozumieć znaczenie klienta

Z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych można pozyskać informacje na temat:
 
  • czynników budujących satysfakcję klienta;
  • bodźców, które wpływają na pozytywne reakcje konsumentów;
  • zdarzeń oddziałujących na wzrost zaufania odbiorców rynku.
Badania powinny być przeprowadzane regularnie ze względu na zmiany zachodzące na rynku, a więc także w odniesieniu do potrzeb konsumentów. Dzięki realizacji badań opinii klienta istnieje możliwość utrzymania dobrych relacji z klientem, czego przesłanką będzie wsłuchanie się w głos bezpośrednich odbiorców produktów/usług.
 

Opinia pozwala prognozować

Przeprowadzając różnorakie procesy badawcze należy pamiętać, iż cel powinien odpowiadać aktualnej sytuacji i wyrażać rzeczywiste potrzeby. Zapoznając się z opiniami konsumentów można podejmować trafne decyzje odnośnie:

  • kampanii reklamowych;

  • wprowadzania nowych produktów;

  • stosowania ulepszeń.
W związku z dynamicznie zachodzącymi zmianami przeprowadzone badania pozwalają na prognozowanie zdarzeń, a tym samym na dostosowywanie prowadzonych działań do zachodzących przemian.
 

Relacje z klientem są bardzo ważne

Co więcej badania opinii klienta mogą posłużyć jako środek do umocnienia swojej pozycji względem konkurencji bądź jedynie jej weryfikacji. Dzięki pozyskanym danym można:

  • lepiej dostosowywać swoją ofertę;

  • odpowiadać na konkretne potrzeby klientów;

  • zrozumieć wybory konsumentów.
Każdy z tych efektów badania pozwala na zaplanowanie tak swoich działań, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku poprzez skuteczniejszą komunikację z klientami.
 

Zaplanuj rozwój z klientem

Przeprowadzane procesy badawcze mają nie tylko powiedzieć jak jest, ale także wskazać możliwości dalszego rozwoju. Projekty zorientowane na badaniach opinii klienta pozwalają na czerpanie wiedzy w oparciu o konkretne preferencje konsumentów. Tym samym nowe działania pozwalają na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań pożądanych przez klietów.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym polega analiza zadowolenia klientów?

Analiza zadowolenia klientów to procedura gromadzenia danych od klientów w celu oceny stopnia ich zadowolenia z towarów, usług lub interakcji związanych z daną marką lub przedsiębiorstwem.

Dlaczego analiza zadowolenia klientów ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw?

Badanie zadowolenia klientów umożliwia firmom uzyskanie wglądu w sposób, w jaki ich artykuły lub usługi są postrzegane przez klientów, wykrywanie obszarów wymagających ulepszenia, tworzenie więzi z klientami, zwiększanie retencji oraz podnoszenie ogólnego wizerunku firmy.

Jakie metody są powszechnie stosowane do analizy zadowolenia klientów?

BioStat® korzysta z różnych technik, takich jak kwestionariusze internetowe, rozmowy telefoniczne, grupy fokusowe, monitorowanie zachowań klientów, analiza opinii i komentarzy w mediach społecznościowych oraz analiza kluczowych wskaźników (KPI) związanych z obsługą klienta.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań