Metodybadawcze w badaniu zadowolenia pacjentów

badanie opinii
Mówiąc o satysfakcji należy odróżnić ją od lojalności, która jest stanem względnie trwałym, gdzie osoba zdolna jest zaświadczyć swoim imieniem o wysokiej jakości danego produktu bądź usługi. Badania satysfakcji pacjentów dowodzą, iż zadowolenie może ulegać w czasie i zależy od bardzo wielu składników, dlatego ważne jest, aby w regularny sposób przeprowadzać wspomniane procesy badawcze.
 

Kilka zasad dobrego badania

W obrębie badań skupiających się na zadowoleniu pacjentów odnieść można się do różnorakich zagadnień. Ważne jest, aby powtarzając badanie przywoływać te same lub bardzo zbliżone do siebie kategorie. Pozwoli to na:
 • obserwacje zmian zachodzących w danej kwestii;
 • wprowadzenie potrzebnych zmian;
 • wyznaczenie kwestii najważniejszych dla pacjentów.
Przeprowadzając badanie satysfakcji pacjentów należy w odpowiedni sposób dobrać grupę badanych oraz wybrać narzędzie, które pozwoli na pozyskanych danych w najmniej uciążliwy dla pacjentów sposób.
 

Jak dobrać metodę badawczą?

Odwołując się grupy, którą są pacjenci należy w szczególny sposób przemyśleć, jakie narzędzie badawcze zostanie wykorzystane w badaniu. Metoda badawcza oprócz tego, iż nie powinna  być uciążliwą dla pacjentów to ponadto powinna:
 • odpowiadać im umiejętnością;
 • zapewnić im anonimowość i poufność;
 • zadbać o komfort ankietowanych;
 • być dostosowana do zdrowia danego pacjenta.
Same pytania w ankiecie powinny być przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały. Co więcej powinny one odpowiadać wiedzy, którą mogą posiadać pacjenci, a więc lepiej nie stosować terminów medycznych, które dla większości pacjentów mogą być niezrozumiałe.
 

Ankietyzacja jako metoda badawcza

Najpopularniejszą metodą badawczą są wywiady przeprowadzane za pomocą ankiety. Ankietyzacja może przebiegać z uwzględnieniem:

 • kontaktu bezpośredniego (PAPI);

 • kontaktu telefonicznego (CATI);

 • wykorzystania urządzeń mobilnych (CAPI);

 • drogi online (CAWI).
Każda z tych metod ma swój pozytywny wpływ na przebieg badania satysfakcji pacjentów. Dzięki zastosowaniu ankietyzacji można uzyskać informacje o charakterze ilościowym, a więc ujmującym badane zagadnienie od strony liczbowej.
 

Metody, które się uzupełniają

Chcąc uzyskać informacje o charakterze jakościowym (wskazującym przyczyny danej sytuacji) należy zwrócić uwagę na takie metody jak indywidualne wywiady pogłębione czy zogniskowane wywiady grupowe. W toku przeprowadzania badań satysfakcji pacjentów zaleca się korzystanie zarówno z metod dającym informacje o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego przeprowadza się badania satysfakcji pacjenta?

Badania satysfakcji pacjenta są prowadzone w celu zbierania opinii i informacji od pacjentów na temat jakości świadczonych usług medycznych. Pomagają ocenić poziom zadowolenia pacjentów, identyfikować obszary wymagające poprawy oraz dostosować opiekę medyczną do ich potrzeb.

Jakie są metody zbierania danych w badaniach satysfakcji pacjenta?

Metody zbierania danych w badaniach satysfakcji pacjenta mogą obejmować ankiety pisemne lub online, wywiady telefoniczne, fokusowe grupy dyskusyjne oraz analizę opinii i komentarzy pacjentów w mediach społecznościowych. Te techniki pomagają uzyskać różnorodne perspektywy i opinie pacjentów.

Jakie korzyści wynikają z analizy wyników badań satysfakcji pacjenta?

Analiza wyników badań satysfakcji pacjenta umożliwia placówkom medycznym lepsze zrozumienie oczekiwań pacjentów oraz dostosowanie usług do ich potrzeb. Dzięki temu można podnosić jakość opieki medycznej, zwiększać lojalność pacjentów, poprawiać reputację placówki oraz tworzyć strategie doskonalenia opieki zdrowotnej.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań