Badania satysfakcji i zaangażowania wśród pracowników zagranicznych

Wyzwania i etyka w badaniach pracowników
30 listopada 2022
angle Jak przeprowadzić badania pracowników, gdy część z nich nie zna języka polskiego? angle Narzędzia służące do realizacji badań angle Zaproszenie pracowników do udziału w badaniu

Obcokrajowcy w wielu zakładach pracy stanowią coraz większy odsetek pracowników. Jeszcze do czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku w Polsce pracę znajdowało wielu Ukraińców. Niektóre z szacunków mówiły, że było ich nawet około 2 milionów. Wraz z napływem uchodźców uciekających przed wojną liczba zagranicznych pracowników mogła ulec dalszemu zwiększeniu. Niektóre z tych osób, żyjąc przez dłuższy czas w Polsce, z czasem zaczęły szukać pracy. Warto jednak pamiętać, iż zagraniczni pracownicy mogą oczekiwać szczególnego wsparcia ze strony pracodawcy (np. w zakresie kursów językowych itd.). Aby dobrze rozpoznać, jakie są potrzeby pracowników będących obcokrajowcami warto przeprowadzić badania satysfakcji i zaangażowania pracowników.

 

Jak przeprowadzić badania pracowników, gdy część z nich nie zna języka polskiego?

Zlecając badania satysfakcji i zaangażowania pracowników możemy skierować badanie do wszystkich osób pracujących w danym zakładzie pracy lub do poszczególnych grup (np. tylko do obcokrajowców). Niezależnie od tego, czy ankietyzacją objęci zostaną tylko pracownicy będący obcokrajowcami, czy też mieszana grupa pracowników polskich i tych z zagranicy, realizacja takich badań jest możliwa i stosunkowo prosta. Narzędziem badawczym stosowanym w takich przypadkach jest elektroniczny kwestionariusz ankiety, w którym istnieje możliwość zamiany języka np. na angielski bądź ukraiński. Pracownicy z Ukrainy, bądź innych krajów, którzy nie czują się jeszcze zbyt pewnie w posługiwaniu się językiem polskim, mogą więc zmienić język, w którym wyświetlane są pytania i w ten sposób wziąć udział w badaniu. W ten sposób w jednym badaniu mogą wziąć udział zarówno pracownicy polskiego pochodzenia, jak również obcokrajowcy. Warto też zaznaczyć, iż zdecydowana większość pytań w badaniach satysfakcji pracowników ma charakter zamknięty. Badani mają ocenić poszczególne aspekty swojej pracy posługując się 6 stopniową skalą Likerta. Pytania otwarte, w których pracownicy sami wpisują odpowiedź stanowią zdecydowaną mniejszość – jeśli występują, to jest ich co najwyżej kilka. Tłumaczenie odpowiedzi na język polski nie zajmuje zatem zbyt wiele czasu i nie generuje nadmiernych kosztów.

 

W przypadku badań kierowanych do ogółu pracowników, istnieje możliwość, by pracownicy pochodzący z innych krajów odpowiadali na dodatkowe pytania, których nie zawiera kwestionariusz wypełniany przez polskich pracowników. W takim bloku pytań skierowanych do obcokrajowców można zadać pytania np. dotyczące ich potrzeb szkoleniowych, mieszkaniowych itd.

 

Narzędzia służące do realizacji badań

W przypadku pracowników, którzy posiadają adres e-mail badania realizowane są przy pomocy metody CAWI. Oznacza to, iż na służbową pocztę elektroniczną danej osoby przychodzi wiadomość z zaproszeniem do udziału w badaniu oraz linkiem, który prowadzi do kwestionariusza ankiety. Przed przystąpieniem do badania dana osoba ma możliwość wyboru języka, w którym będą się jej ukazywać kolejne pytania. W przypadku osób, które takiej poczty nie posiadają (np. pracownicy produkcyjni, serwisowi itd.). narzędziem, które jest wykorzystywane jest kiosk ankietowy ustawiany na terenie zakładu. Pracownik może podejść do niego w wolnej chwili i rozpocząć wypełnianie ankiety, w pierwszym kroku wybierając jej język. Trzecim rozwiązaniem są plakaty oraz ulotki z kodem QR prowadzącym do kwestionariusza ankiety. Pracownicy skanują te kody za pomocą własnych telefonów komórkowych i w ten sposób przechodzą do strony internetowej z badaniem. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż pracownicy mogą przystąpić do badania w każdej chwili - np. skanując w domu otrzymaną w zakładzie pracy ulotkę z zaproszeniem do badania i kodem QR.

 

Zaproszenie pracowników do udziału w badaniu

Warto pamiętać, aby przed rozpoczęciem badań poinformować pracowników o zamiarze ich przeprowadzenia oraz szczegółach dotyczących tego, jak będzie ono wyglądało. W przypadku zakładów pracy, które zatrudniają obcokrajowców ważne jest, by informacja ta dotarła również do nich. Obcokrajowcy powinni wiedzieć kiedy to badanie będzie przeprowadzone, jak będzie ono wyglądać oraz, że udział w nim jest dobrowolny oraz anonimowy. Warto także komunikując taką informację dodać, że udział w badaniu może przyczynić się polepszenia warunków pracy. Poniżej znajduje się przykładowy komunikat zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim, który można np. zamieścić na plakatach, które będą informować pracowników o badaniu.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach satysfakcji pracowników!

Celem badań jest poznanie Waszej opinii o miejscu pracy, atmosferze jaka w nim panuje, relacjach z współpracownikami oraz oczekiwaniach, jakie macie względem nas - jako pracodawcy!

Badanie zostanie przeprowadzone w dniach 29-30 listopada przy pomocy kiosków ankietowych rozmieszczonych w pokoju 1010

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy!

 

 

Ми щиро запрошуємо вас взяти участь в опитуванні задоволеності працівників!

Мета дослідження – дізнатися вашу думку про робоче місце, атмосферу на ньому, стосунки з колегами та очікування, які ви маєте до нас – як до роботодавця!

Опитування проводитиметься 29-30 листопада за допомогою опитувальних кіосків, розташованих у кімнаті 1010

Участь у дослідженні є добровільною та анонімною!

 

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy mogę zrealizować badanie na pracownikach z zagranicy?

Tak, najlepiej jednak badania tego rodzaju przeprowadzać w języku ojczystym pracowników. Słownictwo używane w ankietach może przytłoczyć pracowników co skończy się losowym wypełnieniem ankiety lub porzuceniem jej.

Ile kosztuje przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników?

Koszt badanie satysfkajci pracowników jest zmienny i zależy od wielu czynników. Głównym z nich jest wybór sposobu przeprowadzania badania (realizacja własna, realizacja przez zespół badaczy).

Ile trwa badanie satysfakcji pracowników?

Czas trwania badania satysfakcji pracowników może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak wielkość organizacji, zakres pytań, metoda zbierania danych i preferencje wewnętrzne. Dlatego takie informacje są przekazywane podczas budowania badania.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań