Badaniaorganizacji

Realizowane przez Nas badania organizacji wspomagają procesy zarządzania przebiegających w ramach konstrukcji zespołów zadaniowych, jak również identyfikacji i niwelowaniu wpływu czynników destabilizujących funkcjonowanie organizacji np. ukrytych konfliktów oraz diagnozę poziomu funkcjonującej kultury organizacyjnej.
 

Realizujemy badania w zakresie:

  • Stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych
  • Struktury grup pracowniczych
  • Identyfikacji klik
  • Kultury organizacyjnej

Oferowane badania pozwalają na pozyskanie informacji związanych ze stosunkami interpersonalnymi panującymi wewnątrz organizacji, umożliwiają one określenie dróg obiegu informacji, struktur nieformalnych oraz ich siły oddziaływania na organizację, a także adekwatności obowiązującej kultury organizacyjnej do potrzeb i celów organizacji. Wszystkie te obszary mają duży wpływ na możliwość realizacji określonych celów, a ich poprawne funkcjonowanie przekłada się na sukces organizacji.

Badanie stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych

Stosunki interpersonalne oraz ich charakter, są integralną częścią rzeczywistości organizacyjnej....

Dowiedz się więcej
Badanie struktury grup pracowniczych

Struktura grup pracowniczych, nie jest zależna jedynie od formalnych wytycznych, bardzo dużą rolę...

Dowiedz się więcej
Badanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna ma znaczny wpływ na sposób funkcjonowania organizacji jako całości. Jej...

Dowiedz się więcej
Copyright @ 2018 - 2022 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań