Badaniaorganizacji

Badanie pracowników
Realizowane przez Nas badania organizacji wspomagają procesy zarządzania przebiegających w ramach konstrukcji zespołów zadaniowych, jak również identyfikacji i niwelowaniu wpływu czynników destabilizujących funkcjonowanie organizacji np. ukrytych konfliktów oraz diagnozę poziomu funkcjonującej kultury organizacyjnej.
 

Realizujemy badania w zakresie:

  • Stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych,
  • Struktury grup pracowniczych,
  • Identyfikacji klik,
  • Kultury organizacyjnej.

Oferowane badania pozwalają na pozyskanie informacji związanych ze stosunkami interpersonalnymi panującymi wewnątrz organizacji, umożliwiają one określenie dróg obiegu informacji, struktur nieformalnych oraz ich siły oddziaływania na organizację, a także adekwatności obowiązującej kultury organizacyjnej do potrzeb i celów organizacji. Wszystkie te obszary mają duży wpływ na możliwość realizacji określonych celów, a ich poprawne funkcjonowanie przekłada się na sukces organizacji.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki jest koszt przeprowadzenia badania organizacji?

Kosz badania zawsze ustalamy indywidualnie pod potrzeby i zamówienie klienta. Koszt badania zależy między innymi od charkaterystyki organizacji i specyfikacji badania jakie ma zostać przeprowadzone. Indywidualną wycenę badania uzyskasz pisząc na bsp@biostat.com.pl

Jakie badania można zamówić z zakresu badań organizacji?

Można zamówić badania z zakresu stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych, struktur grup pracowniczych, identyfikacji klik oraz kultury organizacyjnej. 

Dlaczego badania organizacji są istotne dla zarządzania?

Badania te pomagają identyfikować obszary do doskonalenia, dostosowywać strategie i struktury oraz tworzyć środowisko sprzyjające efektywnej pracy.

Jakie korzyści płyną z analizy organizacji dla kierownictwa?

Analiza organizacji umożliwia lepsze podejmowanie decyzji, doskonalenie procesów oraz tworzenie strategii dostosowanych do realiów.

W jaki sposób badania organizacji mogą wpłynąć na efektywne zarządzanie zmianą?

Analiza pozwala zrozumieć, jak zmiany wpłyną na różne obszary organizacji, co ułatwia planowanie i minimalizację oporu ze strony pracowników każdego szczebla.

Badanie stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych

Stosunki interpersonalne oraz ich charakter, są integralną częścią rzeczywistości organizacyjnej....

Dowiedz się więcej
Badanie struktury grup pracowniczych

Struktura grup pracowniczych, nie jest zależna jedynie od formalnych wytycznych, bardzo dużą rolę...

Dowiedz się więcej
Badanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna ma znaczny wpływ na sposób funkcjonowania organizacji jako całości. Jej...

Dowiedz się więcej
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań