Podejścieilościowe

Badanie pracowników
Ilościowe podejście do badania 360⁰ umożliwia uzyskanie standaryzowanych wyników, w postaci miar statystycznych oraz skal. Charakteryzuje się ono wykorzystaniem w badaniu uprzednio przygotowanego kwestionariusza ankiety, składającego się z serii pytań o charakterze zamkniętym, półotwartym lub otwartym, z przewagą pytań zamkniętych.

Badanie kwestionariuszowe jest realizowane indywidualne z wykorzystaniem autorskiego systemu eCRF.biz. Pozwala to na uzyskanie maksimum prywatności przez osoby oceniające pracownika będącego podmiotem badania.

Podejście ilościowe w badaniach 360⁰ jest sugerowane w przypadku objęcia badaniem dużej grupy pracowników. Ze względu na indywidualne wypełnianie kwestionariuszy poprzez łącze teleinformatyczne, badanie realizowane jest znacznie szybciej, jest to także opcja pozwalająca ograniczyć koszty badania.

Wykorzystywany kwestionariusz jest dostosowany do konkretnych potrzeb każdej organizacji, a jego ostateczny wygląd jest konsultowany z Zamawiającym.   
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania ilościowe?

W nomenklaturze badania dzielimy na ilościowe i jakościowe. Ilościowe polegają na przeankietowaniu wielu respondentów np. za pomocą ankiet online, ankiet telefonicznych. Badania jakościowe natomiast polegają często na rozmowie w formie wywaidów indywidualnych bądź burzy mózgów podczas spotkań fokusowych.

Ile trwa przeprowadzenia badania ilościowego?

Czas realizacji badania ilościowego zależy od kilku czynników takich jak liczba ankietownych czy sposób ankietyzacji. Aby uzyskać informacje o czasie realizacji swojego badania napisz do nas na bsp@biostat.com.pl lub zadzwoń +48 666 069 831.

Ile kosztuje badanie ilościowe?

Koszt badania ilościowego ustalamy indywidualnie na podstawie wielkości próby i jej charakterystyki. Napisz do nas bsp@biostat.com.pl lub zadzwoń +48 666 069 831.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań