Badanie satysfakcji pracowników Rova Systems

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
19 czerwca 2024
angle Zakres działań naszych działań angle Wysoki odsetek uczestnictwa angle Produkt końcowy

Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat realizowaliśmy szereg badań ankietowych. Jednym z nich było badanie satysfakcji pracowników Rova Systems. Ta działająca na polskim rynku firma specjalizuje się w zarządzaniu operacyjnym, utrzymaniem i serwisem farm fotowoltaicznych. Celem badania było zidentyfikowanie poziomu zadowolenia z różnych aspektów pracy w firmie, a także uzyskanie informacji zwrotnych, które mogłyby przyczynić się do poprawy warunków pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników.

 

Zakres działań naszych działań

Realizacja badania obejmowała kilka kluczowych etapów:

  • Opracowanie kwestionariusza: W toku konsultacji z Rova Systems, opracowaliśmy kwestionariusz badawczy, który zawierał zarówno pytania zamknięte, oceniane na skali punktowej, jak i pytania otwarte, pozwalające pracownikom na wyrażenie swoich opinii w bardziej szczegółowy sposób. Kwestionariusz ten został dostosowany do specyfiki firmy i oczekiwań zamawiającego.
  • Realizacja badania ankietowego: Badanie trwało od 11 do 25 kwietnia 2024 roku. Wszyscy pracownicy otrzymali wiadomości e-mail z zaproszeniem do wypełnienia ankiety. Aby zapewnić wysoką rzetelność wyników badania dostęp do ankiety został przez nas zabezpieczony mechanizmem kodów jednorazowych, generowanych przez pracowników na specjalnej stronie. W celu zapewnienia wysokiego wskaźnika responsywności, wysyłaliśmy również przypomnienia oraz informowaliśmy pracowników o celach i znaczeniu badania.
  • Opracowanie raportu: Po zakończeniu zbierania odpowiedzi, przystąpiliśmy do analizy zebranych danych. Raport końcowy został przygotowany w formie atrakcyjnej graficznie prezentacji multimedialnej. Dokument zawierał podsumowanie wyników badania, wnioski oraz rekomendacje dotyczące możliwych działań naprawczych i usprawnień w firmie.

 

Zobacz także: Studia przypadków i wybrane realizacje badań

 

Wysoki odsetek uczestnictwa

Dzięki starannie zaplanowanej komunikacji z pracownikami oraz zastosowaniu nowoczesnej techniki CAWI, udało się uzyskać bardzo wysoki odsetek uczestnictwa w badaniu. Zanotowana wartość wskaźnika response rate wyniosła bowiem 94,6%. Pracownicy aktywnie włączyli się w proces, co pozwoliło na zebranie reprezentatywnych danych i uzyskanie wartościowych informacji zwrotnych.

 

Produkt końcowy

Końcowym produktem naszego badania był szczegółowy raport z rekomendacjami, przedstawiony w formie multimedialnej prezentacji. Zawierał on zarówno wyniki ilościowe, jak i jakościowe, zebrane podczas badania. Rekomendacje, oparte na wynikach analizy, mają na celu wspieranie dalszego rozwoju firmy Rova Systems oraz poprawę satysfakcji i zaangażowania jej pracowników.

 

- Badanie satysfakcji pracowników Rova Systems przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat było niezwykle istotnym przedsięwzięciem, które pozwoliło na głęboką analizę zadowolenia pracowników z różnych aspektów pracy w firmie. Wysoki odsetek uczestnictwa (94,6%) świadczy o dużym zaangażowaniu pracowników oraz o skuteczności przyjętej metodologii badawczej. Wyniki badania dostarczyły cennych informacji, które mogą posłużyć do dalszego doskonalenia warunków pracy i zwiększenia motywacji pracowników - zauważa dr Michał Potracki - specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak zapewniliście anonimowość respondentów podczas badania?

Aby zapewnić anonimowość respondentów, zastosowaliśmy jednorazowe kody dostępu do ankiety, które pracownicy generowali na specjalnej stronie. Każdy kod mógł być użyty tylko raz, co zapobiegało powtórnym odpowiedziom i zapewniało, że wszystkie zgromadzone dane były anonimowe. Dzięki temu pracownicy mogli szczerze wyrazić swoje opinie bez obawy o identyfikację.

Jakie działania zostały podjęte, aby zwiększyć wskaźnik responsywności?

Aby zwiększyć wskaźnik responsywności, wysłaliśmy pracownikom przypomnienia e-mailowe oraz regularnie informowaliśmy ich o celach i znaczeniu badania. Podkreślaliśmy, jak ważny jest ich udział dla poprawy warunków pracy i ogólnej satysfakcji w firmie. Takie podejście pozwoliło osiągnąć bardzo wysoki wskaźnik odpowiedzi wynoszący 94,6%.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań