Badaniesatysfakcji w Instytucie Lotnictwa

Mieliśmy przyjemność współpracować z Instytutem Lotnictwa w zakresie badania satysfakcji pracowników i możliwości realizacji przez nich swoich ambicji naukowych.

 

Instytut Lotnictwa, to kolejna specjalistyczna organizacja, która zdecydowała się na podjęcie współpracy z nami w ramach działań skierowanych na podniesienie satysfakcji i zaangażowania swoich pracowników.

Na zlecenie Instytutu przeprowadziliśmy diagnozę stanu obecnego, w tym poruszone zostały kwestie możliwości realizacji przez pracowników ich ambicji naukowych.

 

Cały proces diagnostyczny był obsługiwany przez nasz system badawczy, a pomiar zrealizowano z zachowaniem pełnej anonimowości respondentów.

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy wielkość przedsiębiorstwa wpływa na badanie satysfakcji pracowników?

Badanie satysfkacji pracowników można przeprowadzać zarówno w małych przedsiebiorstwa jak i w dużych liczących kilkaset pracowników. Badajac duże jednostki często wprowadza się rozrónienie na działy bądź placówki a samo zbieranie wyników od większej liczby pracowników możne nieznacznei wydłużyć czas realizacji.

Jaki jest koszt przeprowadzenia badania satysfakcji pracownika?

Koszt każdego badania wyceniany jest indywidualnie, do wyceny i podania czasu realizacji niezbędnę są szczegóły takie jak zakres badania czy wielkość przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu bsp@biostat.com.pl

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań