Raport z badań satysfakcji pracowników – jak jest opracowywany?

Zrozumienie badań pracowników
25 lipca 2023 aktualizacja: 22 kwietnia 2024
angle Jak tworzymy raport z badań satysfakcji pracowników? angle Z czego składa się raport końcowy? angle Co zawiera nasz raport? angle Jakie są zalety otrzymania raportu z badań satysfakcji pracowników? angle Co składa się na koszt raportu z badania satysfakcji pracowników?

Jak tworzymy raport z badań satysfakcji pracowników?

Tworzymy raporty na podstawie samodzielnie przeprowadzonych badań, korzystając zarówno z ankiet papierowych, jak i internetowych oraz aplikacji. Poprzez rozmowę z Zamawiającym ustalamy cele badania, a następnie promujemy ankietę wśród pracowników. Po zebraniu danych, opracowujemy je zgodnie z ustaleniami i tworzymy raport zawierający rekomendacje dostosowane do potrzeb organizacji.

 

Celem raportu jest nie tylko identyfikacja słabych stron, które pracodawca powinien poprawić, ale również poznanie mocnych stron miejsca pracy, aby utrzymać jego przewagi.

 

Z czego składa się raport końcowy?

Raporty zazwyczaj są podzielone na trzy części:

  1. Charakterystyka badania oraz jego uczestników: zawiera informacje na temat celów badania, metodyki oraz zebranych danych, na temat uczestników badania i ich charakterystyki np. pod względem działu zatrudnienia, wieku, czy stażu pracy. To wprowadzenie do raportu, którego zadaniem jest poznanie kontekstu badania oraz jego zakresu.
  2. Wyniki badania: jest to prezentacja wyników dla analizowanych obszarów. Wyniki przedstawione są w sposób precyzyjny opatrzone licznymi wykresami oraz macierzami, ilustrującymi wyniki analiz dla ogółu lub wybranych grup pracowników.
  3. Podsumowanie i wnioski: ta część zawiera podsumowanie głównych, a także cząstkowych, wyników badania. Koncentruje się na najważniejszych obszarach do poprawy, mocnych stronach, które należy zachować oraz na sposobach poprawy satysfakcji pracowników.

 

Co zawiera nasz raport?

Nasze raporty szczegółowo opisują genezę oraz metodologię badania, aby były w pełni zrozumiałe przez każdej osoby bez doświadczenia badawczego. Uwzględniamy w badaniach zmienne charakteryzujące pracowników, jak wiek, płeć, staż, czy stanowisko pracy, co pozwala nam dokonać segmentacji pracowników i ich opinii. Następnie tworzymy zestawienia, porównując oceny oraz charakter badanej grupy. Każdy wynik jest opatrzony wyjaśnieniem oraz opisem pytania, co pozwala na lepszą interpretację wyników.

 

W raportach wyodrębniamy słabe oraz mocne strony przedsiębiorstwa. Wytyczamy grupy najmniej i najbardziej zadowolone z obecnego funkcjonowania organizacji. Analizujemy wyniki otwartych pytań oraz zamkniętych i wyróżniamy najczęściej pojawiające się problemy.

 

Dzięki przeprowadzonej ankiecie, nasze raporty dostarczają kompleksowej wiedzy o aktualnej satysfakcji pracowników, dostarczają także rekomendacji na przyszłość.

 

Zobacz także: Zrozumienie badań pracowników

 

Jakie są zalety otrzymania raportu z badań satysfakcji pracowników?

Raport z badań satysfakcji pracownika daje firmie możliwość zrozumienia potrzeb i oczekiwań swojego zespołu, co umożliwia podejmowanie konkretnych działań w celu poprawy atmosfery pracy, retencji pracowników i ogólnej efektywności organizacji.

 

Nasz raport powstaje dzięki starannej pracy doświadczonych analityków danych. Przeprowadzają oni rygorystyczną analizę, która obejmuje filtrację, sprawdzenie trafności oraz dokładności uzyskanych informacji. Dodatkowo, aktywnie wykrywają wszelkie zduplikowane lub wadliwe wpisy, aby zapewnić jakość otrzymanych materiałów.

 

Efektem zaangażowania naszych specjalistów jest przystępna i łatwa do zrozumienia analiza wyników, przygotowana z myślą o osobach o niewielkim doświadczeniu w obróbce i analizie danych. Raport jednak nie kończy się tylko na prezentacji faktów i liczb. Nasi analitycy wnioskują i formułują rekomendacje, które są jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Wnikliwie identyfikują obszary wymagające poprawy w firmie, a także wskazują i podkreślają jej mocne strony.

 

Dzięki tej kompleksowej analizie i profesjonalnemu podejściu, nasz raport nie tylko dostarcza wiedzy, ale również stanowi czytelny plan działania. Naszym celem jest zapewnienie wartościowych informacji, które wspierają podejmowanie trafnych decyzji zarówno dla naszej firmy, jak i naszych klientów.

 

- Głównym celem autorów raportu jest identyfikacja słabych i mocnych stron miejsca pracy. Raport zawiera charakterystykę badania, wyniki analiz oraz rekomendacje dostosowane do potrzeb organizacji. Dzięki starannej pracy analityków danych, raport dostarcza wartościowych informacji i stanowi czytelny plan działania dla firm - zauważa Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Co składa się na koszt raportu z badania satysfakcji pracowników?

Badanie satysfakcji pracowników może różnić się w zależności od wielu czynników. Przykładem tych czynników może być rozmiar organizacji, zakres badania, metody zbierania danych oraz liczba uczestników badania. Im bardziej skomplikowane są badania, tym wyższe będą koszty. Koszt opracowania raportu to na ogół kwota w granicach 1500-6000 złotych.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co zawiera raport z badań satysfakcji pracowników?

Raport składa się z charakterystyki badanej grupy, dogłębnej analizy wyników badania oraz podsumowania opatrzonego wnioskami i rekomendacjami, które mają na celu nakierowanie przedsiębiorstwa na poprawę swoich niedoskonałości i jednocześnie zachowanie swoich pozytywnych przymiotów.

Czy warto wykupić raport z badań satysfakcji pracowników?

Raport z badań satysfakcji pracowników zawiera odpowiedzi na pytania związane ściśle z badaną firmą i jest całkowicie oparty na wynikach analizy danych dostarczonych nam poprzez ankietę. Warto wykupić raport, aby otrzymać podpowiedzi i zalecenia względem obszarów do poprawy oraz po to by zobaczyć wygląd oraz atrakcyjność przedsiębiorstwa od strony pracowników. 

Ile przeciętnie kosztuje stworzenie raportu?

Przeciętny koszt stworzenia raportu przez analityka znajduje się w granicach od półtora do sześciu tysięcy złotych. Na cenę na wpływ obszerność zgromadzonego materiału oraz złożoność analiz. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat ceny usługi skontaktuj się z nami.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań