Jak zbudować metryczkę kwestionariusza w badaniu satysfakcji pracowników?

Zrozumienie badań pracowników
29 sierpnia 2023 aktualizacja: 26 kwietnia 2024
angle Rola i skład metryczki angle Zawartość metryczki: kluczowe aspekty angle Anonimowość i "odmowa odpowiedzi"

Badania satysfakcji pracowników stanowią nieoceniony element analizy efektywności organizacji oraz doskonalenia warunków pracy. W celu gromadzenia wartościowych informacji od pracowników, wykorzystuje się kwestionariusz ankiety, którego częścią jest często metryka.

 

Rola i skład metryczki

Przy tworzeniu metryczki istotne jest zaangażowanie Zamawiającego badanie. Wykonawca na ogół nie zna wewnętrznej struktury organizacji, z związku z czym wstępna wersja metryki jest proponowana przez Zamawiającego, a następnie jest ona konsultowana z Wykonawcą. Dzięki temu procesowi można dopasować pytania do konkretnych potrzeb organizacji, zachowując przy tym reguły wynikające z przyjętej metodologii.

 

Zobacz także: Zrozumienie badań pracowników

 

Zawartość metryczki: kluczowe aspekty

Metryczka powinna składać się z kilku pytań dotyczących cech różnicujących pracowników, np. płci, przedziału wiekowego, stażu pracy oraz działu/pionu, w którym pracownik jest zatrudniony. Minimalna liczba pytań metryki pomaga pracownikom zachować poczucie anonimowości, co jest kluczowym aspektem podczas badania satysfakcji. Informacje nt. płci pozwalają na analizę różnic poziomu satysfakcji między płciami, a dane dotyczące stażu pracy ułatwiają zrozumienie zmian w poziomie satysfakcji wraz z upływem czasu zatrudnienia. Poznanie działu lub pionu, w którym pracuje respondent, umożliwia analizę zróżnicowania opinii między różnymi częściami organizacji. Metryka w badaniu satysfakcji pracowników najczęściej znajduje się na końcu kwestionariusza.

 

- Nie istnieje jedna, uniwersalna metryka kwestionariusza. Zawsze dostosowujemy ją do struktury badanej organizacji. Podstawowa zasada jest taka, że im mniejsza organizacja, tym metryka powinna być krótsza. W dużych firmach, można ją zbudować z większej liczby pytań, nie wywołując u pracowników wrażenia, że ich anonimowość jest zagrożona - tłumaczy Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Anonimowość i "odmowa odpowiedzi"

Zapewnienie anonimowości jest kluczowe dla uzyskania wiarygodnych odpowiedzi. Anonimowość jest również ważna dla wysokiego poziomu uczestnictwa w badaniu. Pracownicy powinni czuć, że ich odpowiedzi są poufne i nie wpłyną negatywnie na ich pozycję w firmie. W przypadkach, gdy istnieje ryzyko identyfikacji pracownika poprzez kombinację odpowiedzi z metryczki, warto umożliwić pracownikom odmowę odpowiedzi na pytania metryki. W ten sposób pracownicy mogą uniknąć niekomfortowych sytuacji i zachować pełną anonimowość.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy można dostosować pytania w metryczce do konkretnych potrzeb organizacji?

Tak, proces tworzenia metryczki z udziałem zespołu Zamawiającego umożliwia dostosowanie pytań do specyficznych potrzeb organizacji. Nie narzucamy konkretnych pytań metryki.

 

W którym miejscu kwestionariusza powinno się umieścić metrykę?

Metrykę na ogół umieszcza się na końcu kwestionariusza, służącego do badania opinii pracowników.

Jak metryka przydaje się podczas analizy wyników badania?

Odpowiedzi na pytania metryki umożliwiają porównanie poziomu satysfakcji ze względu na wybrane cechy pracowników (np. wiek, staż pracy). To pozwala na identyfikację ewentualnych różnic w poziomie satysfakcji i na podejmowanie działań naprawczych dedykowanych konkretnym grupom pracowników.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań