Badania pracownicze w międzynarodowej korporacji – wszystko co chciał(a)byś wiedzieć o ich realizacji

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
10 czerwca 2024
angle Czy pracownicy, którzy nie posługują się językiem polskim mogą wziąć udział w badaniu? angle W jaki sposób można przeprowadzić badanie wśród pracowników pracujących w zagranicznej filii naszej korporacji? angle Czy pracownicy pracujący w różnych krajach wypełniają ten sam kwestionariusz ankiety? angle Jak wygląda raport z badań przeprowadzonych w międzynarodowej korporacji

Współczesne międzynarodowe organizacje stoją przed wyzwaniem efektywnego zarządzania swoimi zasobami ludzkimi. Jednym z kluczowych narzędzi w tym procesie są badania pracownicze, które pozwalają na zbieranie istotnych informacji na temat opinii, potrzeb i oczekiwań pracowników. Podejście do realizacji tych badań wymaga jednak wcześniejszego, odpowiedniego ich zaplanowania. W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat posiadamy doświadczenie w realizacji badań zarówno w polskich firmach, które zatrudniają zagranicznych pracowników, jak i w międzynarodowych korporacjach, które posiadają swoje filie rozsiane w wielu różnych krajach. W niniejszym materiale postaramy się odpowiedzieć na pytania, które często dostajemy od takich właśnie podmiotów, a które dotyczą możliwości realizacji badań ich pracowników. 

 

Czy pracownicy, którzy nie posługują się językiem polskim mogą wziąć udział w badaniu?

Jedno z pytań, które stosunkowo często otrzymujemy w ostatnim czasie dotyczy tego, czy badanie realizujemy tylko wśród pracowników, którzy posługują się językiem polskim, czy też wykonujemy je również wśród pracowników zagranicznych, którzy języka polskiego nie znają. Pytania te są do nas kierowane nie tylko przez międzynarodowe korporacje, lecz również przez wiele polskich firm, które działają w naszym kraju, lecz jednocześnie zatrudniają obcokrajowców – np. Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Litwinów itd. W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat odpowiedź na takie pytanie brzmi „tak” – realizujemy badania również wśród tych pracowników, którzy nie posługują się językiem polskim. Wszystkie komunikaty informujące pracowników o badaniu oraz narzędzie badawcze tłumaczymy bowiem na języki obce, którymi posługują się pracownicy. W przypadku tłumaczenia na języki takie jak angielski lub ukraiński takie tłumaczenia wykonujemy samodzielnie, natomiast w innych przypadkach korzystamy z usług współpracujących z nami tłumaczy. 

 

Zobacz także: Studia przypadków i wybrane realizacje badań

 

W jaki sposób można przeprowadzić badanie wśród pracowników pracujących w zagranicznej filii naszej korporacji?

W przypadku, gdy badanie ma być realizowane także wśród pracowników zagranicznych oddziałów korporacji, zazwyczaj stosuje się technikę CAWI. Warunkiem jej zastosowania jest jednak posiadanie przez pracowników zagranicznych filii służbowych adresów e-mail, których baza jest nam przekazana. Wówczas do każdego z pracowników trafia link do ankiety, którą wypełnia on samodzielnie w dogodnym dla siebie czasie. Jeśli nie wszyscy pracownicy posiadają służbowe adresy e-mail, alternatywnym sposobem realizacji badania może być zastosowanie plakatów z umieszczonym na nich kodem QR, który po zeskanowaniu przez pracownika prowadzi do elektronicznego kwestionariusza ankiety. Plakaty z takim kodem mogą zostać przez nas opracowane, wydrukowane, a następnie przekazane Zamawiającemu, by ten dokonał ich kolportażu pomiędzy poszczególnymi zagranicznymi oddziałami.

 

Czy pracownicy pracujący w różnych krajach wypełniają ten sam kwestionariusz ankiety?

Co do zasady, aby wyniki pracowników pracujących w różnych zagranicznych filiach mogły być porównywane ze sobą, powinni oni odpowiadać na te same pytania. Istnieje jednak możliwość, aby kwestionariusz ankiety zawierał zarówno część wspólną, jak i część przeznaczoną do dostosowania do lokalnych warunków w poszczególnych krajach. W części wspólnej znajdą się pytania dotyczące ogólnych aspektów pracy i organizacji, które mają być identyczne dla wszystkich pracowników niezależnie od ich lokalizacji. Pytania te mogą dotyczyć na przykład zaangażowania w pracę, relacji z przełożonymi, dostępności szkoleń. Równocześnie w części „lokalnej” mogą się pojawić pytania dotyczące np. oceny zmian wprowadzonych w danym oddziale, lokalnych zwyczajów pracy czy preferencji dotyczących formy komunikacji wewnętrznej. 

 

- W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat realizujemy badania satysfakcji pracowników dla różnych podmiotów, w tym także dla międzynarodowych korporacji. Aby umożliwić wszystkim pracownikom takich podmiotów wzięcie udziału w badaniu nasze materiały, w tym przede wszystkim zaproszenie do udziału w badaniu oraz kwestionariusz ankiety, tłumaczymy na języki, którymi posługują się pracownicy. Jeśli badanie prowadzone jest w wielu oddziałach mieszczących się w różnych krajach staramy się zaprojektować je tak, by wyniki można było ze sobą porównywać. Naszą praktyką w takich sytuacjach jest też przygotowywanie raportów cząstkowych mieszczących omówienie wyników dla każdego oddziału oraz raportu ogólnego, który opracowywany jest na podstawie całości uzyskanych wyników - komentuje dr Michał Potracki - specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Jak wygląda raport z badań przeprowadzonych w międzynarodowej korporacji

Realizując badania w kilku filiach międzynarodowej korporacji, możemy przygotować zarówno raport ogólny, jak i raporty szczegółowe dla każdego badanego przez nas oddziału. Raport ogólny w takim przypadku zostanie opracowany na podstawie całości uzyskanego materiału empirycznego zebranego we wszystkich lokalizacjach danej firmy, w której prowadzono ankietyzację. Zamawiający może w nim znaleźć np. ogólny wskaźnik poziomu satysfakcji dla wszystkich pracowników oraz ten sam wskaźnik wyliczony dla poszczególnych oddziałów. W identyczny sposób w raporcie ogólnym może zostać przedstawiona także reszta wskaźników. Dzięki temu Klient może dowiedzieć się, jaka jest ogólna ocena danego aspektu oraz który oddział ocenia go najwyżej, a który najniżej. Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie ogólnym są opracowywane na podstawie wyników badań z wszystkich oddziałów.

 

Natomiast w raporcie szczegółowym prezentowane są wyniki dla konkretnego oddziału. Ogólny wynik oddziału może być zestawiony z wynikami uzyskanymi w poszczególnych komórkach lub wśród poszczególnych grup pracowników. Wnioski i rekomendacje w takiej sytuacji również są opracowywane osobno dla każdego zbadanego oddziału. Warto także zaznaczyć, że raport, podobnie jak wszystkie inne materiały, może być opracowany w różnych wersjach językowych.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy pracownicy nie mówiący po polsku mogą wziąć udział w badaniu?

Tak, pracownicy nie mówiący w języku polskim mogą wziąć udział w badaniu. Materiały służące do realizacji badania takie jak zaproszenie oraz kwestionariusz ankiety są przez nas tłumaczone na języki, którymi posługują się pracownicy.

Czy istnieje możliwość przygotowania raportu dla każdego oddziału, w którym prowadzono badanie?

Tak, jeśli badanie prowadzone jest w kilku oddziałach istnieje możliwość przygotowania odrębnego raportu cząstkowego dla każdego z nich. Często w takich sytuacjach opracowujemy zarówno raporty cząstkowe, jak i raport ogólny przygotowywany na podstawie całości uzyskanych wyników ze wszystkich oddziałów.

Czy raport może zostać przetłumaczony na języki obce?

Raport, tak jak pozostałe materiały służące do realizacji badania, może zostać przetłumaczony przez nas na języki obce.

Czy przygotowujecie omówienie wyników badania dla pracowników?

Tak, w ramach prac nad raportem możemy przygotować także dodatkowe omówienie wyników badań przeznaczone dla pracowników. 

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań