Kioski ankietowe: Rewolucja w badaniach satysfakcji pracowników w firmach produkcyjnych

Przyszłość badań pracowników
10 maja 2024 aktualizacja: 04 czerwca 2024
angle Zalety kiosków ankietowych angle Przewaga nad ankietami papierowymi angle Wpływ na zaangażowanie pracowników angle Integracja z systemami HR angle Przykłady zastosowania angle Podsumowanie

W dobie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych, firmy produkcyjne stają przed wyzwaniem modernizacji metod zbierania danych i opinii pracowników. Tradycyjne ankiety papierowe, choć sprawdzone, nie nadążają za dynamicznym tempem przemysłu. Wprowadzenie kiosków ankietowych może być odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej fabryki, gdzie efektywność i szybkość przepływu informacji są kluczowe.

 

Zalety kiosków ankietowych

Kioski ankietowe to interaktywne urządzenia, które umożliwiają szybkie i wygodne zbieranie opinii pracowników. Są one szczególnie przydatne w środowisku produkcyjnym, gdzie pracownicy mogą nie mieć stałego dostępu do komputerów lub innych urządzeń cyfrowych. Kioski można umieścić w strategicznych miejscach, takich jak stołówki czy hale produkcyjne, umożliwiając pracownikom wypełnienie ankiety w dogodnym dla nich czasie.

 

Przewaga nad ankietami papierowymi

W przeciwieństwie do ankiet papierowych, kioski ankietowe eliminują ryzyko błędów wynikających z nieczytelnego pisma czy nieprawidłowego zaznaczania odpowiedzi. Cyfrowy format pozwala na automatyczne zbieranie danych i ich analizę, co znacząco skraca czas potrzebny na przetworzenie wyników badania. Dodatkowo, kioski mogą być wyposażone w oprogramowanie wspierające różne języki, co jest istotne w wielokulturowym środowisku pracy.

 

Zobacz także: Przyszłość badań pracowników

 

Wpływ na zaangażowanie pracowników

Kioski ankietowe mogą również pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie pracowników. Dostępność i łatwość użycia tych urządzeń sygnalizuje pracownikom, że ich opinia jest ważna dla pracodawcy i że firma dba o nowoczesne metody komunikacji. To z kolei może przyczynić się do wzrostu satysfakcji z pracy i zmniejszenia rotacji personelu.

 

Integracja z systemami HR

Kioski ankietowe mogą być zintegrowane z systemami zarządzania zasobami ludzkimi (HR), co umożliwia bieżące monitorowanie nastrojów i potrzeb pracowników. Dzięki temu dział HR może szybko reagować na ewentualne problemy i wprowadzać zmiany mające na celu poprawę warunków pracy.

 

Przykłady zastosowania

Wdrożenie kiosków ankietowych w firmie produkcyjnej może przynieść wiele korzyści. Przykładowo, pracownicy mogą w łatwy sposób zgłaszać uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy, co pozwala na natychmiastowe działania prewencyjne. Kioski mogą również służyć do przeprowadzania badań dotyczących zdrowia i dobrostanu pracowników, co jest szczególnie istotne w kontekście fizycznie wymagającej pracy produkcyjnej.

 

- Zdarza się, że pracodawca decyduje się na badanie elektroniczne, ale z wykorzystaniem np. własnych, udostępnionych na potrzeby badania laptopów, intencjonalnie poszukując w ten sposób oszczędności. Odradzamy to rozwiązanie, ponieważ zawsze skutkuje to kwestionowaniem anonimowości badania oraz responsywnością niższą, niż ta jaką można było osiągnąć przy wykorzystaniu kiosków ankietowych dostarczanych z zewnątrz i obrandowanych marką agencji badawczej. Szukając niewielkich oszczędności ryzykujemy jednocześnie tym, że w wyniku badania otrzymamy obraz organizacji zniekształcony, ponieważ liczba respondentów nie będzie spełniała kryterium reprezentatywności - zauważa Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Podsumowanie

Kioski ankietowe to nowoczesne narzędzie, które może zrewolucjonizować sposób przeprowadzania badań satysfakcji pracowników w firmach produkcyjnych. Ich wprowadzenie to krok w stronę cyfryzacji i automatyzacji, który może przynieść wymierne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji. W erze przemysłu 4.0, gdzie liczy się szybkość, efektywność i innowacyjność, kioski ankietowe mogą stać się standardem w badaniach pracowniczych.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak firma BioStat wykorzystuje kioski ankietowe do badania opinii pracowników?

BioStat stosuje kioski ankietowe do przeprowadzania badań satysfakcji pracowników, szczególnie w sytuacjach, gdy pracownicy nie posiadają firmowych adresów e-mail. Kioski te umożliwiają pracownikom wypełnienie ankiety w formie elektronicznej bezpośrednio w miejscu pracy, co ułatwia zbieranie danych i przyspiesza proces analizy wyników.

Jakie są korzyści z używania kiosków ankietowych w porównaniu do tradycyjnych ankiet papierowych?

Kioski ankietowe minimalizują ryzyko błędów, które mogą wystąpić podczas ręcznego wypełniania ankiet papierowych. Ponadto, automatyzują one proces zbierania danych, co pozwala na szybsze uzyskanie i analizę wyników. Kioski są również bardziej dostępne dla pracowników, którzy mogą nie mieć stałego dostępu do komputerów.

Czy kioski ankietowe są elastyczne w zakresie dostosowania do potrzeb badania?

Tak, BioStat oferuje możliwość dostosowania kwestionariuszy badawczych do indywidualnych potrzeb klienta. Kioski ankietowe mogą być wyposażone w różnorodne skale ocen, takie jak 6-stopniowa skala Likerta, co pozwala na dokładniejsze określenie stopnia zgody respondentów z podanymi w kwestionariuszu stwierdzeniami.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań