Przyszłość badań pracowników

17 maja 2024
angle Zwiększenie częstotliwości badań pracowniczych angle Spersonalizowane podejście do pracownika angle Wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych angle Perspektywy badań pracowniczych angle Podsumowanie

Przyszłość badań pracowników jest ściśle związana z postępem technologicznym i zmianami organizacyjnymi w przedsiębiorstwach. Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, takich jak media społecznościowe i komunikatory online, otwiera nowe możliwości dotarcia do pracowników. Jednakże zmiany w realizacji badań dotyczą nie tylko metod przeprowadzania ankiet, ale także obszarów badanych w kontekście satysfakcji pracowników.

 

W tym artykule przyjrzymy się, jak technologie oraz zmiany potrzeb przedsiębiorstw wpływają na metodologię badań pracowniczych.

 

Zwiększenie częstotliwości badań pracowniczych

Coroczne tradycyjne badania są zastępowane coraz częstszymi badaniami typu pulse check. Badania te realizowane są za pomocą krótszych ankiet, co pozwala na ich częstsze przeprowadzanie. Pytania zawarte w takim kwestionariuszu dostarczają informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, co umożliwia organizacjom większą elastyczność w reagowaniu na obawy pracowników. Badania pulse check pozwalają szybko wykryć potencjalne problemy, zanim nabiorą powagi, co jest trudniejsze w przypadku rzadziej przeprowadzanych, bardziej rozbudowanych badań. Stanowią one skuteczne narzędzie do regularnego monitorowania i poprawiania zaangażowania oraz satysfakcji pracowników.

 

Wejdź tutaj: Badania satysfakcji pracowników

 

Spersonalizowane podejście do pracownika

Ankiety stają się coraz bardziej spersonalizowane, a pytania są dostosowywane na podstawie wcześniejszych odpowiedzi, aby lepiej odpowiadać potrzebom poszczególnych pracowników. Indywidualizacja ankiet pod kątem specyficznych potrzeb i kontekstu organizacyjnego oraz charakterystyki pracowników zwiększa trafność i wartość zgromadzonych danych. Takie podejście może podnieść zaangażowanie pracowników i umożliwić uzyskanie bardziej szczegółowych informacji, a także wykrycie problemów występujących w konkretnych działach czy lokalizacjach.

 

Wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych

Kody QR stają się coraz popularniejszym sposobem realizacji ankiet CAWI ze względu na ich szybkie i łatwe stosowanie, eliminując konieczność wysyłania ankiet na firmowe adresy e-mail. Skanowanie kodu umieszczonego na plakatach informacyjnych o badaniu kieruje pracowników bezpośrednio do strony z ankietą. Coraz częstszym rozwiązaniem jest również przekazywanie informacji o badaniach poprzez firmowe konta na komunikatorach internetowych, takich jak WhatsApp czy Messenger. Dzięki temu pracownicy mogą wypełniać ankiety w dowolnym miejscu i czasie.

 

- Przyszłość badań pracowniczych jest nierozerwalnie związana z postępem technologicznym. Nowoczesne techniki badawcze, takie jak ankiety on-line, kioski ankietowe, kody QR, badania realizowane za pośrednictwem komunikatorów internetowych stwarzają nowe możliwości dotarcia do pracowników, umożliwiając bardziej elastyczne i skuteczne przeprowadzanie ankietyzacji. Nowoczesne techniki dają na przykład możliwość realizacji badań typu Pulse Check, które pozwalają na bieżące monitorowanie nastrojów i szybkie reagowanie na pojawiające się problemy - komentuje dr Michał Potracki - specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Perspektywy badań pracowniczych

Badania pracownicze są obecnie i nadal będą stanowić kluczowe narzędzie do pozyskiwania informacji na temat zaangażowania, satysfakcji i nastrojów pracowników. Dynamicznie zmieniające się trendy technologiczne, które wpływają na sposoby komunikacji w firmach, mogą wymagać poszukiwania nowych metod przeprowadzania badań pracowniczych. Również ewoluujące oczekiwania i potrzeby pracowników mogą skłaniać przedsiębiorstwa do modyfikacji podejścia do zakresu i sposobu realizacji badań dotyczących satysfakcji i zaangażowania pracowników.

 

Podsumowanie

Rosnąca świadomość pracodawców dotycząca znaczenia monitorowania nastrojów pracowników sprawia, że badania pracownicze stają się coraz bardziej powszechnym narzędziem do kształtowania strategii przedsiębiorstwa. Jednakże, aby dostosować realizację tych badań do potrzeb firmy i pracowników, konieczne jest ciągłe monitorowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań zarówno technologicznych, jak i metodologicznych

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego warto zwiększać częstotliwość badań pracowniczych?

Zwiększenie częstotliwości badań, na przykład poprzez badania typu pulse check, pozwala na  bardzo szybkie uzyskanie informacji zwrotnych ze strony pracowników. Dzięki temu organizacje mogą szybciej reagować na pojawiające się problemy i lepiej dostosowywać swoje działania do potrzeb pracowników.

Jakie technologie wspierają nowoczesne badania pracownicze?

Nowoczesne badania pracownicze wspierane są przez technologie takie jak kody QR, kioski ankietowe, komunikatory online. Te rozwiązania umożliwiają łatwiejsze i szybsze przeprowadzanie ankiet oraz dotarcie do pracowników w różnych lokalizacjach.

Dlaczego regularne monitorowanie nastrojów pracowników jest kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstwa?

Regularne monitorowanie nastrojów pracowników pozwala na wczesne wykrywanie problemów, co umożliwia szybkie podejmowanie działań naprawczych. Pozwala także lepiej zrozumieć potrzeby pracowników, co może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania, satysfakcji i lojalności, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań