Metody badań pracowniczych - wady i zalety

Metody i techniki w badaniach pracowników
23 września 2023 aktualizacja: 30 kwietnia 2024
angle Jakie metody badań pracowniczych oferuje firma Biostat? angle Jakie są wady i zalety każdej z metod? angle Jakie jest znaczenie metod badania satysfakcji pracowników?

Satysfakcja pracowników powinna stać się zasadniczym przedmiotem uwagi przedsiębiorstwa. Nie jest tajemnicą, że zadowolona kadra pracuje z większą determinacją, są bardziej efektywni i przede wszystkim wierni swojemu pracodawcy. Badanie satysfakcji pracowników jest niewątpliwie ważne, ponieważ wytycza ścieżkę, jaką należy obrać, by znaleźć słabe punkty i zniwelować je, wprowadzając adekwatne działania. Poniżej zostały zaprezentowane niektóre ze sposobów badania satysfakcji zespołu, które oferuje firma Biostat. Ponadto wyjaśnimy znaczenie zadowolenia pracowników dla organizacji.

 

Jakie metody badań pracowniczych oferuje firma Biostat?

Ankiety wypełniane za pomocą techniki CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

W przypadku pracowników posiadających adresy e-mail, badanie przeprowadzane jest przy użyciu ankiety wypełnianej drogą elektroniczną. W dobie powszechnego dostępu Internetu oraz szerokiej gamy komputerów i urządzeń mobilnych, CAWI uchodzi za jedną z najbardziej perspektywicznych ilościowych technik badawczych.

 

Ankiety wypełniane przy użyciu kiosków ankietowych

Aby przeprowadzić ankietyzację wśród pracowników nieposiadających firmowych adresów e‑mail, dostarczamy do siedziby Zamawiającego kioski ankietowe, które umożliwiają wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

 

Ankiety w formie PAPI (Paper and Pen Interview)

Ankietyzacja może zostać przeprowadzona także w formie tradycyjnej. W celu realizacji badania przy użyciu ankiet papierowych opiekun badawczy w ustalone z Zamawiającym dni dociera do jego siedziby. Następnie pracownicy zapraszani są w grupach do wybranego pomieszczenia, gdzie wypełniają ankiety, po czym wrzucają je do zapieczętowanych urn.

 

Zobacz także: Metody i techniki w badaniach pracowników

 

Jakie są wady i zalety każdej z metod?

Ankiety wypełniane za pomocą techniki CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

Zalety:

 • Szybkie i wygodne zbieranie danych - respondenci mogą wypełnić ankietę w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z urządzeń z dostępem do Internetu.
 • Możliwość automatycznego przetwarzania i analizy danych, co skraca czas przygotowania raportów i wniosków.
 • Jest rozwiązaniem pozwalającym na przebadania dużych grup respondenckich przy relatywnie niskich kosztach i w stosunkowo krótkim czasie.
 • Pozwala objąć badaniem konkretne grupy respondentów poprzez personalizowane wysłanie zaproszeń do wypełnienia kwestionariusza ankiety lub udostępnienia go na powiązanych z daną grupą docelową mediach społecznościowych.
 • Daje wgląd w uzyskiwane odpowiedzi w czasie trwania badania i umożliwia ich cząstkowe analizy.
 • Zapewnia anonimowość respondentom.
 • Jest atrakcyjna wizualnie, zważywszy na fakt, iż umożliwia zamieszczanie materiałów wideo, dźwięku i zdjęć.

Wady:

 • Ograniczone dojście do respondentów bez dostępu do Internetu lub osób, które nie czują się komfortowo z wypełnianiem ankiet online.

 

Ankiety wypełniane przy użyciu kiosków ankietowych

Zalety:

 • Udział w badaniu w dogodnym czasie.
 • Wygoda i komfort wypełniania kwestionariusza.
 • Możliwość samodzielnej obsługi przez respondenta.
 • Natychmiastowy dostęp do wyników badania.

Wady:

 • Czasochłonność - proces zbierania danych może zająć więcej czasu niż w przypadku CAWI.

 

Ankiety w formie PAPI (Paper and Pen Interview)

Zalety:

 • Możliwość dotarcia do respondentów, którzy nie mają dostępu do Internetu lub preferują tradycyjne formy badania.

 • Ankieter może wyjaśnić pytania i udzielić wsparcia respondentom w razie potrzeby.

 • Większa kontrola nad procesem zbierania danych i uniknięcie błędów wprowadzania danych przez respondentów.

Wady:

 • Wymaga więcej czasu i zasobów do przeprowadzenia badań, ponieważ ankieter musi osobiście odwiedzić respondentów.

 • Może być bardziej kosztowna w porównaniu z innymi metodami ze względu na wydrukowanie papierowych ankiet i koszty związane z wywiadem osobistym.

 

- Firma Biostat oferuje różnorodne metody badań pracowniczych, które pozwalają na dokładną analizę satysfakcji i zaangażowania zespołu. CAWI to nowoczesna technika internetowa, która umożliwia szybkie zbieranie danych i ich analizę, jest kosztowo efektywna i zapewnia anonimowość respondentów. Kioski ankietowe to rozwiązanie dla pracowników bez dostępu do e-maila, które oferuje wygodę i natychmiastowy dostęp do wyników. Tradycyjne ankiety papierowe pozwalają na równoczesny udział w badaniu dużych grup osób i są właściwe dla pracowników wykluczonych cyftowo. Każda z tych technik ma swoje zalety, które przyczyniają się do zwiększenia zaintesowania badaniem - podsumowuje Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Jakie jest znaczenie metod badania satysfakcji pracowników?

 1. Identyfikacja problemów

Metody badania satysfakcji pracowników pozwalają na rozpoznanie tych stref, które wymagają zmian. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło podjąć precyzyjne działania, mające na celu zwiększenie zaangażowania i zadowolenia pracowników.

 

 1. Zwiększenie retencji

Zadowoleni pracownicy są bardziej skłonni pozostać w organizacji na dłużej. Badania satysfakcji pracowników mogą pomóc w identyfikacji elementów, które wpływają na rotację pracowników, dzięki czemu będzie można wdrożyć strategie zatrzymywania kluczowego personelu.

 

 1. Poprawa efektywności i produktywności

Zadowoleni pracownicy wykazują się większym zaangażowaniem i są bardziej skłonni do wykonywania swoich obowiązków na wysokim poziomie. Badania satysfakcji mogą pomóc w znalezieniu tych czynników, które wpływają na produktywność zespołu i umożliwiają podjęcie zabiegów korygujących.

 

 1. Zwiększenie zaangażowania pracowników

Badania satysfakcji pracowników pozwalają zrozumieć oczekiwania i potrzeby zespołu. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dostosować swoją strategię zarządzania i komunikacji, aby lepiej zaangażować swoich pracowników.

 

 1. Poprawa wizerunku pracodawcy

Dbanie o wysoką satysfakcję pracowników kreuje pozytywny wizerunek pracodawcy. To przyciąga nowe talenty i umożliwia budowanie solidnej marki na rynku pracy.

 

Podsumowując, badanie satysfakcji pracowników jest sztandarowym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi. Metody badawcze pozwalają na zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników, identyfikację obszarów do poprawy i wdrożenie skutecznych strategii zarządzania personelem. Zadowoleni pracownicy stanowią fundament efektywnego, produktywnego i stabilnego zespołu, co przekłada się na sukces organizacji jako całości. Myślisz o badaniu satysfakcji swoich pracowników, które będzie przeprowadzone starannie i rzetelnie? Sprawdź naszą dedykowaną aplikację.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest technika CAWI?

To technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

 

Co to jest technika PAPI?

To metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, gdzie przeprowadzany jest bezpośredni i indywidualny wywiad kwestionariuszowy w formie papierowej.

Czym jest kiosk ankietowy?

To interaktywne urządzenie pozwalające na prowadzenie ankietyzacji w miejscu świadczenia usługi. Składa się ono z nowoczesnego tabletu oraz podstawy z dostosowaną wysokością. Umożliwia ono szybką ankietyzację klienta zaraz po skorzystaniu z usługi.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań