Wykorzystanie komunikatorów online do realizacji badań pracowniczych

Przyszłość badań pracowników
10 maja 2024 aktualizacja: 15 maja 2024
angle Jak przeprowadzane jest badanie pracowników przy użyciu komunikatorów tekstowych? angle Jakie są zalety badania realizowanego przy użyciu komunikatorów online?

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników mogą być przeprowadzane przy użyciu różnych technik badawczych. Coraz większą popularnością cieszy się realizacja ankiet elektronicznych, wypełnianych online ze względu na dostępność Internetu i urządzeń mobilnych. Kwestionariusze internetowe stanowią szybki i skuteczny sposób przeprowadzania badań ankietowych.

 

Wykorzystanie techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) w badaniach pracowniczych, polega na przesyłaniu zaproszenia do udziału w badaniu drogą elektroniczną, zawierającego instrukcję oraz link do ankiety.

 

W wielu firmach obserwuje się także rosnące zainteresowanie innymi formami elektronicznej komunikacji, takimi jak komunikatory tekstowe, np. WhatsApp czy Messenger. W przypadku braku służbowych adresów e-mail pracowników, jednym z alternatywnych sposobów przeprowadzania badań jest wysyłanie informacji o badaniu za pomocą wspomnianych komunikatorów.

 

Jak przeprowadzane jest badanie pracowników przy użyciu komunikatorów tekstowych?

Aby przeprowadzić badanie z wykorzystaniem komunikatorów tekstowych Pracodawca musi najpierw przydzielić Wykonawcy dostęp do grupy zrzeszającej pracowników. Następnie, po uzyskaniu takiego dostępu, koordynator badań Biostat umieszcza na niej komunikaty informujące o badaniu. Razem z zaproszeniem do udziału w badaniu, pracownikom przesyłany jest link do ankiety pracowniczej. Po kliknięciu na link, pracownicy mogą wypełnić ankietę w dowolnym momencie.

 

Zobacz także: Przyszłość badań pracowników

 

W przypadku przeprowadzania ankietyzacji za pomocą komunikatorów online, w celu zachowania anonimowości respondentów, stosuje się otwarty dostęp do kwestionariusza ankiety. Oznacza to, że każdy użytkownik, który otrzyma link do ankiety, może wypełnić ją anonimowo, co uniemożliwia połączenie wypełnionego kwestionariusza z uczestnikiem badania.

 

Podczas realizacji badania na grupie pracowników, Wykonawca badania rozsyła do pracowników następujące informacje:

  • Wiadomość o planowanym badaniu: na kilka dni przed badaniem pracownikom wysyłana jest wiadomość informująca o planowanym badaniu, czasie jego realizacji oraz formie przeprowadzanej ankietyzacji.
  • Zaproszenie do udziału w ankiecie: w zaproszeniu znajduje się link do ankiety wraz z informacją na temat czasu trwania badania oraz danymi kontaktowymi helpdesku.
  • Przypomnienie o badaniu.
  • Podziękowanie za udział w badaniu po zakończeniu ankietyzacji.

 

Jakie są zalety badania realizowanego przy użyciu komunikatorów online?

Realizacja badań pracowniczych z wykorzystaniem komunikatorów internetowych takich, jak What’s App czy Messenger posiada wiele zalet. Wśród najważniejszych z nich można wymienić:

  • Szybki dostęp do respondentów: Komunikatory online umożliwiają badaczom szybkie dotarcie do szerokiej grupy respondentów, niezależnie od ich lokalizacji. Wykorzystanie komunikatorów online może być szczególnie korzystne w przypadku pracowników działających w terenie, którzy często nie posiadają dostępu do służbowej poczty e-mail.
  • Elastyczność w wypełnianiu ankiety: Uczestnicy badania mogą udzielać odpowiedzi w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności przerywania swoich obowiązków zawodowych.
  • Większa interakcja z pracownikami: Łatwość w przekazywaniu informacji większej grupie użytkowników umożliwia szybką reakcję na ewentualne pytania czy problemy respondentów, co przekłada się na bardziej dynamiczną i efektywną realizację badań.
  • Poczucie anonimowości: Wysłanie wiadomości do ogólnej grupy pracowników zwiększa poczucie anonimowości, co może przyczynić się do większej uczciwości i szczerości udzielanych odpowiedzi.

 

- Badanie w formie elektronicznej prowadzone za pośrednictwem komunikatorów pozwala odformalizować całą procedurę badawczą. Sprawdza się szczególnie w tych organizacjach, które powszechnie wykorzystywały komunikatory już wcześniej i jest to naturalny sposób kontaktowania się pracowników między sobą. Zaletą jest także niski koszt - podsumowuje Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Podsumowując, wykorzystanie komunikatorów online w badaniach pracowniczych niesie kilka zalet, takich jak szybki dostęp do respondentów pracujących w terenie oraz elastyczność czasowa, umożliwiająca wypełnienie ankiety w dogodnym dla respondenta czasie i miejscu. Zastosowanie komunikatorów online do dystrybucji ankiet zapewnia szybkie i sprawne przekazanie informacji o badaniu, stanowiąc alternatywę dla innych metod, szczególnie w przypadku pracowników, którzy nie posiadają służbowych adresów e-mail. Użycie otwartego linku do ankiety gwarantuje uczestnikom anonimowość, co przekłada się na efektywność i skuteczność badań.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Ile trwa ankietyzacja przy użyciu komunikatorów online?

Zalecany czas ankietyzacji w przypadku badań pracowniczych wynosi 2 tygodnie. Jednakże istnieje możliwość dostosowania czasu badania do potrzeb Zamawiającego.

Czy badanie CAWI przy użyciu komunikatorów online może być realizowane wraz z inną metodą?

Badania pracownicze mogą być przeprowadzane jednocześnie przy użyciu kilku technik badawczych np. kiosków ankietowych, ankiet papierowych bądź ankiet CAWI wysyłanych mailowo.

Jaka jest cena badania realizowanego przy użyciu komunikatorów online?

Zastosowanie techniki CAWI generuje stosunkowo najniższe koszty. Ceny realizacji tego rodzaju badań zależą od kilku czynników – od liczby osób, które biorą w nim udział bądź długości ankiety. Przeważnie jednak cena waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za realizację pojedynczego badania.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań