Współpraca z American Heart of Poland podczas realizacji badań satysfakcji i zaangażowania pracowników

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
27 czerwca 2024
angle Jak przebiegała nasza współpraca z grupą American Heart of Poland? angle Rezultaty przeprowadzonego badania

Jednym z projektów, które realizowaliśmy ostatnio w Centrum Badawczo-Rozwojowym, były badania satysfakcji i zaangażowania pracowników American Heart of Poland. Naszym celem było przeprowadzenie badania w placówkach zlokalizowanych w różnych częściach kraju, wchodzących w skład grupy American Heart of Poland. W niniejszym materiale chcemy podzielić się naszym doświadczeniem z realizacji tego projektu.

 

Jak przebiegała nasza współpraca z grupą American Heart of Poland?

Do naszych zadań w ramach realizacji projektu należały konsultacje opracowanego przez Zamawiającego kwestionariusza ankiety, przygotowanie akcji informującej pracowników o badaniu, realizacja ankietyzacji, a następnie opracowanie wyników i raportów końcowych.

 

Badanie zostało przeprowadzone w 25 placówkach American Heart of Poland na obszarze całego kraju. Łącznie do udziału w badaniu zaproszono 3482 osoby. Czas, który założyliśmy na realizację całości projektu – począwszy od konsultacji kwestionariusza badawczego, po opracowanie wyników badań – wyniósł 10 tygodni, z czego przeprowadzenie ankietyzacji wśród pracowników zajęło nam 4 tygodnie. 

 

Badanie satysfakcji pracowników prowadziliśmy z wykorzystaniem elektronicznego kwestionariusza ankiety, podzielonego 9 bloków tematycznych. Pracownicy mogli dokonać ocenić swoje zadowolenie m.in. z atmosfery w pracy, komunikacji, przełożonego, możliwości rozwoju czy swojego wynagrodzenia oraz benefitów. Większość pytań miała charakter zamknięty – pracownicy oceniali swój poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów firmy na 5 stopniowej skali. Dodatkowo badani mogli także pisemnie uzasadnić swoją ocenę odpowiadając na kilka pytań o charakterze otwartym. 

 

Dostęp do ankiety pracownicy uzyskiwali w dwojaki sposób. Ci spośród nich, którzy posiadali służbowe adresy e-mail, otrzymywali od nas specjalnie przygotowaną wiadomość z zaproszeniem do udziału w badaniu. Osoby, które nie miały natomiast pracowniczej skrzynki mailowej, mogły wziąć udział w badaniu poprzez zeskanowanie kodu QR, który został umieszczony na plakatach informujących o badaniu. W tym celu przygotowaliśmy oraz przekazaliśmy Zamawiającemu plakaty, na których obok wspomnianego kodu QR oraz skróconego linku prowadzącego do internetowego kwestionariusza znalazły się podstawowe informacje dotyczące m.in. czasu trwania badania czy jego anonimowości. Wydrukowane przez nas plakaty zostały umieszczone w widocznych miejscach w każdym oddziale, którego pracownicy mieli zostać objęci badaniem, dzięki czemu wszyscy mieli zagwarantowaną możliwość wzięcia udziału w ankietyzacji. 

 

Zobacz także: Studia przypadków i wybrane realizacje badań

 

Rezultaty przeprowadzonego badania

Po zakończeniu etapu ankietyzacji specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat zweryfikowali poprawność uzyskanej bazy wyników i przystąpili do opracowywania raportów. Oprócz raportu ogólnego zawierającego zbiorcze wyniki badań, odrębne raporty zostały przez nas przygotowane dla poszczególnych oddziałów, w którym prowadzone było badanie. W sumie opracowano 1 raport ogólny oraz 13 raportów cząstkowych (dla poszczególnych placówek lub grup placówek).  Dzięki temu Zamawiający mógł uzyskać szczegółowy obraz poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników w poszczególnych lokalizacjach, co umożliwiło lepsze zrozumienie specyficznych potrzeb i wyzwań każdej z placówek.

 

- Realizacja badania satysfakcji i zaangażowania pracowników dla American Heart of Poland była naszym kolejnym projektem, w którym połączyliśmy różne techniki zbierania danych podczas prowadzenia ankietyzacji. W związku z tym, że jedynie część pracowników posiadała służbowe adresy e-mail, w celu ankietyzacji reszty pracowników wykorzystaliśmy plakaty z nadrukowanym kodem QR, które wystarczyło zeskanować swoim smartfonem, aby uzyskać dostęp do ankiety. Zaproponowane techniki zbierania danych okazały się skuteczne, co potwierdza względnie wysoki poziom wskaźnika uczestnictwa w badaniu (dla niektórych lokalizacji wyniósł on 50,0% i więcej). Warto podkreślić, że rezultatem badania był nie tylko raport ogólny, lecz także kilkanaście raportów szczegółowych opracowanych odrębnie dla każdej badanej lokalizacji. Dzięki temu Zamawiający uzyskał szczegółowe informacje na temat satysfakcji swoich pracowników w poszczególnych oddziałach - komentuje dr Michał Potracki - specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie były główne wyzwania podczas realizacji projektu?

Głównym wyzwaniem podczas realizacji projektu było zapewnienie wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, czy posiadają swój służbowy adres e-mail, czy nie, równej szansy wzięcia udziału w ankietyzacji. Problem ten rozwiązaliśmy stosując 2 techniki zbierania danych: link do ankiety był wysyłany zarówno na służbowe adresy pracowników, jak również można było go uzyskać przepisując go z plakatów czy też skanując zawarty na nich kod QR.

Czy dla każdej badanej lokalizacji powstał odrębny raport?

Końcowym rezultatem ankietyzacji przeprowadzonej w American Heart of Poland było opracowanie zarówno raportu ogólnego, zawierającego wyniki badań ze wszystkich lokalizacji, jak również szeregu raportów cząstkowych, które dla każdej lokalizacji były opracowywane oddzielenie. Dzięki temu Zamawiający mógł uzyskać szeroki obraz dotyczący satysfakcji pracowników w poszczególnych oddziałach firmy. 

Ile czasu trwało badanie pracowników?

Wykorzystane przez nas techniki zbierania danych umożliwiły relatywnie szybkie, a zarazem efektywne, przeprowadzenie ankietyzacji wśród pracowników. Na okres, w którym pracownicy mogli wypełniać ankiety przeznaczono bowiem 4 tygodnie. 

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań