Przykładowa ankieta do oceny umiejętności kierowniczych

Jakie pytania warto zadać w badaniu satysfakcji pracowników?
10 maja 2024 aktualizacja: 24 maja 2024
angle Ankieta do oceny umiejętności kierowniczych – przykładowe pytania w ankiecie angle I. Zarządzanie zespołami angle II. Zarządzanie relacjami międzyludzkimi angle III. Zarządzanie rozwojem pracowników angle IV. Zarządzanie innowacjami

Ankieta do oceny umiejętności kierowniczych – przykładowe pytania w ankiecie

 

I. Zarządzanie zespołami

1. Pracownik tworzy zwarte zaangażowane zespoły

2. Pracownik ułatwia w swojej grupie sprawne dzielenie się informacjami i rozwiązywanie problemów

3. Pracownik tworzy atmosferę sprzyjającą zaangażowaniu i współuczestnictwu w podejmowaniu decyzji oraz nagradza takie postawy

4. Pracownik dba by w grupach, w których przewodzi przywiązywano odpowiednią wagę zarówno do wykonywania zadań, jak i jakości stosunków międzyludzkich

5. Pracownik dba o współpracę między członkami grupy oraz stara się konstruktywnie rozwiązywać konflikty

 

II. Zarządzanie relacjami międzyludzkimi

6. Pracownik okazuje wsparcie osobom dzielącym się z nim swoimi problemami

7. Pracownik regularnie informuje swoich podwładnych, jak ocenia ich pracę

8. Pracownik stara się mobilizować podwładnych do doskonalenia, zamiast wywoływać u nich postawę obronną lub gniew, kiedy przekazuję im negatywną opinię o ich pracy

9. Pracownik uważnie słucha, kiedy inni dzielą się z nim swoimi poglądami, nawet jeśli się z nimi nie zgadza

10. Pracownik stara się budować w grupie wzajemne zaufanie, okazuje zrozumienie dla punktu widzenia osób, które przychodzą do niego ze swoimi problemami czy obawami

 

III. Zarządzanie rozwojem pracowników

11. Pracownik regularnie wspiera swoich podwładnych w doskonaleniu umiejętności w dziedzinie zarządzania w podnoszeniu kwalifikacji

12. Pracownik dba o zapewnienie swoim podwładnym możliwości osobistego rozwoju

13. Pracownik przydziela pracownikom zadania i obowiązki, które umożliwiają im osobisty rozwój i podnoszenie kwalifikacji

14. Pracownik aktywnie pomaga innym przygotowywać się do awansu w organizacji

15. Pracownik stwarza takie warunki do pracy, żeby zarówno koledzy na równorzędnych stanowiskach, jak i podwładni uczyli się od siebie nawzajem i wspierali w rozwoju. 

 

IV. Zarządzanie innowacjami

16. Pracownik zachęca wszystkich członków swojej jednostki do przedstawiania nowych pomysłów i proponowania nowych metod pracy

17. Pracownik zapewnia lub pomaga zdobywać środki niezbędne do realizacji nowych pomysłów

18. Kiedy ktoś zgłasza się z nowym pomysłem, pracownik pomaga mu wcielić go w życie

19. Pracownik regularnie informuje o nowych twórczych pomysłach dotyczących procesów, produktów czy procedur w organizacji

20. Pracownik tworzy warunki, w których eksperymentowanie i kreatywność są dostrzegane i nagradzane

 

Zobacz także: Jakie pytania warto zadać w badaniu satysfakcji pracowników?

 

Zobacz także

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań