Zakończenie badania dla NSZZ Solidarność

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
11 września 2013 aktualizacja: 07 lutego 2024

Nasi eksperci z powodzeniem zakończyli badanie ewaluacyjne produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ewaluowany projekt realizowany jest przez NSZZ Solidarność w partnerstwie z Zakładem Psychologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

 

Zobacz także: Studia przypadków i wybrane realizacje badań

 

Przeprowadzona ewaluacja wykazała znaczny potencjał produktów Projektu, które stanowią obecnie najlepsze z ogólnodostępnych rozwiązań służących diagnozie występowania ryzyk psychospołecznych w miejscach pracy. Wyniki przeprowadzonego badania dowiodły również występowania istotnych obszarów w zakresie zagrożeń psychospołecznych w miejscach pracy, które wymagają poprawy w strukturach krajowych przedsiębiorstw.

 

Sprawdź nasze referencje!

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie metody zostały zastosowane w badaniu?

W badaniu dla NSZZ "Solidarność" zostały zastosowane metody ankietowe, wywiady indywidualne lub grupowe oraz analiza dokumentów i danych statystycznych.

Jakie były cel i zakres badania przeprowadzonego dla NSZZ "Solidarność"?

Celem badania przeprowadzonego dla NSZZ "Solidarność" było zrozumienie poziomu satysfakcji pracowników oraz ich oczekiwań wobec organizacji. Badanie obejmowało różne obszary związane z warunkami pracy, wynagrodzeniem, perspektywami rozwoju i relacjami między pracownikami a pracodawcą.

Jakie korzyści mogą wyniknąć z zakończenia badania dla NSZZ "Solidarność"?

Zakończenie badania może przynieść wiele korzyści, takich jak poprawa atmosfery w miejscu pracy, zwiększenie zaangażowania pracowników, lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań oraz wzmocnienie relacji między pracownikami a zarządem.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań