Jak przygotować ankietę do badania zaangażowania pracowników?

Jakie pytania warto zadać w badaniu satysfakcji pracowników?
10 maja 2024 aktualizacja: 20 maja 2024
angle Bloki tematyczne w badaniu zaangażowania pracowników angle Przygotowanie ankiety angle Standardowe pytania do badania zaangażowania pracowników angle Badanie zaangażowania dla różnych grup zawodowych

Badanie zaangażowania pracowników jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga zrozumieć, co naprawdę motywuje Twoich pracowników, co z kolei pozwala na tworzenie skuteczniejszych strategii zarządzania i rozwijania talentów. W tym artykule omówimy, jakie bloki tematyczne najczęściej uwzględnia się w ankietowym badaniu zaangażowania pracowników, jakie są standardowe pytania do takiego badania, jak dostosować badanie do różnych grup zawodowych.

 

Bloki tematyczne w badaniu zaangażowania pracowników

Ankietowe badanie zaangażowania pracowników zazwyczaj uwzględnia różne bloki tematyczne, które pomagają zrozumieć różne aspekty doświadczeń pracowników. Oto kilka przykładów:

 

 1. Satysfakcja z pracy: Pytania w tym bloku mogą dotyczyć ogólnej satysfakcji pracownika z pracy, poczucia spełnienia wynikającego z wykonywania powierzonych zadań służbowych, czy innych aspektów funkcjonowania w konkretnym miejscu pracy.
 2. Warunki pracy: Pytania mogą dotyczyć warunków fizycznych, takich jak bezpieczeństwo na stanowisku pracy, wyposażenie stanowiska, czy warunki sanitarne. Mogą też dotyczyć warunków zatrudnienia, takich jak wynagrodzenie, benefity, czy możliwości rozwoju.
 3. Relacje w pracy: Pytania w tym bloku mogą dotyczyć relacji z przełożonymi, współpracownikami, czy klientami.
 4. Kultura organizacyjna: Pytania mogą dotyczyć wartości i norm panujących w organizacji, stylu zarządzania, czy atmosfery w zespole.
 5. Zaangażowanie i motywacja: Pytania mogą dotyczyć poziomu zaangażowania pracownika w wykonywaną pracę, motywacji do dalszego rozwoju, czy lojalności wobec firmy.

 

Pamiętaj, że każde badanie powinno być dostosowane do specyfiki danej organizacji i jej potrzeb.

 

Przygotowanie ankiety

Przygotowanie ankiety do badania zaangażowania pracowników to proces, który wymaga starannego planowania i przemyślenia. Oto kilka kroków, które mogą Ci pomóc:

 

 1. Zdefiniuj cel badania: Przed rozpoczęciem tworzenia ankiety, musisz jasno zdefiniować, co chcesz osiągnąć. Czy chcesz zrozumieć, co motywuje Twoich pracowników? Czy chcesz dowiedzieć się, jakie są ich odczucia na temat kultury organizacyjnej? Czy chcesz zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy?
 2. Wybierz odpowiednie pytania: Pytania powinny być jasne, konkretne i bezpośrednio związane z celem badania. Mogą dotyczyć różnych aspektów pracy, takich jak satysfakcja z pracy, warunki pracy, relacje w pracy, kultura organizacyjna, zaangażowanie i motywacja.
 3. Dostosuj ankietę do grupy docelowej: Pytania mogą różnić się w zależności od grupy zawodowej. Na przykład, pytania dla pracowników biurowych mogą skupiać się na aspektach takich jak komunikacja zespołowa, dostęp do zasobów, czy możliwości rozwoju zawodowego. Z kolei dla pracowników fizycznych mogą być istotne pytania dotyczące warunków pracy, bezpieczeństwa, czy satysfakcji z wykonywanych zadań.
 4. Przetestuj ankietę: Przed przeprowadzeniem badania na większą skalę, przetestuj ankietę na małej grupie pracowników. To pomoże Ci zidentyfikować pytania, które mogą być niejasne lub wprowadzające w błąd. Ten etap nazywany jest często pilotażem badania.

 

- W naszej praktyce przeważają badania, w których kwestionariusz dostosowany jest do specyfiki badanej organizacji. W takich przypadkach nie ma przeszkód, aby Zamawiający badanie, po zapoznaniu się ze standardowym wzorcem ankiety, zmienił w nim treść niektórych pytań, a inne wykreślił lub dodał własne. Nasi badacze oceniając te zmiany, dbają przede wszystkim o to, żeby kwestionariusz ankiety był poprawny pod względem metodologicznym - tłumaczy Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Standardowe pytania do badania zaangażowania pracowników

Tak, istnieją standardowe pytania, które są często używane w badaniach zaangażowania pracowników. Przykładowo, metoda Q12 opracowana przez Instytut Gallupa jest jedną z najbardziej cenionych metod służących pomiarowi zaangażowania pracowników. Oto kilka przykładowych pytań z metody Q12:

 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?
 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?
 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?
 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
 7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?

 

Zobacz także: Jakie pytania warto zadać w badaniu satysfakcji pracowników?

 

Pamiętaj, że te pytania są tylko przykładami i mogą być dostosowane do specyfiki Twojej organizacji. Dobór odpowiednich pytań i poprawność ich konstrukcji dobrze skonsultować ze specjalistami z agencji badawczej.

 

Badanie zaangażowania dla różnych grup zawodowych

Warto zauważyć, że nawet w ramach jednej organizacji, różne role i stanowiska mogą wymagać różnego podejścia do badania zaangażowania. Na przykład, pytania dla kierownictwa mogą dotyczyć strategii firmy, relacji z podwładnymi, czy realizacji celów biznesowych. Dla pracowników na niższych stanowiskach mogą być ważniejsze pytania dotyczące relacji z przełożonymi, warunków pracy, czy możliwości awansu.

 

Ponadto, istnieją różne narzędzia do pomiaru zaangażowania, które mogą być dostosowane do specyfiki danej grupy zawodowej. Na przykład, Skala zaangażowania w pracę Utrecht (UWES) mierzy czynniki takie jak wigor, poświęcenie i zaangażowanie w pracę.

 

Pamiętaj, że kluczem do skutecznego badania zaangażowania jest dostosowanie pytań do specyfiki danej grupy zawodowej i kontekstu pracy. Zanim zlecisz realizację badania upewnij się, że agencja badawcza dopuszcza zastosowanie różnych pytań dla pracowników zatrudnionych na odmiennych stanowiskach. Taka funkcjonalność powinna być zaimplementowana w systemie informatycznym obsługującym badanie.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie pytania powinienem zadać w ankiecie?

Pytania powinny być jasne, konkretne i bezpośrednio związane z celem badania. Mogą dotyczyć różnych aspektów pracy, takich jak satysfakcja z pracy, warunki pracy, relacje w pracy, kultura organizacyjna, zaangażowanie i motywacja.

Czy pytania powinny być dostosowane do grupy docelowej?

Tak, pytania mogą różnić się w zależności od grupy zawodowej. Na przykład, pytania dla pracowników biurowych mogą skupiać się na aspektach takich jak komunikacja zespołowa, dostęp do zasobów, czy możliwości rozwoju zawodowego. Z kolei dla pracowników fizycznych mogą być istotne pytania dotyczące warunków pracy, bezpieczeństwa, czy satysfakcji z wykonywanych zadań.

Czy powinienem przetestować ankietę przed przeprowadzeniem badania?

Tak, przed przeprowadzeniem badania na większą skalę, przetestuj ankietę na małej grupie pracowników. To pomoże Ci zidentyfikować pytania, które mogą być niejasne lub wprowadzające w błąd.

Czy powinienem zlecić przeprowadzenie badania agencji zewnętrznej?

Zlecenie badania agencji zewnętrznej może być dobrym rozwiązaniem, jeśli nie masz odpowiednich zasobów lub doświadczenia do przeprowadzenia badania wewnętrznie. Agencje zewnętrzne mają doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu badań i mogą dostarczyć cenne wskazówki i rekomendacje. Pamiętaj jednak, że kluczem do skutecznego badania zaangażowania jest dostosowanie ankiety do specyfiki Twojej organizacji i jej potrzeb. Zapytaj pracowników agencji badawczej, czy nie narzucają oni uniwersalnej ankiety.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań