Realizacja badań satysfakcji i zaangażowania pracowników IMEX Logistics Sp. z o.o

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
13 czerwca 2024
angle Jak podeszliśmy do realizacji badania? angle Efekty badania

Ostatnio mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Imex Logistics Sp. z o.o., dla której przeprowadziliśmy badania satysfakcji i zaangażowania pracowników. Warto podkreślić, że Imex Logistics Sp. z o.o. działa w branży transportowo-logistyczno-spedycyjnej. Naszym celem było przeprowadzenie badań wśród różnorodnej grupy pracowników, obejmującej zarówno pracowników biurowych, jak i kierowców wykonujących pracę w terenie. Wymagało to od nas odpowiedniego podejścia do realizacji badania, którym to doświadczeniem chcielibyśmy się w tym materiale podzielić. 

 

Jak podeszliśmy do realizacji badania?

W celu przeprowadzenia badań skorzystaliśmy z kwestionariusza ankiety wypełnianego online (metoda CAWI). Dzięki posiadaniu przez pracowników biurowych służbowych adresów e-mail, realizacja badania w tej grupie nie sprawiała większych trudności. Przesłaliśmy odpowiednie wiadomości z zaproszeniem do udziału w badaniu, zawierające informacje o nim oraz link do internetowego kwestionariusza ankiety, na adresy e-mail znajdujące się w bazie danych przekazanej nam przez Pracodawcę. Dodatkowo, w celu zwiększenia udziału w badaniu, regularnie wysyłaliśmy specjalne komunikaty przypominające o trwaniu ankietyzacji.

 

W przypadku kierowców, którzy nie posiadali służbowych adresów e-mail, musieliśmy sięgnąć po kreatywne rozwiązania. Po konsultacjach z Zamawiającym dowiedzieliśmy się, że komunikacja z tą grupą pracowników odbywa się za pomocą komunikatora internetowego What’s App. Zdecydowaliśmy się więc wykorzystać tę formę kontaktu do przeprowadzenia badań wśród kierowców, którzy pracują w terenie, również poza granicami Polski. W specjalnej grupie dedykowanej wszystkim kierowcom firmy umieściliśmy zaproszenie do udziału w badaniu oraz link do internetowego kwestionariusza ankiety. Dodatkowo regularnie przypominaliśmy o badaniu poprzez wiadomości w komunikatorze.

 

Zobacz także: Studia przypadków i wybrane realizacje badań

 

Efekty badania

Czas prowadzonej przez nas ankietyzacji wyniósł nieco ponad 2 tygodnie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom udało się w tym czasie osiągnąć wysoki poziom uczestnictwa w badaniu zarówno wśród pracowników biurowych, jak i kierowców. Po weryfikacji poprawności bazy danych przystąpiliśmy do opracowania raportu, który przybrał postać atrakcyjnej prezentacji multimedialnej.  Uzyskane wyniki przedstawiliśmy w nim w podziale na pracowników biurowych oraz kierowców. Na końcu raportu, na podstawie uzyskanego materiału empirycznego, umieściliśmy zestaw wniosków i rekomendacji.

 

- Współpraca z Imex Logistics Sp. z o.o. była dla nas okazją do zdobycia kolejnego cennego doświadczenia w obszarze badań pracowniczych wśród zróżnicowanych grup pracowników. Podczas realizacji tego badania wykorzystaliśmy różne metody dotarcia do poszczególnych grup pracowników. Dzięki umieszczeniu komunikatów o badaniu w odpowiedniej grupie w komunikatorze internetowym, udało nam się dotrzeć do kierowców, którzy na co dzień pracują w terenie. Jesteśmy przekonani, że nasze rekomendacje pomogą firmie dalej podnosić jakość środowiska pracy i utrzymać wysoki poziom satysfakcji pracowników - zauważa dr Michał Potracki - specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie metody zostały wykorzystane do przeprowadzenia badań wśród pracowników Imex Logistics sp. z o.o.?

Do przeprowadzenia badań zastosowano kwestionariusz ankiety wypełniany online (metoda CAWI). Dla pracowników biurowych, którzy posiadali służbowe adresy e-mail, przesłano zaproszenia do udziału w badaniu wraz z linkiem do kwestionariusza. Natomiast w celu ankietyzacji kierowców, którzy nie mieli służbowych adresów e-mail, wykorzystano komunikator internetowy What’s App, gdzie umieszczono zaproszenie i link do ankiety.

Jakie były efekty przeprowadzonej ankietyzacji?

Badanie trwało nieco ponad 2 tygodnie i osiągnęło wysoki poziom uczestnictwa zarówno wśród pracowników biurowych, jak i kierowców. Po weryfikacji danych, opracowano raport, który podzielono na grupy pracowników biurowych i kierowców, a następnie dodano zestaw wniosków i rekomendacji.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań