Benchmark w badaniach pracowniczych czyli jak zmierzyć wydajność i efektywności organizacji

Metody i techniki w badaniach pracowników
12 października 2023
angle Czym jest benchmarking? angle Jakie są etapy benchmarkingu w badaniach pracowniczych? angle Jakie są korzyści z benchmarkingu w badaniach pracowniczych?

Obecnie bardzo wymagający i aktywny rynek zmusza przedsiębiorstwa do zaciekłej konkurencji. Zasadnicze w tej kwestii okazuje się zarządzanie zasobami ludzkimi. Właśnie z tego powodu badania pracownicze stały się nieodzownym instrumentem dla dzisiejszych organizacji. Badania te muszą zostać przeprowadzone w sposób właściwy i rzetelny, aby prawidłowo ocenić swoją pozycję w branży. Istnieje zatem potrzeba porównania swojej sytuacji z sytuacją innych firm w tej samej gałęzi rynku. Jednym ze sposobów może być benchmarking w badaniach pracowniczych, który pomoże przedsiębiorstwu zrozumieć, jakie praktyki należy wdrożyć, aby osiągnąć jak najwyższą wydajność i skuteczność. Taka analiza wskaże również drogę, którą należy obrać, żeby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.

 

Czym jest benchmarking?

Benchmarking w badaniach pracowniczych polega na ustaleniu i porównaniu poziomu wydajności i efektywności organizacji z poziomem wydajności i efektywności przedsiębiorstw będących dla nas konkurencją, lub też na dokonaniu takiego porównania ze średnią oceną dla danej branży. Tego rodzaju analiza pozwoli zatem ustalić nie tylko wewnętrzną kondycję firmy, ale również dostrzec szerszą perspektywę. Kluczowym aspektem w kwestii benchmarkingu jest wybranie adekwatnych wskaźników, które zobrazują nadrzędne obszary działalności przedsiębiorstwa. Do takich można zaliczyć: rotację pracowników, czas realizacji projektów, poziom zaangażowania pracowników, czy też efektywność szkoleń i rozwoju zawodowego.

 

Jakie są etapy benchmarkingu w badaniach pracowniczych?

 1. Określ cele

Pierwszym krokiem w przeprowadzeniu benchmarkingu jest określenie celów organizacji oraz stref, które wymagają analizy. Może to obejmować doskonalenie procesów rekrutacyjnych, poprawę zaangażowania, czy też zredukowanie absencji pracowników.

 

 1. Wybierz wskaźniki

Wskaźniki te powinny być mierzalne, konkretne, osiągalne, osadzone w czasie i realne. Możesz uwzględnić przykładowo: średnią długość zatrudnienia, ilość szkoleń na pracownika lub wskaźnik rotacji.

 

 1. Znajdź porównywalne przedsiębiorstwa

Następnie należy zidentyfikować firmy w branży, które można porównać z Twoją organizacją. Przedsiębiorstwa te powinny być porównywalne pod względem wielkości, charakteru działalności, czy też rynku docelowego. Warto skorzystać z danych zastanych lub raportów branżowych.

 

 1. Zbierz dane

Po odpowiednim doborze organizacji do porównania, należy zebrać dane dotyczące wybranych wskaźników. Informacje te powinny być rzetelne i pochodzić z wiarygodnych źródeł.

 

 1. Przeprowadź analizę i zinterpretuj wyniki

Gdy tylko zbierzesz odpowiednie dane, przystąp do analizy i porównaj rezultaty. Skup się na rozpoznaniu rozbieżności między wynikiem Twojej organizacji a wynikami konkurencji. Zastanów się, dlaczego konkretne przedsiębiorstwa osiągają takie, a nie inne wskaźniki.

 

 1. Zacznij wprowadzać zmiany

Jeżeli zrozumiesz jak postępować, by wypracować sukces, zainicjuj zmiany w celu optymalizacji Twojej firmy. Dostosuj je tak, aby były zaadaptowane to Twoich potrzeb i realiów.

 

 1. Monitoruj wyniki

Benchmarking to permanentny proces. Nie zapominaj o systematycznym sprawdzaniu rezultatów i postępów po zastosowaniu zmian. Takie działanie pozwoli na ciągłe ulepszanie Twojej działalności.

 

Jakie są korzyści z benchmarkingu w badaniach pracowniczych?

Benchmarking w badaniach pracowniczych przynosi wiele korzyści. Poniżej zostały opisane tylko niektóre z nich:

 1. Identyfikacja najlepszych praktyk

Benchmarking pozwoli zbadać, jakie praktyki prowadzą do największej wydajności i sukcesu w branży. Dzięki temu organizacja może dostosować swoje starania i opracować plan działania.

 

 1. Poprawa wydajności

Porównywanie wyników z najlepszymi firmami pozwala rozpoznać krytyczne obszary do poprawy, co może prowadzić do wzrostu wydajności pracowników.

 

 1. Lepsze decyzje strategiczne

Bazując na danych z benchmarkingu, przedsiębiorstwo może podejmować bardziej świadome i adekwatne decyzje strategiczne w zakresie zarządzania personelem.

 

 1. Zwiększenie konkurencyjności

Dzięki benchmarkingowi firma może podnieść swoją atrakcyjność na rynku, osiągając lepsze wyniki niż konkurencja.

 

Benchmarking w badaniach pracowniczych to wartościowe narzędzie, które pozwala organizacjom na porównanie swoich praktyk, wydajności i wyników z najlepszymi firmami w branży. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wprowadzić zmiany, które przyczynią się do polepszenia firmy. Warto jednak pamiętać, iż aby benchmark miał odpowiednią jakość, musi być przeprowadzony w sposób rzetelny – co gwarantują specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat, mający wieloletnie doświadczenie w realizacji tego rodzaju analiz.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest benchmarking w badaniach pracowniczych?

Jest to analiza, polegająca na porównaniu wybranych wskaźników między daną organizacją a innymi przedsiębiorstwami z tej samej gałęzi rynku.

Jakie są etapy benchmarkingu w badaniach pracowniczych?

Przede wszystkim określ cele, jakie chcesz zrealizować i wybierz interesujące Cię wskaźniki. Ponadto znajdź porównywalne przedsiębiorstwa i zbierz dane na ich temat. Po przeprowadzeniu analizy i interpretacji wyników zacznij wdrażać zmiany, by poprawić najsłabsze punkty. Nie zapominaj o stałej obserwacji postępów.

Jakie są korzyści z benchmarkingu w badaniach pracowniczych?

Dzięki tej analizie rozpoznasz praktyki najlepszych przedsiębiorstw i poprawisz wydajność swojej firmy. Poza tym, będziesz w stanie podejmować lepsze decyzje biznesowe oraz zwiększysz konkurencyjność swojej organizacji.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań