Badania wizerunku pracodawcy – jak i dlaczego warto je realizować?

Przyszłość badań pracowników
29 grudnia 2023 aktualizacja: 09 maja 2024
angle Co to jest EVP? angle Do czego służy EVP? angle Jak określamy EVP? angle Czy EVP bada się wewnątrz firmy?

Co to jest EVP?

EVP (Employee Value Proposition) to strategia, którą organizacje wykorzystują do przyciągania, zatrzymywania i angażowania pracowników poprzez oferowanie unikalnej wartości w zamian za ich wkład i zaangażowanie.

EVP koncentruje się na tym, co organizacja oferuje pracownikom, zarówno w zakresie korzyści materialnych, jak i niematerialnych. Dotyczy to wynagrodzenia i beneficjów, jak również rozwoju kariery, kultury organizacyjnej, równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, możliwości rozwoju umiejętności, elastyczności pracy, wartości misji i celów organizacji oraz innych aspektów, które przyciągają i motywują pracowników.

EVP jest ważnym narzędziem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, które pomaga organizacjom tworzyć atrakcyjne środowisko pracy i budować trwałe relacje z pracownikami.

 

Do czego służy EVP?

Badanie znajomości i wizerunku pracodawcy pozwala uzyskać informacje zwrotne dotyczące następujących aspektów:

 • Oceny pracodawcy w porównaniu do konkurencji, zarówno w branży, jak i regionie.
 • Poziom świadomości marki pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów starających się o pracę.
 • Motywy oraz czynniki wpływające na akceptację lub odrzucenie oferty pracy przez kandydatów.
 • Aspekty i wartości odróżniające pracodawcę od innych podmiotów na rynku, stanowiące jego przewagę konkurencyjną.
 • Źródła, z których kandydaci pozyskują informacje na temat pracodawcy.
 • Skojarzenia związane z wizerunkiem marki pracodawcy.
 • Silne i słabe strony budowanego wizerunku przedsiębiorstwa.
 • Aspekty związane z przedsiębiorstwem, które są istotne dla kandydatów podczas rekrutacji.
 • Stosunek pracowników przedsiębiorstwa do marki oraz ich identyfikacja z firmą, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej (polecanie pracodawcy).
 • Atrakcyjność i zdolność przyciągania określonych typów pracowników, którzy są kluczowi dla rozwoju organizacji.
 • Ocena obecnych działań z zakresu budowy wizerunku pracodawcy i sugestie dotyczące możliwych kroków, które należy podjąć w celu optymalizacji tego procesu.

Dzięki takim badaniom można precyzyjnie zweryfikować strategię budowy wizerunku pracodawcy. Badanie employer brandingowe pozwala lepiej zrozumieć postrzeganie firmy przez potencjalnych pracowników, a wnioski z niego stanowią sugestie wdrożenia odpowiednich środków w celu poprawy wizerunku organizacji w jej bezpośrednim otoczeniu.

 

- Rozpoznawalność i wizerunek pracodawcy mają duże znaczenie w kontekście przyciągania kandydatów, na których organizacji zależy. Realizowane przez nas badania wizerunku dostarczają wiarygodnych informacji zwrotnych na temat oceny pracodawcy, świadomości marki, motywów akceptacji oferty pracy, źródeł informacji o pracodawcy oraz identyfikacji pracowników z firmą. Należy pamiętać o tym, że kompleksowe badanie wizerunku pracodawcy należy realizować wewnątrz organizacji (wśród pracowników) oraz w jej otoczeniu (wśród potencjalnych kandydatów) - tłumaczy Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Jak określamy EVP?

Określenie EVP (Employee Value Proposition) obejmuje zidentyfikowanie i sformułowanie wartości, korzyści oraz warunków oferowanych pracownikom przez organizację. Aby ustalić EVP zaleca się następujące kroki:

 1. Analiza wewnętrzna: Przeprowadzamy analizę wewnętrzną organizacji, aby zrozumieć jej misję, cele strategiczne, wartości i kulturę organizacyjną. Identyfikujemy, co wyróżnia organizację na tle innych i jakie są jej mocne strony w kontekście zasobów ludzkich.
 2. Słuchanie pracowników: Zbieramy informacje od pracowników, aby zrozumieć ich perspektywę na temat wartości i korzyści oferowanych przez organizację. Robimy to za pomocą ankiet i wywiadów. Pytamy pracowników o to, co ich motywuje, co uważają za najważniejsze w swojej pracy, jakie korzyści i możliwości są dla nich istotne.
 3. Analiza rynku pracy: Przeprowadzamy analizę rynku pracy, aby zidentyfikować oczekiwania pracowników wobec pracodawców. Jesteśmy na bieżąco z trendami i innowacjami w zakresie wynagrodzenia, beneficjów, rozwoju kariery i innych aspektów, które wpływają na atrakcyjność miejsca pracy.
 4. Identyfikacja kluczowych obszarów: Na podstawie analizy wewnętrznej, opinii pracowników i analizy rynku, wytyczamy kluczowe obszary, na których organizacja może koncentrować się w swoim EVP. Mogą to być aspekty takie jak wynagrodzenie, korzyści, rozwój kariery, kultura organizacyjna, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym itp.
 5. Sformułowanie EVP: Na podstawie zebranych informacji dostarczamy sugestii dotyczących budowy lub zmiany EVP organizacji. Koncentrujemy się na tym, jaką Twoja organizacja oferuje wartość dla pracowników i co wyróżnia ją na tle innych pracodawców.
 6. Komunikacja EVP: Po sformułowaniu EVP, ważne jest skuteczne komunikowanie go zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Pracownicy i potencjalni kandydaci powinni być informowani o tym, jakie korzyści i wartości oferuje organizacja jako pracodawca. Dlatego też przygotowujemy raport z badań EVP, który jest zrozumiały i łatwy w przyswojeniu.

 

Zobacz także: Przyszłość badań pracowników

 

Czy EVP bada się wewnątrz firmy?

Informacje pomocne w określeniu EVP (Employer Value Proposition) gromadzi się zarówno wewnętrznie, czyli np. w wywiadach z pracownikami, jak i zewnętrznie, czyli np. wśród potencjalnych kandydatów, byłych pracowników, czy klientów.

 

Badanie wewnętrzne:

Badanie EVP wewnętrznie odbywa się poprzez analizę, badania i ankietowanie pracowników, aby zrozumieć, jak postrzegają swoje doświadczenia w firmie, jakie są ich oczekiwania od pracodawcy, jakie korzyści cenią najbardziej, co ich motywuje do zaangażowania się w pracę, jakie aspekty organizacji cenią i co może być ulepszone. Wewnętrzne badania EVP pozwalają firmie lepiej zrozumieć, co jest atrakcyjne dla pracowników i jakie elementy powinny być wzmocnione, aby budować pozytywny wizerunek pracodawcy.

 

Badanie zewnętrzne:

Badanie EVP zewnętrznie odbywa się poprzez zbieranie informacji od osób spoza organizacji, takich jak kandydaci starający się o pracę, byli pracownicy, klienci i potencjalni kontrahenci. Przeprowadzając ankietowanie lub wywiady z tymi grupami, firma może dowiedzieć się, jak jest postrzegana w swoim otoczeniu, jakie są jej mocne strony jako pracodawcy, jakie opinie krążą na temat jej kultury organizacyjnej i środowiska pracy. Te informacje pozwalają zrozumieć, jaki wizerunek ma pracodawca, jaką ma zdolność np. przyciągania talentów, co można zrobić, aby zwiększać zaangażowanie pracowników.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego EVP jest ważne dla organizacji?

EVP jest ważne, ponieważ przyciąga, zatrzymuje i angażuje pracowników, przyczyniając się do wzrostu zaangażowania, poprawy retencji, efektywności i konkurencyjności organizacji.

Czy EVP wpływa na rekrutację pracowników?

EVP ma ogromne znaczenie dla procesu rekrutacji. Kandydaci poszukują pracodawców, którzy oferują wartość dodaną w postaci korzyści i możliwości rozwoju, a także posiadają odpowiednią kulturę organizacyjną. Silne EVP przyciąga kandydatów, którzy są zgodni z wartościami firmy i którzy chcą zaangażować się w długoterminową współpracę. Opracowanie atrakcyjnego EVP może pomóc w przyciągnięciu najlepszych talentów na rynek pracy, co z kolei ma wpływ na jakość i wydajność zespołu oraz pozytywnie oddziałuje na wyniki organizacji.

Na czym skupia się strategia oparta na EVP?

W ramach skutecznej strategii EVP organizacja stara się zdefiniować i promować unikalne cechy, które wyróżniają ją na tle innych pracodawców. Celem jest przyciągnięcie, zatrzymanie oraz zaangażowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Firmy starają się tworzyć atrakcyjne środowisko pracy, oferować konkurencyjne korzyści i zapewniać rozwój zawodowy, aby zbudować pozytywne relacje z personelem.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań