Badanie PULSE Check – kluczowe narzędzie do skutecznego zarządzania zespołem

Metody i techniki w badaniach pracowników
24 stycznia 2024 aktualizacja: 10 maja 2024
angle Jak wygląda i czym się charakteryzuje badanie pracowników PULSE Check? angle Jakie są zalety takiego badania?

Zadowolenie pracowników jest priorytetem, aby firma osiągała sukcesy oraz sprawnie i efektywnie pracowała. To oni są fundamentem przedsiębiorstwa, które poprzez ich zaangażowanie oraz wysiłek osiąga zamierzone cele i uzyskuje wymierne rezultaty. Coraz częściej pracodawcy zdają sobie sprawę, że dbanie o satysfakcję osób zatrudnionych wpływa na budowanie pozytywnej atmosfery oraz zachęca do wydajnej i kompetentnej pracy. Wraz ze wzrostem tej świadomości, narodziła się potrzeba skutecznych narzędzi, które pomogą zrozumieć opinie i potrzeby zespołu. W tym kontekście wyróżnia się badanie PULSE Check, dzięki któremu jesteśmy w stanie rzetelnie i dokładnie określić wymagania, a także zgłębić perspektywę pracowników.

 

Jak wygląda i czym się charakteryzuje badanie pracowników PULSE Check?

Narzędzie badawcze

Badanie PULSE Check przeprowadza się za pomocą krótkiego, zwięzłego i przede wszystkim prostego kwestionariusza, którego wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5-10 minut. Jego długość jest celowo ograniczona do kilkunastu pytań, aby zachęcić do angażowania się w proces badania. Daje to również zapewnienie o jakości wyników i skupieniu respondentów, a jasno i konkretnie sformułowane pytania pomagają uczestnikom wypełniać je bez trudu.

 

Badanie dzięki swojej zwartej formule koncentruje się na kluczowych obszarach wpływających na satysfakcję pracowników. Oceniana jest ona głównie na podstawie pytań zamkniętych, przy czym zakładana jest możliwość pojawienia się kilku pytań otwartych, półotwartych. Narzędzie badawcze może być stworzone indywidualnie na potrzeby przedsiębiorstwa, gdzie w porozumieniu z Zamawiającym wybrane zostaną obszary, które wymagają szczegółowej analizy i są najważniejsze w efektywnym działaniu firmy. W badaniu PULSE Check można zawrzeć bloki tematyczne, takie jak: zaangażowanie, motywacja, poczucie skuteczności zawodowej, gotowość do poświęceń, warunki i organizacja pracy, lojalność, a także zarządzanie i wpływ zmian w organizacji.

 

Sposób przeprowadzania badania PULSE Check

Badanie może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem różnych skal pomiarowych, zależnie od preferencji zamawiającego przedsiębiorstwa i celu badania. Polecana jest jednak 6-stopniowa skala Likerta, która zapobiega tzw. błędowi tendencji centralnej - niechęci do wykazywania krańcowych odpowiedzi. Dzięki jej zastosowaniu respondent podejmuje decyzję odnośnie nastawienia do danego stwierdzenia, bez możliwości pozostania w pozycji neutralnej. Uzyskane wyniki z badania są analizowane, w celu identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy, a całość zostaje przedstawiona w postaci przejrzystego raportu, w którym są określone wnioski i działania naprawcze.

 

- Badanie Pulse Check jest skutecznym narzędziem ciągłego monitorowania nastrojów w firmie. Regularne zbieranie opinii pracowników pozwala pracodawcy lepiej zrozumieć ich potrzeby i obawy, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji mających na celu poprawę warunków pracy i zwiększenie zaangażowania zespołu. Dodatkowo, badanie pulsu organizacji może również służyć jako wskaźnik skuteczności wprowadzanych inicjatyw i programów mających na celu poprawę klimatu pracy oraz efektywności organizacji - zauważa dr Michał Potracki - specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Ważnym elementem badania PULSE Check jest zachowanie pełnej anonimowości respondentów. Pracownicy mają pewność, że ich odpowiedzi pozostaną poufne, co zachęca do szczerości i autentyczności. Ponadto istnieje duża elastyczność w wyborze sposobu przeprowadzenia badania, umożliwiając dostosowanie go do potrzeb organizacji. Można zrealizować badanie internetowo (CAWI), papierowo (PAPI), czy przy pomocy kiosków ankietowych. Pracownicy są odpowiednio wcześniej informowani o zamiarze przeprowadzenia badania poprzez maile firmowe lub rozwieszone w miejscu pracy plakaty.

 

Jakie są zalety takiego badania?

Cykliczność

Niewątpliwą zaletą badania PULSE Check jest możliwość przeprowadzania go systematycznie co kwartał czy pół roku. Dzięki temu dostajemy miarodajne i stałe wnioski w dynamicznym i szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Pozwala to również na zauważenie problemów i aspektów, które wymagają poprawy na wczesnym etapie, zanim staną się poważnym obciążeniem dla organizacji i trudną kwestią do rozwiązania. Ponadto cyklicznie powtarzane badania pozwolą na zaobserwowanie trendów, lepsze zrozumienie i poznanie pracowników oraz zauważenie, jakie zmiany wpływają pozytywnie na organizację i efektywność całego zakładu pracy.

 

Nieustanne i rzetelne monitorowanie zadowolenia, daje pracownikom poczucie, że są aktywnymi uczestnikami procesów decyzyjnych, co wpływa na wzrost ich poczucia sprawczości i odpowiedzialności za wyniki firmy. To z kolei wzmacnia lojalność i zaangażowanie, tworząc atrakcyjne miejsce pracy, które dba i troszczy się o dobrostan oraz potrzeby swojego zespołu. Słuchanie opinii pracowników, uwzględnianie ich potrzeb oraz reagowanie na ich sugestie sprzyja budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zaufaniu. W efekcie wzrasta gotowość do przystosowania się do wprowadzanych zmian, akceptacji nowych inicjatyw oraz chęć poświęcania dodatkowych wysiłków dla dobra firmy.

 

Zobacz także: Metody i techniki w badaniach pracowników

 

Natychmiastowa informacja zwrotna

Warto również podkreślić, iż badanie satysfakcji PULSE Check nie jest jedynie narzędziem do oceny zadowolenia pracowników. Istotną jego cechą jest skupienie się na zaspokajaniu potrzeb zespołu oraz możliwości błyskawicznego podjęcia działania i implementacji zmian odpowiadających na konkretne wymagania osób zatrudnionych. Co za tym idzie, to narzędzie nie tylko dostarcza informacji zwrotnych od pracowników, ale pozwala na aktywną komunikację z nimi. Wnioski płynące z badania umożliwiają przedsiębiorstwu skuteczne dostosowanie strategii i polityki personalnej do rzeczywistych potrzeb zespołu.

 

Podsumowując, badanie PULSE Check to narzędzie o ogromnym potencjale, które umożliwia firmom lepsze zrozumienie swoich pracowników i bardziej skuteczne podejmowanie decyzji. Dzięki krótkiemu, prostemu kwestionariuszowi oraz możliwości powtarzania badania w krótkich odstępach czasu, przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na efektywnym zarządzaniu personelem i budowaniu pozytywnej atmosfery pracy. Przygotowując tego typu analizy, warto skonsultować się z ekspertami. Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań satysfakcji klienta, oferując kompleksowe usługi na najwyższym poziomie.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy jest możliwość określenia satysfakcji pracowników z podziałem na działy zatrudnienia lub staż pracy?

Tak, podczas budowania kwestionariusza jest opcja dodania pytań metrycznych, które pozwolą na analizę porównawczą wyników względem m.in. odpowiednich obszarów pracy, stanowisk pracy, długości stażu pracy.

Posiadam firmę zagraniczną, czy jest możliwość przeprowadzenia badania PULSE Check w innym języku?

Tak, badanie można przeprowadzić w wielu językach, również z tłumaczeniem raportu końcowego.

Jak długo trwa przeprowadzenie badania?

Czas potrzebny na całościową realizację badania wynosi zwykle 6 tygodni od daty podpisania umowy.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań